tirsdag 14. november 2017

Norges Bank retter seg ikke etter etikkrådet

De siste fem gangene Oljefondets etikkråd har anbefalt tiltak overfor selskaper i porteføljen, har Norges Bank valgt å ikke følge anbefalingen. I stedet har Norges Bank valgt en mildere reaksjonsform. Forretningsmannen Johan H. Andresen er leder i etikkrådet. Han er ikke veldig bekymret, og viser til at banken har andre virkemidler tilgjengelig enn rådet har.


Professor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo er mer kritisk. – Det er Etikkrådet som har gjort at Oljefondet har blitt kjent som gullstandarden innen ansvarlige investeringer. En tendens som vi muligens ser begynnelsen på nå, kan på sikt undergrave legitimiteten til Etikkrådet og fondet som investor, sier hun.

Les mer på NRK.no

Se innslag i Dagsrevyen 13.11.2017