mandag 15. mai 2017

21-23.11: NEONdagene i Bodø – Omstillingsprosesser

I 2017 arrangeres NEONdagene av Nord Universitet i Bodø, i løpet av dagene 21-23. november. Temaet for årets konferanse er Omstillingsprosesser - smertefulle erfaringer eller kreative muligheter? Konferansen skal inspirere og stimulere til refleksjon over dilemmaer, utfordringer og muligheter som kan oppstå i omstillingsprosesser.
Omstillinger setter gjerne kultur, tillitsrelasjoner og lederkompetanse på prøve; digitalisering og automatisering krever større fleksibilitet og mer ekspertkompetanse; mistillit og konflikt kan være reelle størrelser. Samtidig gir omstillinger muligheter for synergier, vekst og innovasjon. Hvordan kan bedre kunnskap om omstillingsprosesser gi oss mer realistisk organisasjonskunnskap?

Nå er det på tide å finne en sesjon, og sende inn abstracts til sesjonsledere innen 1. september. Det er i alt 18 ulike sesjoner, i ulike formater. Påmelding til konferansen kan skje fra begynnelsen av juni - husk også at det arrangeres en egen PhD-dag på tirsdag 21. november!

Les mer her: http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/neon-konferanse.aspx

Informasjon oppdateres også fortløpende på www.neonnet.no