mandag 15. oktober 2018

Milevis fra å nå klimamålene

Statsbudsjettet legger opp til kutt i utslipp av klimagasser som vil ende med 11.5 prosent kutt i 2030, til tross for at Norge har forpliktet seg til minst 40 prosent kutt ved samme årstall. FNs klimapanel sier i sin ferske rapport (bildet) at vi globalt må kutte 50 prosent i 2030, noe som betyr at Norge som et rikt land, må kutte enda mer.

Forsker ved Cicero senter for klima­forskning, Bjørn Samset, er hard i kritikken av regjeringen: – Regjeringen har ingen idé om hvordan vi skal klare målene, sier Samset til Klassekampen

Turistmål beskytter seg mot overturisme

Maya Bay, foto: kuroihikari, via devianart.com. Lisens: CC-BY 3.0
Ved flere kjente turistmål i verden fører overturisme, forsøpling og lokal motstand til at myndighetene innfører tiltak for å begrense turiststrømmen.

På Maya Baya-stranden i Thailand, kjent fra filmen The Beach, er mye av livet i havet og 80% av korallene døde som følge av den store tilstrømningen av turister. Stranden har vært stengt flere ganger, og det er innført forbud mot overnatting på stranden.

Vergemålssaka i Tolga: – Eit offentleg overgrep

Faksimile av VG si framside 12. oktober 2018
Det ser ut til at Tolga kommune har sytt for at innbyggjarar blir gjorde umyndige, for å hjelpe på kommuneøkonomien, skriv VGs kommentator Fridjtjof Jacobsen i ein kommentar 6.10. Han legg vekt på at vergemål etter lova berre må brukast når den det gjeld vil ha best av ei slik løysing. Slik var det ikkje i Tolga, der tre brør fekk fleire problem i livet enn dei alt hadde, etter at kommunen sytte for ein diagnose til dei tre, som ga kommunen pengar i kassa.

torsdag 11. oktober 2018

Professor Jørgen Randers vil avslutte norsk oljeproduksjon i 2040

Jørgen Randers, foto Akademikerne. Lisens: CC-BY-2.0. Via Wikimedia / Flickr.com
BI-professor Jørgen Randers, som var leder av Lavutslippsutvalget, mener norsk oljeproduksjon bør trappes ned og avsluttes innen 2040. Oljeproduksjonen er Norges viktigste inntektskilde, som selger for 442 milliarder kroner i året og sysselsetter 170.000 mennesker. Randers mener norsk olje vil bli ulønnsom dersom klimamålene nås.

onsdag 10. oktober 2018

Paper: The ethics of negative emissions

Paper by Dominic Lenzi.
Abstract:
Limiting dangerous climate change is widely believed to require negative emissions. This prospect has sparked concerns about whether negative emissions could be scaled up quickly enough, along with concerns about their likely ethical costs. Building upon scenario modelling, this paper examines ethical concerns with negative emissions via the comparison of three alternate climate futures.

tirsdag 9. oktober 2018

Etter 1,5-graders rapporten - er den nye olja fortsatt ... olje?

Oselvar-Ula-2012-varodrig-GNU-free-document-licence-1-2
Talspersoner for oljebransjen og vår egen tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes er enige om at Norge skal produsere olje enda i mange, mange tiår. I Sverige krever Naturskyddsföreningen og den kjente klimaforskeren Johan Rockström at det innføres forbud mot fossile brennstoffer i 2030.

2018 - det året klimatrusselen endelig ble tatt på alvor?

Uttørket jord. Bilde fra pxhere.com. Fri bruk CC0
Etter 30 år med kunnskap om drivhuseffekten og klimatrusselen som følger med, er de globale utslippene langt høyere – og de fortsetter å stige. – Det er… i utgangspunktet egentlig deprimerende, sier Inger Hanssen-Bauer, leder for Norsk Klimaservicesenter.

mandag 8. oktober 2018

FNs klimapanel om 1,5 grader: Teknisk mulig, men svært krevende

Fritt tilgjengelig bilde, fra NPS via Flickr
FNs klimapanel la i natt fram spesialrapporten om verdens muligheter for å unngå høyere temperaturstigning enn 1,5 grader.  – Det er teknisk mulig å holde oppvarmingen under 1,5 grader, men det krever stor politisk vilje og oppslutning blant folk. Det vil være svært krevende, sier Bjørn Hallvar Samset, forskningsleder ved CICERO.

