onsdag 15. november 2017

Magma med eget nummer om bærekraft og samfunnsansvar

Magma 7-2017, forside
Tidsskriftet Magma, som gis ut av sivil- og mastergrad-økonomene, har viet det siste nummeret til bærekraft og samfunnsansvar. Alle artiklene i bladet ser ut til være publisert på nettet. Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1.


Artiklene spenner over et vidt spekter, der forholdet mellom lønnsomhet og bærekraft/samfunnsansvar står sentralt. I artikkelen Ja takk – begge deler skriver Charlotte Hartvigsen Lem at mange bedrifter som prioriterer bærekraft og samfunnsansvar ser at dette er et lønnsomt fokus. Hartvigsen ser på dette som en vinn-vinn-prioritering.

Magma skriver om seg selv at formålet er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene.

Les og abonner på Magma