onsdag 7. mars 2018

Tre amerikanere eier like mye som halvparten av folket

By DFID - UK Department for International Development (https://www.flickr.com/photos/dfid/19111683745/) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
De tre rikeste US-amerikanerne Jeff Bezos, Warren Buffet og Bill Gates eier like mye som halvparten av folket i USA, om lag 160 millioner mennesker. En rapport fra Institute for Policy Studies (IPS) viser at de superrike rykker fra resten av folket i stadig større tempo. Instituttet mener det er blitt et moralsk problem.


President Donald Trumps skattelettelser vil ifølge instituttet øke forskjellene ytterligere.

I Norge er tilstanden ganske annerledes. De tre rikeste – Magnar Witzøe, Kjell Inge Røkke og Trond Mohn – har eiendommer tilsvarende 2 prosent av totalen i landet. Det er vanskelig å gjøre en beregning tilsvarende den amerikanske med tilgjengelig statistikk for Norge.

Les mer på E24