fredag 5. oktober 2018

Jubel for Nobelprisen til Mukwege og Murad

Nadia Murad. Foto: U.S. Department of State, public domain
By Docteur_Denis_Mukwege.jpg: Radio Okapiderivative work: César [CC BY 2.0  (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske jesidi-kvinnen Nadia Murad er blitt tildelt Nobels fredspris for 2018. De to får prisen for sin innsats mot seksualisert vold mot kvinner i krig.

Mukwege har brukt mye av livet til å hjelpe ofre for seksualiert vold under krigene i Kongo. Han er nominert til fredsprisen gjennom flere år, blant annet i 2008 av Jan Egeland, nåværende leder i Flyktningehjelpen, og seinere gjennom flere år av SV-representantene Audun Lysbakken og Karin Andersen.

onsdag 3. oktober 2018

IT-professor: Naivt å selge elevenes personopplysninger til Google

Flere norske byer har dumpet læringsplattformen It's Learing til fordel for Googles billige tjenester. I Bergen har kommunen kjøpt inn tusenvis av billige Google-PCer til skoleelever. All epost og alle dokumenter lagres i utgangspunktet på Googles skytjenester. Professor i digital kultur Jill Walker Rettberg er svært kritisk.

– Ampère viktig demonstrasjonsprosjekt for grønt skifte i maritim industri

Den elektriske ferja Ampère ble et viktig demonstrasjonsprosjekt, som har lagd bølger i maritim industri, skriver Svein Gunnar Sjøtun i en vitenskapelig artikkel i Norsk Geografisk Tidsskrift. Sjøtun er tilknyttet Mohn-senteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet.

Yrkeshygieniker: Arbeidsmiljø er gått av moten i olja

Benzen, kjemisk. CC BY-SA 3.0 via Wikimedia by Leyo.
Yrkeshygieniker Halvor Erikstein er bekymret over at arbeidsmiljø er "gått av moten" i oljeindustrien. Erikstein er også organisasjonssekretær i Safe, et fagforbund som organiserer oljearbeidere. Han mener mange oljearbeidere kan være skadd av kjemisk forurensing på arbeidsplassen. – Benzen er overalt, sier han til Stavanger Aftenblad.

Brasil: 40 prosent mener diktatur kan være bra

Federal Deputy Jair Bolsonaro at the Brazilian Chamber of DeputiesEn undersøkelse i Brasil viser at hele 40 prosent av folket mener diktatur kan være bedre enn demokrati. I 2017 var bare13 prosent fornøyd med demokratiet. Dette er noe av bakgrunnen for at en mann med tildels åpent fascistiske holdninger leder i presidentvalgkampen. Jair Bolsonaro beundrer militærdiktaturet som satt med makten i 21 år fram til 1985. Dette skriver Benedicte Bull i et innlegg i Dagsavisen.

– Danske bank risikerer bøter på 15 milliarder

Hvitvaskingsanklagene mot Danske Bank sin filial i Estland kan koste banken dyrt. Den amerikanske storbanken Morgan Stanley  mener at Danske Bank kan bli ilagt bøter på 12,6 milliarder danske kroner – over 15 milliarder norske.

fredag 28. september 2018

Økende forskjeller i formue i Norge

De 10 prosent rikeste eide i 2015 55 prosent av all formue i Norge. Til sammenligning var tilsvarende tall i Danmark 64 prosent, i Storbritannia 52 prosent og i USA 79 prosent. I Norge hadde de 10 prosent rikeste i gjennomsnitt 5,5 ganger så stor formue som gjennomsnittsnordmannen. Statistisk Sentralbyrå har publisert en analyse av formuesulikhet i Norge 1995–2016, som viser at forskjellene øker – spesielt i formue. Den rikeste prosenten hadde 21 ganger så stor eiendom som gjennomsnittsinnbyggeren.

