tirsdag 11. juli 2017

FN vedtok forbud mot atomvåpen

Logo of the Campaign for Nuclear Disarmament (CND), designed by Gerald Holtom in 1958,
Den første multilaterale nedrustningsavtalen på 20 år ble vedtatt i FNs generalforsamling, da et internasjonalt forbud mot utvikling, prøving og bruk av atomvåpen ble vedtatt. 122 land stemte for forslaget, mens alle atommakter og Nato-land, unntatt Nederland, boikottet møtet. Nederland stemte imot, mens Singapore avsto fra å stemme.


Utenriksminister Børge Brende stempler vedtaket som "symbolpolitikk", siden ingen av atommaktene sluttet seg til vedtaket. Stortinget vedtok i fjor enstemmig at Norge skal arbeide langsiktig for rettslig bindende avskaffelse av atomvåpen. Brende sier til NRK.no at dette betyr at atommaktene er nødt til å være med i prosessen.

Les mer på NRK.no