onsdag 25. april 2018

100 ganger mer skattelette for rik enn fattig

By Bård Gudim, FrPMedia (FrPMedia) [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0), CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0) or CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Fra 2013 til 2017 har regjeringens skattekutt gitt en person med 10 millioner kroner i inntekt 100 ganger mer i skattelette enn en person med inntekt under 250.000 kroner. Det viser Finansdepartementets tall beregnet av Statistisk Sentralbyrå. Opplysningene er publisert som svar på et spørsmål fra SVs Kari Kaski.3 millioner nordmenn tjener under 550.000 kroner, og har siden 2013 fått kuttet skatten med maksimalt 5.000 kroner (0,91 prosent av lønn). En inntekt på 850-950.000 har gitt 10.000 kroner i skattekutt (1,1 prosent). Mens en inntekt over 10 millioner gir et skatte kutt på 283.200 kroner (2,8 prosent).

– Det er dypt usosialt og urettferdig, sier Kari Kaski til Aftenposten.

Finansminister Siv Jensen (FrP) kommenterer tallene slik: – Regjeringen har [...] prioritert skattelettelse som stimulerer til arbeid og innsats, og et lavere skattenivå for å gi mer valgfrihet til familiene.

Les mer i Aftenposten