mandag 24. september 2018

Høgskulen på Vestlandet signerer Magna Charta-avtalen

Berit Rokne, rektor HVL
Rektor Berit Rokne tok tysdag del i Magna Charta-seremonien ved universitetet i Salamanca i Spania, då ho signerte Magna Charta-avtalen på vegner av Høgskulen på Vestlandet. 72 andre institusjonar singnerte samstundes.

fredag 21. september 2018

Fossilutslipp tar nye veier: oljeselskapene satser på plast

Forside på rapporten "Plast og klima – samme sak"
Plastforbruket i verden øker dramatisk. Om utviklingen fortsetter som nå, vil forbruket være firedoblet i 2050, og plasten vil da stå for 20 prosent av CO2-utslippene, mot én prosent i dag. En ny rapport fra Norsk Klimastiftelse har fått den talende tittelen "Plast og klima – samme sak".

Ny forskning viser at plast som blir utsatt for sollys slipper ut den farlige klimagassen metan. I store deler av verden er plastforurensingen stor og øker kraftig – særlig i vektøkonomier som Indonesia, Brasil og Kina. Plastproduksjonen gir utslipp i hele livsløpet. Store oljeselskaper som Shell, Total og Exxon Mobile satser nå stort på plastproduksjon.

onsdag 19. september 2018

– Anonyme obligasjonseigarar trugar norsk eigarskap i offshore-rederia

Havila Harmony leitefartøy. Foto Fugro via Wikimedia. CC-BY-4.0
Per Sævik i Havila Holding meiner at den anonyme eigarskapen av obligasjonslån til offshore-rederia er farleg for den regionale og norske eigarskapen til desse rederia. Sævik fortel at rederia brukte enorme beløp og mykje tid under den siste krisa for å få til refinansiering. I ei ny krise kan anonyme långivarar få ein farleg maktposisjon, meiner han.

mandag 17. september 2018

Ti år siden Lehman Brothers gikk over ende

Det er gått ti år siden Lehman Brothers gikk konkurs – den største konkursen i amerikanske historie, med en gjeld på 613 milliarder dollar. Banken var en såkalt investeringsbank, som ikke hadde kundetjenester overfor vanlige mennesker. Den fungerte som mellommann ved kjøp og salg av verdipapirer. Da banken 10. september meldte et tap på 3,9 milliarder dollar, falt aksjekursen med 40 prosent. Andre banker ville ikke låne ut penger til banken, som da ikke ble i stand til å dekke sine lån.

fredag 14. september 2018

Libya-rapporten: ‘Svært begrenset kunnskap’ bak norsk krigsdeltakelse

Muammar al-Gaddafi, 12th AU Summit, 090202-N-0506A-324Aftenposten skriver at rapporten ikke inneholder noen sterk kritikk av beslutningsprosessen, og har rosende omtale av den militære gjennomføringen av oppdraget. Utvalget konkluderer med at det var riktig å delta ut fra den kunnskapen man satt på. Samtidig pekes det på at den norske kunnskapen om Libya var "svært begrenset" på det aktuelle tidspunktet.

torsdag 13. september 2018

Åsa Wikforss: Kunnskapen og dens fiendarFørelesing av professor Åsa Wikforss i Bergen:
Lyg president Trump? Eller produserer han berre sine eigne «alternative fakta»? Ifølge Åsa Wikforss er presidenten i USA eit symptom på eit internasjonalt problem.

tirsdag 11. september 2018

Meir politi er ikkje nok

Arrestasjon – men tusenvis av
saker med kjend gjerningsmann blir
lagt bort.
Av Per Anders Todal, Dag og Tid
Talet på politifolk i Noreg har gått rett til vêrs dei siste fem åra. Likevel blir det ropa om krise i politiet, og sakene hopar seg opp.
Høgre og Framstegspartiet lova å styrkje politiet monaleg om dei kom i regjering, og den lovnaden har partia halde til gagns – i alle fall på papiret. I år er det 17.025 årsverk i norsk politi, mot 14.770 ved utgangen av 2013, syner dei siste tala frå Politidirektoratet.

mandag 10. september 2018

Tidligere EWOS-topp dømt for grov korrupsjon

Fra EWOS (nå Cargill) sin nettside.
I Sør-Trøndelag tingrett er en tidligere leder i fiskefôrprodusenten Ewos AS dømt til fire års fengsel for grov korrupsjon. Mannen er kjent skyldig i fem tilfeller av grov korrupsjon etter at han har mottatt 2,5 millioner fra flere leverandører, samt økonomisk utroskap. Dommen sier at han "systematisk og planmessig har utnyttet sin posisjon som en sentral medarbeider” til å “skaffe seg store private fordeler fra Ewos sine leverandører og kontraktsparter” over mange år (NRK.no).

