tirsdag 30. mai 2017

De aller rikeste unndro mest skatt

Anette Alstadsæther, professor NMBU
95 prosent av kontoene skandinaver har i storbanken HNBC i Sveits ble ikke meldt til norske skattemyndigheter. De aller rikeste eier om lag halvparten, en uforholdsmessig stor del, av pengene som står på slike skjulte utenlandskonti. For første gang er tall fra den store datalekkasjen Swissleaks i 2015 nå blitt undersøkt av forskere.


De tre forskerne er Annette Alstadsæter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Niels Johannesen ved Universitet i København og Gabriel Zucman ved University of California, Berkeley. Dersom andelen superrike som eier skjulte utenlandskonti er omtrent den samme i Norge som i Sverige og Danmark, er det i underkant av 300 familier som eier halvparten av denne skjulte utenlandsformuen. Forskerne anslår at de superrikes andel beløper seg til flere titalls millilarder kroner.

Les mer i Aftenposten