fredag 17. november 2017

Norges Bank: Oljefondet bør ut av olje og gass

Norges Bank. By User:Mahlum (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
I et brev til Finansdepartementet foreslår visesentralbanksjef Egil Matsen at Statens pensjonsfond utland fjerner olje- og gassaksjer fra referanseindeksen. Rådet er basert på reint finansielle argumenter.

onsdag 15. november 2017

Magma med eget nummer om bærekraft og samfunnsansvar

Magma 7-2017, forside
Tidsskriftet Magma, som gis ut av sivil- og mastergrad-økonomene, har viet det siste nummeret til bærekraft og samfunnsansvar. Alle artiklene i bladet ser ut til være publisert på nettet. Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1.

FN starter samtaler for å forby drapsroboter

Tactical Technology Office, Defense Advanced Research Projects Agency, U.S. Department of Defense
Denne uka starter samtalene i FN om mulighetene for å få på plass et forbud mot drapsroboter. Indiske Amandeep Gill skal lede samtalene, men sier at det er langt fram til en avtale.

tirsdag 14. november 2017

Norges Bank retter seg ikke etter etikkrådet

De siste fem gangene Oljefondets etikkråd har anbefalt tiltak overfor selskaper i porteføljen, har Norges Bank valgt å ikke følge anbefalingen. I stedet har Norges Bank valgt en mildere reaksjonsform. Forretningsmannen Johan H. Andresen er leder i etikkrådet. Han er ikke veldig bekymret, og viser til at banken har andre virkemidler tilgjengelig enn rådet har.

fredag 10. november 2017

Paradispapirene - en oversikt

Emoji One [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Paradispapirene inneholder enorme mengder informasjon om pengeplasseringene til konserner og rike og mektige mennesker. The Guardian har laget en samleside over de viktigste funnene det internasjonale nettverket av undersøkende journalister har gjort gjennom sine undersøkelser.

Blant sakene Guardian lister finner vi:

onsdag 8. november 2017

Stephen Hawking frykter at kunstig intelligens kan bli verste hendelse i historien

Stephen Hawking, foto: NASA
Den verdensberømte fysikeren Stephen Hawking advarer mot at kunstig intelligens (AI) kan bli den verste hendelsen i sivilisasjonens historie. Han frykter dette kan skje dersom vi ikke finner en måte å kontrollere utviklingen på. Men i så fall kan også AI kan bli den ’største’ hendelsen i historia.

Det var under en tale til Web Summit teknologikonferansen i Lisboa at Hawking kom med disse uttalelsene. Han pekte på at datamaskiner i teorien kan emulere menneskelig intelligens, og også overgå den. Mulighetene ved bruk av kunstig intelligens er enorme, blant annet til å rette opp i skadene som blir gjort på naturen, utrydde fattigdom og sykdom, og at den kan omdanne alle aspekter ved samfunnet.

tirsdag 7. november 2017

Paradis-papirene: internasjonale politikere knyttes til skatteparadiser

USAs handelsminister Wilbur Ross. bilde
En ny stor lekkasje av dokumenter fra et anerkjent advokatfirma har gitt journalister tilgang til store mengder informasjon om pengeplasseringene som politikere og mektige, rike mennesker foretar i skatteparadiser. Som ved den store Panama-lekkasjen, har hackere brutt seg inn i systemene til et anerkjent advokatfirma – denne gangen firmaet Appleby. Slik fikk de tilgang til dokumenter som kan ta nattesøvnen fra blant andre 120 internasjonale toppolitikere og tusen nordmenn med lyssky, men ikke nødvendigvis ulovlige pengeplasseringer i skatteparadiser.

mandag 6. november 2017

Krigen mot terror koster USA 3,5 mrd kroner per dag

President Trump har økt innsatsen i krigen mot terror med 40 prosent etter at han tok over. Det første halvåret i 2017 har det gått med 3,5 milliarder kroner hver dag. Tallene stammer fra det amerikanske forsvarsdepartementet, som jevnlig publiserer rapporten "Costs of War". Til sammen skal krigen mot terror ha kostet 13.880 milliarder norske kroner.

Profesjonsetisk blogg fra Senter for Profesjonsetikk

Senter for profesjonsetikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus har publisert en egen profesjonsetisk blogg med artikler publisert spesielt for denne bloggen. Under "Mission", skriver utgiverne:
To be a platform for presenting and discussing problems and ideas within the topic of professional ethics. We want the bar for participation to be low enough that discussion of ideas still in development is encouraged.

A long term goal is to be a resource for professionals and others who are curious about professional ethics.


onsdag 1. november 2017

NTNUs omorganisering: – 'Skinnprosess', 'hørokrati', 'konfliktskapende kjempekjør'

Gunnar Bovim, foto Thor Nielsen, NTNU cc-by-sa-2-0, bilde
NTNU-rektor Gunnar
Bovim får kritikk
Karakteristikkene satt løst da faglig tillitsvalgte og andre kritiske stemmer tok til orde mot omorganiseringsprosessen ved NTNU på et møte i serien ProtestPub tirsdag. Sturla Søpstad, hovedtillitsvalgt i NTL, sa det slik:
– De siste 4–5 årene har det skjedd en endring ved NTNU i retning av mindre medbestemmelse. Det meste er drøvtygd og utviklet på møter der vi ikke er til stede.


Programme released for UiB's Conference on Universities and SDGs

The programme has been released for the Bergen University conference "Knowledge for our common future – Norwegian Universities and the Sustainable Development Goals (SDGs)".

The University of Bergen is organising a major conference on the role of Norwegian universities in relation to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).