I samme sak ble to andre menn ble to andre menn dømt til fengselstraffer på henholdsvis tre og et halvt og to år for å ha betalt bestikkelser.

Les mer i Dagens Næringsliv

onsdag 5. september 2018

Stadig flere anklager mot Aleris

Mette Nord, leder Fagforbundet. Foto: Brage Aronsen via Wikimedia, lisens CC-BY-SA-4.0
Mette Nord, leder i Fagforbundet
Etter at Fagforbundet gikk til sak mot Aleris Ungplan & BOI for sosial dumping og andre forhold, har konsernet den siste tiden blitt gjenstand for en rekke anklager om lovbrudd, sosial dumping og triksing for å oppnå store profitter gjennom avtaler med offentlige helse- og omsorgstjenester.

Hvitvasking gjennom Danske Bank? Enorme beløp gjennom estisk filial

Mange russiske rubler gjennom Danske Bank, Estland
I saken om mulig storstilt hvitvasking gjennom Danske Bank vokser beløpene til stadig nye høyder. Den estiske filialen håndterte bare i 2013 hele 80.000 transaksjoner – tilsammen hele 250 milliarder kroner – fra russiske kontoer. Dette var toppåret for slike transaksjoner.

torsdag 23. august 2018

Mindre tillit til militarisert politi

Fra Wikimedia Commons - fri bruk CC0
Ny forskning viser at militarisering av politiet har en rekke negative konsekvenser. Studien, publisert i tidsskriftet PNAS, så på såkalte swat-teams, beredskapstropper som bruker militarisert utstyr og taktikk, i USA. Den fant at bruken av disse ikke hadde noen effekt på kriminalitet eller sikkerhet for politimenn. En annen del av studien fant at befolkningens støtte til politiet ble betydelig svekket med økende grad av militarisering.

Oljefondet tungt inne i våpenproduksjon til krigen i Jemen

Sanaa 2015. Bilde fra Voice of America
Statens pensjonsfond utland solgte seg i 2005 ut av våpenprodusenten Raytheon på grunn av at selskapet produserte klasebomber. I 2016 avsluttet Raytheon denne produksjonen, og  Etikkrådet anbefalte at fondet igjen kunne investere i våpenprodusenten. Men ikke lenge etter var det Raytheon-bomber som drepte hundrevis av sivile i Jemen.

tirsdag 21. august 2018

LA Times: Pressekampanjen mot Trump styrker konspirasjonsteorier

By Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America (Donald Trump) [CC BY-SA 2.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
En nesten samlet amerikansk presse protesterte torsdag 16. august med felles tema for lederartiklene: Alle tok avstand fra president Trumps angrep på pressen for å være en "folkefiende". Men Los Angeles Times var ikke med.

torsdag 16. august 2018

Yara bygger verdens største elektriske selvkjørende kontainerskip

Yara Birkeland. Foto: Ørnulf Rødseth, via Flickr. Lisens: CC BY-ND 2.0
Yara har bestilt bygging av verdens største selvgående kontainerskip fra Vard Brevik i Porsgrunn. Skroget bygges i Romania.

tirsdag 14. august 2018

For dårleg litteratursøk kan bli fatalt

Bilete frå pxhere.com. Fri bruk, CC0
Vitskapen sit på enorme mengder kunnskap og data. Det er naudsynt å sjekke kva som alt finst av kunnskap, før ein set i gang med nye eksperiment. Men det er for freistande å ta snarvegar. Og konsekvensane kan bli fatale. Stevie Wonder er blind fordi han fekk behandling med oksygen som prematur fødd. Om det hadde vore gjort grundigare søk i eldre forsking, ville det ikkje skjedd. Mange premature babyar har mist synet på grunn av denne feilen.

mandag 13. august 2018

Flere hundre skadd i omfattende anti-korrupsjonsprotest i Romania

Fredag og lørdag samlet flere titusen mennesker seg i gatene i Bucuresti og andre byer i Romania, i protest mot regjeringens forslag om å gjøre det vanskeligere å dømme noen for korrupsjon. Demonstrantene ble møtt med omfattende bruk av tåregass og køller. 455 mennesker ble skadd på fredag. Presidenten i landet kritiserte politiet for voldsbruken.

