onsdag 27. desember 2017

Datatilsynet med stoppordrer mot tre barneklokker

All behandling av data fra de to barneklokkerne fra GPSforbarn og Pepcall blir forbudt av Datatilsynet fra 15. januar dersom ikke selskapene iverksetter strenge sikkerhetsforbedringer. Gator har tidligere fått frist for tilsvarende forbedringer innen 29. desember.

fredag 22. desember 2017

Julehilsen fra profesjonsetisk nettverk

Profesjonsetisk nettverk vil gjerne ønske alle våre lesere og nettverksdeltakere en fredelig jul, og et godt nytt år!

Vår aktivitet denne høsten har primært vært på våre blogger
profesjon.no, profesjonsetikk.no og Facebook-gruppen Yrke, profesjon og etikk.

Fire relevante faglige møteplasser kommende halvannet år:

Etikken lider under tidspress i sykepleien

Sykepleiere må stadig ta etisk vanskelige valg gjennom en travel arbeidsdag: Skal han hjelpe flest mulig, eller gi god hjelp til færre? Marita Nordhaug skrev doktoravhandling om prioriteringer, partiskhet og rettferdighet i sykepleie, ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Avhandlingen foreligger nå i bokform på Routledge.

– Prioriteringene er ikke alltid så uttalte, men sykepleiere må gjøre valg, prioritere, rushe videre, få unna. Og det er vanskelig å stå i. Både for sykepleier, pasienten og pårørende, sier sier Nordhaug til forskningsmagasiner Viten og praksis.

torsdag 21. desember 2017

– Ubevisste institusjoner lar datasystemer styre

For 10 år siden la amerikanske private universiteter all faglig informasjon åpent ut på nettet, tilgjengelig for både studenter og allmennheten. Nå kommer offentlige norske universiteter diltende etter, hevder professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Mode, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Grunnen til at denne informasjonen har vært skjult bak passord, er ifølge Olsen ikke noen bevisst politikk. Det har bare blitt sånn, fordi datasystemene var bygd slik.

onsdag 20. desember 2017

Viktig vedtak i USA: Slutten for et åpent internett?

Federal Communications Commission (FCC) vedtok fredag å skrote reguleringen som hindrer internettilbydere (ISPer) å kreve mer betalt av nettsteder som konkurrerer på innholdstyper ISPene selv tilbyr. Reguleringene ble innført under president Obama så seint som i 2015. Likevel hevder mange forsvarere av reguleringene at det vi ser nå er slutten for det åpne internettet.

Poverty brief: Myths and Mystifications Around Gendered Poverty

In a new Poverty Brief from CROP, Sarah Bradshaw, Sylvia Chant and Brian Linneker asks: "What do we think we know, what do we actually know, and what do we need to know about women’s poverty, and how does this relate to poverty alleviation programmes?"

tirsdag 19. desember 2017

EU etterforsker IKEA for ulovlige skattefordeler på milliarder

By N4thaniel (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
EU-kommisjonen etterforsker det nederlandske skatteregimet overfor møbelgiganten IKEA. Ifølge Financial Times mistenkes IKEA for å ha oppnådd ulovlige skattefordeler i Nederland tilsvarende nær en milliard euro i skatt.

mandag 18. desember 2017

Alarm om helseskader ved nattarbeid

En dansk undersøkelse viser at sykepleiere som arbeider natt løper markert høyere risiko for å utvikle forskjellige typer hjerneskader og -sykdommer, eller andre typer helsesvikt. Dødeligheten øker med hele 26 prosent ved nattarbeid.

