onsdag 13. desember 2017

Atomfaren øker – kommunene må skaffe jodtabletter

Photo: 洁伟 王, Nuclear-icon licence CC-BY-SA-2.0. Flickr.com
Kriseutvalget for atomberedskap mener at faren for at befolkningen skal bli utsatt for radioaktiv stråling har økt. Det henger sammen med økt trafikk av atomdrevne skip langs kysten, eldre atomkraftverk og økt terrortrussel.


Helsedirektoratet, Statens strålevern og Statens legemiddelverk råder derfor kommunene til å skaffe seg beredskapslager av jodtabletter. Disse må gis til barn innen fire timer etter at de har vært utsatt for radioaktiv stråling, for å motvirke faren for kreft i skjoldbruskkjertelen.

Les mer i Bergens Tidende