Massesøksmål mot Aleris for utnyttelse av 'konsulenter'

Foto: GGAADD via Flickr.com - Lisens: CC BY-SA 2.0
Fagforbundet har saksøker Aleris Ungplan & BOI på vegne av tidligere ansatte i konsernet. Blant påstandene er grove brudd på arbeidsmiljøloven, arbeidsuker på opp til 120 timer, mulige økonomiske bedragerier og dokumentfalsk og mulig uforsvarlig omsorgsarbeid.

Danske Bank etterforskes for hvitvasking av milliardbeløp

Hvitvasking av penger. CC0 - pexels.com
Danske Bank er under etterforskning av estiske og danske myndigheter for hvitvasking av milliardbeløp. Etter at den danske avisen Berlingske avslørte at hvitvaskingen skal ha omfattet hele 53 milliarder danske kroner, har den danske statsadvokaten for særlig økonomisk og internasjonal kriminalitet satt i verk etterforskning mot banken.

fredag 3. august 2018

Aker BP driver ikke grønnvasking. Gjør Equinor det?

– Vi driver ikke grønnmaling. 
Sjefen i Aker BP legger ikke skjul på at han er stolt av å utvinne olje og gass. I et intervju med Aftenposten sender han et stikk til Equinor, som etter navnebyttet blir anklaget av blant andre Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet for å drive grønnvasking. Hun mener Equinors investeringer i fornybart er forsvinnende små sammenlignet med olje- og gassvirksomheten.

Advarer mot juridifisering av forskningsetikken

Har formuleringen ‘vitenskapelig uredelig’ en annen betydning enn 'forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis'? Stadig flere i akademia mener at den nye forskningsetikkloven har et annet og mer uklart innhold enn den gamle loven.

torsdag 5. juli 2018

AP for innstramming mot utnyttelse av arbeidstidsbestemmelser

Anleggsarbeidere. Maxpixel.net. CC0, fritt tilgjengelig.
Arbeiderpartiet og Fellesforbundet vil stramme inn overfor bedrifter som trikser med hjemmeadressene til ansatte for å slippe å betale kost og losji. Mange utenlandske firmaer oppgir at ansatte som bor i andre land har fast adresse i Norge, og gjerne nær arbeidsstedet. AP mener misbruket gir bedrifter som følger regelverket urettferdig konkurranse.

Utvalg skal vurdere etikkopplysningsplikt for næringsdrivende

Linda Hofstad Helleland, foto: Kjetil Ree via Wikimedia, lisens CC-BY-SA-3.0Regjeringen har oppnevnt et etikkinformasjonsutvalg som skal vurdere om det bør innføres en plikt for næringsdrivende til å utgi informasjon til forbrukere og organisasjoner om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjonen og hvordan næringsdrivende arbeider med samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeden.

onsdag 4. juli 2018

New Book: Lifting the Veil of Secrecy / taxation in Africa

CMI Publication: Lifting the Veil of Secrecy – Perspectives on International Taxation and Capital Flight from Africa

Odd-Helge Fjeldstad, Sigrid Klæboe Jacobsen, Peter Henriksen Ringstad & Honest Prosper Ngowi

Abstract (from www.ictd.ac):

Ny lov om revisorer og regnskapsførere lagt fram

Accountant work- Alphastockimages.com-cc-by-sa-3-0
Revisor- og regnskapsførerlovutvalget har lagt fram sitt forslag til ny lov: NOU 2018:9.

