onsdag 1. november 2017

NTNUs omorganisering: – 'Skinnprosess', 'hørokrati', 'konfliktskapende kjempekjør'

Gunnar Bovim, foto Thor Nielsen, NTNU cc-by-sa-2-0, bilde
NTNU-rektor Gunnar
Bovim får kritikk
Karakteristikkene satt løst da faglig tillitsvalgte og andre kritiske stemmer tok til orde mot omorganiseringsprosessen ved NTNU på et møte i serien ProtestPub tirsdag. Sturla Søpstad, hovedtillitsvalgt i NTL, sa det slik:
– De siste 4–5 årene har det skjedd en endring ved NTNU i retning av mindre medbestemmelse. Det meste er drøvtygd og utviklet på møter der vi ikke er til stede.Tillitsvalgt for Forskerforbundet Kristin Dæhli viste til at svært mye blir bestemt på dekanmøtene, der de tillitsvalgte ikke er tilstede.

Hovedinnleder professor Knut Kjeldstadli hevdet at den nye styringsformen ved universitetene kan kalles 'hørokrati': – Saker sendes ut på høring og så plukker ledelsen det som passer dem. Vi kan si noe, håpe at vår store og ansatte leder hører på oss, men har ingen mulighet for å vedta noe eller protestere.

Les mer i Universitetsavisa