fredag 22. desember 2017

Etikken lider under tidspress i sykepleien

Sykepleiere må stadig ta etisk vanskelige valg gjennom en travel arbeidsdag: Skal han hjelpe flest mulig, eller gi god hjelp til færre? Marita Nordhaug skrev doktoravhandling om prioriteringer, partiskhet og rettferdighet i sykepleie, ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Avhandlingen foreligger nå i bokform på Routledge.

– Prioriteringene er ikke alltid så uttalte, men sykepleiere må gjøre valg, prioritere, rushe videre, få unna. Og det er vanskelig å stå i. Både for sykepleier, pasienten og pårørende, sier sier Nordhaug til forskningsmagasiner Viten og praksis.

Hun viser til et konkret eksempel: Mange pasienter får bleie på seg for sikkerhets skyld – ikke fordi de egentlig trenger det. Men sykepleieren kalkulerer at det tar mindre tid å skifte ei bleie enn å følge en pasient til toalettet.

Norhaug mener at en ofte lar effektiviteten, ikke etikken bestemme i slike situasjoner, og at en i større grad må la etikken styre. Hun diskuterer hvilke forutsetninger som bør gjelde for at man skal ta den ekstra tida, selv om det vil få konsekvenser for andre. Dersom effektivitetshensyn alltid vinner, går det direkte ut over selve mandatet i sykepleierfaget, hevder Marita Nordhaug.

Les mer i Viten og praksis