Det er blant annet nye tilbud om at selvlærende dataprogrammer kan ta over stadig større del av regnskapsføringen, som ligger bak det nye lovforslaget.

tirsdag 26. juni 2018

Innbyggerne betaler for Oslo kommunes søppel-tap

Fullt søppelspann. Lisens: Fri bruk. pxhere.com
Veireno-konkursen svir for Oslo kommune. Kommunen hadde et krav på 82 millioner kroner etter konkursen i selskapet som skulle ta seg av renovasjonen i byen. Da selskapet gikk konkurs i februar i fjor, hadde søppelkaoset rådet i måneder i hovedstaden. Mens kommunen forberedte å avvikle avtalen med Veireno, slo selskapet seg selv konkurs.

Rektor ved OsloMet om Trumps behandling av asylsøkerbarna: – Avskyelig!

Curt Rice. Photo: Sonja Balci. Lisens: CC-SA.BY-4.0
Rektor Curt Rice ved OsloMet bruker sterke ord om president Trumps politikk med å skille barna fra foreldrene som kommer som ulovlige innvandrere til USA. Rice er født i USA, men har bodd i Norge siden 1991.

— Dette er hinsides avskyelig og fullstendig uakseptabelt. At jeg skjemmes, blir altfor svakt, sier Rice til Khrono.

Gigantgebyr til Telenor for misbruk av markedsposisjon

Mobilmast. Lisens: fri. pxhere.com
Konkurransetilsynet har ilagt Telenor et gebyr på 788 millioner kroner for misbruk av sin dominerende stilling i mobilmarkedet. Saken ble utløst av at Telenor i 2010 innførte endringer i vilkårene for leie av mobilnettet deres. Vilkårene ble nå utformet slik at leieren skulle miste motivasjonen for å bygge eget nett.

Storforlagene tapte i retten mot Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet fikk medhold i Oslo Tingrett i at forlagene Aschehoug, Cappelen og Damm og Gyldendal utvekslet informasjon i strid med konkurranseloven, og boikottet distributøren Interpress.

torsdag 21. juni 2018

Petroleumstilsynet skal granske skandaleprosjektene

Milliardene ruller fort når noe går galt i utbyggingen av olje- eller gass-felt på sokkelen. På felt som Goliat, Martin Linge og Aasta Hansteen er så mye gått galt, at det stilles spørsmål ved om plattformene og feltene vil gå med overskudd eller, kanskje kan påføre staten milliarder i netto tap.

Stortingsmeldingen om HMS i pertoleumsvirksomheten som ble lagt fram i april, innebærer et oppdrag til Petroleumstilsynet (Ptil) om å studere nærmere store feltutbygginger for å lære av dem. Direktør Anne Myhrvold i Ptil forteller at både Goliat, Martin Linge og mange andre felt vil være på listen:

fredag 15. juni 2018

Stopp for privat søppeltømming etter RenoNorden-konkursen

Foto Norsk Gjenvinning. Lisens: CC-by-sa-3.0
De fleste kommunene som ble rammet da renovasjonsselskapet RenoNorden gikk konkurs, har tatt over søppeltømmingen selv. Leder i Fagforbundet Mette Nord er svært fornøyd med dette utfallet.

Nord forteller at Fagforbundet sine lokale tillitsvalgte etter konkursen har jobbet systematisk for å hente tjenestene tilbake i kommunal drift.

fredag 8. juni 2018

Slutter som lærer: – Oslo-skolen et system som skaper tapere

Foto: Kristina Kirkhorn. Grünerløkka skole. Lisens CC-BY-SA-3.0
Lærer i Oslo-skolen Jørn Damslora har bestemt seg for å slutte som lærer. I et innlegg i Oppland Arbeiderblad lufter han frustrasjonen over et system han mener skaper tapere, og der stadig mer av læreren sin tid blir slukt av møter og byråkratiske rutiner. Her er noen avsnitt:

– Lite er mer verdifullt i møte med elever enn den første halvtimen etter endt skoledag. Det er da elevene som trenger en samtalepartner åpner seg, eller mer korrekt åpnet seg. Det var i denne halvtimen overgrep ble avdekket, selvskading ble forklart, ensomhet ble lindret og skilsmisseproblemer ble diskutert. Nå må jeg kaste ut elevene for å rekke møter.

Gigantkravet frå ex-Vimpelcom-sjefen: – Forkasteleg!

