fredag 30. juni 2017

EU gir Google 23 milliarder i bot

EUs konkurransekommisær Margrethe Vestager gir Google ei rekordstor bot på 2,42 milliardar euro for brot på EUS konkurransereglar. Bota er dobbelt så stor som venta. EU-kommisjonen meiner at Google misbruker den dominerande marknadsposisjonen sin til å sende brukarane til si eiga søkemaskin for vareprisar og nedtone konkurrerande tenester.

Kommisjonen seier at 9 av10 søk på internettet blir gjort på Google. Google svarar at dei vil studere avgjerda frå kommisjonen, men at selskapet er usamd i grunnlaget for bøtlegginga.

torsdag 29. juni 2017

Utvalg vil ha oljefondet ut av Norges Bank

Svein Gjedrem, foto Norges Bank, CC-BY-SA 3.0, via Wikimedia
Et regjeringsoppnevnt utvalg under ledelse av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem foreslår at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) flyttes ut av Norges Bank. En av grunnene er at sentralbanksjefen er styreleder i Oljefondet samtidig som han som sjef i Norges Bank, også er sjef for Oljefondet. Han er dermed satt til å være sin egen kontrollør.

Den franske regjeringen vil stoppe leiting etter olje og gass

Miljøminister Nicolas Hulot. CC0 1.0, via Wikimedia
Den nyvalgte franske presidenten Emmanuel Macron sa i valgkampen at han er motstander av leiting etter olje og gass på det franske fastlandet. Nå annonserer den nye franske miljøministeren Nicolas Hulot at det ikke vil bli gitt nye leitekonsesjoner på karbohydrater, og at loven vil bli vedtatt til høsten.

Hulot medgir at dette vil framprovosere søksmål fra energiselskaper.

Les mer i Aftenposten

onsdag 28. juni 2017

Professions & Professionalism Vol 7 is now available

Professions & Professionalism has published a new issue—Vol 7, No 2 2017. This issue brings articles on healch care, teachers and veterinarians.

torsdag 22. juni 2017

Olje fra Lofoten gir oss 750 kr hver – før miljøkostnader

Klaus Mohn, professor ved Universitetet i Stavanger
Tidligere sjeføkonom i Statoil Klaus Mohn har analysert lønnsomheten i en mulig utbygging av Lofoten, Vesterålen og Senja. Han kommer til at "noen i oljenæringen må ha tatt for mye tran". Under forutsetning av en oljepris på 60 dollar, vil en utbygging gi 500 milliarder kroner i salgsinntekter. Med omtrent de samme økonomiske betingelser som idag, vil oljefondet ifølge Mohn sitte igjen med 130 milliarder etter at kostnadene er trukket fra. Det vil gi hver av oss 750 kroner i året.

onsdag 21. juni 2017

22. juni - Sosialt entreprenørskap i Norge: Muligheter og utfordringer

Senter for forskning på frivillig sektor arrangerer frokostseminar i Oslo 22. juni for oppdragsgivere (dvs departementer) der senteret vil presenterer forskning fra tre rapporter om sosialt entreprenørskap.
Seminaret blir streamet og kan følges direkte fra kl. 08 (eller ses på opptak senere):
Link til streaming her

Til debatten har vi invitert følgende deltakere:

Les mer om frokostseminaret på samfunnsforkning.no

tirsdag 13. juni 2017

Høstens kurs i Profesjonsteori og -etikk ved HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus har høsten 2017 kurs i Profesjonsetikk og Profesjonsteori, som vil gå i regi av Senter for profesjonsstudier. Kursene holdes av hhv. Edmund Henden og Anders Molander (m.fl). Se lenke til emnesider i artikkelen.

fredag 9. juni 2017

Stortinget vedtar sannhetskommisjon om fornorskingspolitikken mot samer og kvener

Flertallet på Stortinget vil gå inn for at det opprettes en sannhetskommisjon om fornorskingspolitikken mot samer og kvener, etter et forslag fra SV. Senterpartiet, KrF, Venstre, MDG og Arbeiderpartiet støtter forslaget. Aps Martin Kolberg sier at det var argumentene som kom fram under Stortingets høring om saken som overbeviste parlamentarikerne om å si ja til kommisjonen. I høringen deltok 29 organisasjoner, blant dem flere samiske og kvenske.

tirsdag 6. juni 2017

Dobbelt lønn for tekstilarbeider i Bangladesh: tre kroner dyrere skjorte

Tekstilfabrikk i Bangladesh 2009. Foto NaZemi, wikimedia
Om H&M skjortefabrikantene i Bangladesh økte lønningene for sine syere til det dobbelte, ville det slå ut me under tre kroner på prisen H&M krever i butikken i Sverige. Regnestykket ble publisert på twitter av sjef for bærekraft i Nordea, Sasja Beslik.

fredag 2. juni 2017

Danmarks statsminister vil innføre fengselsstraff for tigging

Lars Løkke Rasmussen. Foto: Johannes Jansson, norden.org
"Utrygghetsskapende tigging" blir nå ansett som et så stort problem av danske politikere, at statsminister Lars Løkke Rasmussen foreslår å øke straffen for slik virksomhet fra en uke betinget fengsel til to uker ubetinget. Rasmussen sier tiltaket retter seg mot "rombander" i byen.

Utspillet kommer etter henvendelse fra Københavns overborgermester, og støttes av sosialdemokratene.

Les mer på MSN-nyheter

torsdag 1. juni 2017

Uber-sjåfører straffes: 138 forelegg, 67 utbyttebeslag

Protesto contra o Uber no Rio 02194 Uber-sjåfører er anmeldt i Norge. Politiet slår hardt ned på tjenesten, som regnes som pirattaxi-virksomhet. Hele 94 førerkort er inndratt. Av de 138 som har fått forelegg, har 114 vedtatt det. Den første dommen kom høsten 2016.

Delingsøkonomiutvalget har tidligere i år anbefalt å legalisere Uber-drosjekjøring, og ESA kritiserer Norge for å legge så strenge begrensninger på antall drosjeløyver at det går ut over etableringsfriheten.