Både norske og danske sykepleiere argumenterer for at eldre utøvere i faget bør fritas for nattarbeid.

onsdag 13. desember 2017

Professions & Professionalism is available—Vol 7, No 3-2017

A new issue of Professions and Professionalism is published (Vol 7, No 3-2017)

Facebook sensurerte markering mot Trumps Jerusalem-politikk

Al Aqsa-moskeen i Jerusalem
Al Aqsa-moskeen i Jerusalem /
Al Quds
Arrangørene som planla å bruke Facebook til å informere om en planlagt politisk markering, ble blokkert av Facebook. Det er Palestinakomiteen og Fellesutvalget for Palestina som arrangerer markeringen mot president Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Datatilsynet krever datasikkerhet på GPS-klokker for barn

Bilde av Gator og Viksfjord klokker. Foto: Forbrukerrådet
Gator og Viksfjord klokker.
Foto: Forbrukerrådet
Datatilsynet oppfordrer kunder som har kjøpt GPS-klokker av merket Gator til å kreve pengene tilbake. Tilsynet har gitt den Gator AS frist til 29. desember med å bevise at de har fjernet alle sikkerhetshull i programvaren på klokkene. I motsatt fall må selskapet stanse all behandling av persondata fra klokkene – som vil gjøre dem ubrukelige.

Bergensrederi frakter for okkupasjonsmakten, trosser UD


Bergensrederiet Spar Shipping har tatt et bevisst valg når de nå frakter fosfat fra Vest-Sahara. Landet har vært okkupert av Marokko siden 1975, og Utenriksdepartementet og Rederiforbundet advarer mot all norsk handel med det okkuperte området. Da Bergens Tidende skrev om Spar Shippings trafikk på Vest-Sahara i 2015, var rederiet tilsynelatende uvitende om situasjonen i landet.

Atomfaren øker – kommunene må skaffe jodtabletter

Photo: 洁伟 王, Nuclear-icon licence CC-BY-SA-2.0. Flickr.com
Kriseutvalget for atomberedskap mener at faren for at befolkningen skal bli utsatt for radioaktiv stråling har økt. Det henger sammen med økt trafikk av atomdrevne skip langs kysten, eldre atomkraftverk og økt terrortrussel.

fredag 8. desember 2017

UNICEF ut mot økt norsk våpeneksport til land som kriger i Jemen

Etter et bombeangrep i Sanaa oktober 2015. Foto VoiceOfAmerica, public domain, via Wikimedia.
– I Jemen dør det nå et barn hvert tiende minutt av sykdom som lett kunne ha vært behandlet, sier Geert Cappelaere, regionsjef i UNICEF for Midtøsten og Nord-Afrika. Han mener vestlige land som selger våpen til de krigførende partene i Jemen bør tenke over konsekvensene. Sykehus, skoler, vann- og elektrisitetsforsyning er bombet i grus.

onsdag 6. desember 2017

Finansdepartementet skjermer opplysningsplikt fra skatteparadiser

Finansdepartementet bilde, fra jobifin.dep.no
Et samlet Storting vedtok i 2015 en henstilling til regjeringen om å gjennomgå forskriften for Land-for-land-rapportering for å synliggjøre uønsket skattetilpasning. Men i forskriften føyde Finansdepartementet til en "låseparagraf", som begrenser rapporteringsplikten til land der selskapet betaler mer enn 800.000 kroner i skatt.

mandag 4. desember 2017

Doktorgrad ved NHH: Fra 'pålitelig' til 'sannferdig informasjon' – bare andre ord?

Hilde Kinserdal disputerer til doktorgraden ved Norges Handelshøyskole 15. desember med avhandlingen "From reliability” to “faithful representation”- more than a change of wordings?". Avhandlingen tar utgangspunkt i det internasjonale prosjektet for nye koseptuelle rammeverket i finansregnskap.

75 år siden de norske jødene ankom Auschwitz. De fleste døde samme kveld

Fra VGs oversikt over Donau-ofrene. Bilde.
Jødene som ble deportert fra Norge med fangeskipet Donau, ankom Auschwitz 1. desember 1942. De fleste ble henrettet samme kveld. Ifølge VGs store oversikt over norske ofre under andre verdenskrig, ble 358 personer sendt i gasskammeret denne dagen, men datoen kan være usikker for en del av dem.

8-9 February Conference: Knowledge for our common future

Knowledge for Our Common Future
Norwegian Universities and the Sustainable Development Goals
Thursday 8 and Friday 9 February, 2018

The University of Bergen is organising a major conference on the role of Norwegian universities in relation to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).