Den usbekiske president-dottera Gulnara Karimova fekk 30 millionar dollar frå Vimpelcom under Jo Lunder.. Bilete.
President-dotter Gulnara Karimova -
styrtrik på korrupsjonspengar.
Professor på BI Petter Gottschalk kallar det rekordhøge erstatningskravet frå ex-Vimpelcom-sjef Jo Lunder for ‘forkasteleg’. – Eg håpar for Guds skuld det ikke blir innfridd, seier Gottschalk til Klassekampen. Gottschalk har økonomisk kriminalitet som eitt av sine forskingsområde.

Kravet frå Lunder er på mellom 440 og 530 millionar kroner, for økonomiske tap medan han var sikta, og for tap i framtida.

torsdag 7. juni 2018

Norge selger stadig mer våpen til krigførende i Jemen

Demonstrasjon mot Jemen-krigen i London 2018, bilde. Photo: Alisdare Hickson, via Flickr.com. CC-by-sa-2.0.
Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater nyter godt av kraftig økende norsk våpensalg. Fra 2016 til 2017 økte våpensalget til de to landene med 30 prosent. Saudi-Arabia kjøpte så godt som ingen norske våpen i 2016. Men i fjor kjøpte det saudiske regimet våpen for 40 millioner kroner.

onsdag 6. juni 2018

Ingen fagorganiserte fikk jobb da Norse Production startet opp igjen

De 60 som mistet arbeidet var organisert i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening. Logo
Rundt 80 ansatte ved Norse Production streiket seg til en tariffavtale i fiskeforedlingsbedriften Norse Production gjennom en streik over flere uker i fjor høst. Et halvt år seinere slo bedriften seg konkurs. Men da mellomledere i den tidligere bedriften starte driften opp igjen, fikk ingen av de 62 fagorganiserte jobb i den nye bedriften.

tirsdag 5. juni 2018

Nå kommer offentlig register over egentlige eiere

Etter et EU-direktiv mot hvitvasking melder finansminister Siv Jensen at Norge innfører et offentlig tilgjeng eierregister, som også viser egentlige eiere bak skallselskaper og lignende konstruksjoner.

mandag 4. juni 2018

Attac: Norges Bank-rapporter om etikk-dialog lite nyttig

Norges Bank. Foto: Mahlum [Public domain], fra Wikimedia Commons. Bilde.
– Hvordan kan vi vite at forholdene blir bedre, hvis vi ikke engang vet hvilke selskaper Norges Bank snakker med, og hva de snakker med dem om, sier Petter Slaatrem Titland.

Ny rapport: Direkte og indirekte eierskap

Nå kan man finne fram til de reelle rettighetshaverne, etter at rapporten Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere ble lansert 4. mai. Det er Tax Justice Network - Norge, Norsk Øko-Forum, Revisorforeningen og Finans Norge som står bak utgivelsen.

fredag 1. juni 2018

Mistillit mot Spanias regjering etter korrupsjondom

Mariano Rajoy har vært statsminister i Spania gjennom 6 år og mye turbulens. I dag ble regjeringen hans felt gjennom mistillit i parlamentet, etter en omfattende korrupsjonsskandale. Leder for Sosialistpartiet, Pedro Sanchez, som la fram mistillitsforslaget, tar over som statsminister.

torsdag 31. mai 2018

Bærekraftsmålene: grønnvasking eller endringskraft?

Forside Our common future, Brundtlandrapporten.
Brundtland-rapporten
bærekraft etter 30 år?
Er bærekraftsmål for universitetene spill for galleriet, eller en virkelig endringskraft? Professor Carlo Aall ved Vestlandsforskning stilte i en artikkel på Energi og Klima spørsmål ved om universitetene er villige til å ta de virkelig tøffe valgene han mener er nødvendig for at det skal bli noen egentlig omstilling.

Aall viser til at det har gått 30 år siden bærekraftsmålene ble introdusert av Brundtland-kommisjonen, men at den konkrete oppfølgingen på universitetene i form av bærekraftsprofessorer ikke ble noe av. Og de tverrfaglige sentrene for bærekraftig utvikling som ble opprettet, er nedlagt for lenge siden.