fredag 6. oktober 2017

Konferanse Oslo 14. des: Profesjonene i digitaliseringens tid

Velkommen til Senter for profesjonsstudiers årskonferanse 2017

Torsdag 14. desember kl. 09.00 - 16.00, i Athene, Pilestredet 46
Profesjonene i digitaliseringens tid - tar maskinene over?


Tidligere teknologidrevne industrielle revolusjoner erstattet muskelkraft. Den vi er på vei inn i nå erstatter eller endrer ekspertiseyrker. Profesjoner som leger, lærere, sykepleiere og jurister har kunnskap og ferdigheter som gjør dem til eksperter.

Hvordan vil deres ekspertrolle påvirkes av den digitale revolusjonen?

Allerede i dag kan maskiner ta bedre beslutninger enn profesjonelle basert på ”big data”. Intelligente maskiner kan ta over arbeidsoppgaver, og spesialistkunnskap kan gjøres mer allment tilgjengelig. Hva trenger vi jurister til når maskiner kan systematisere og oppsummere alle dokumenterte rettsaker? Vil sykepleiere med beslutningsstøtte-apper overta noen av legens roller? Blir rutinearbeidet til fastlegen erstattet av selvsjekkingssentraler?

Noen profesjoner vil kanskje forsvinne eller kraftig reduseres, mens andre kan omformes radikalt og atter nye kan oppstå? I hvilket omfang vil dette skje? Vil det lede til bedre vurderinger og tjenester? Finnes det prinsipielle grenser for i hvilken grad maskinene kan og bør overta?

Daniel Susskind innleder basert på boken: The future of professions. How technology will transform the work of human experts (Oxford University Press, 2015; svensk oversettelse: Professionernas framtid, Daidalos 2017). Det blir også en rekke andre sentrale bidrag.


Program og påmelding her