mandag 8. mai 2017

UiB forbereder konferanse om FNs bærekraftsmål

Kunnskapsdepartementet ønsker at universitet og høgskoler skal legge større vekt på FNs nye bærekraftsmål.

Nå forbereder UiB en konferanse om initiativet i 2018. Universetetet inviterer andre høgskoler og universiteter til å utnevne personer til å representere i forberedelsene til konferansen.

Les UiBs brev om FNs bærekraftsmål (pdf)