tirsdag 24. april 2018

Ulikhet på norsk - 6 artikler om økende forskjeller i Norge

By Fronteiras do Pensamento [CC BY-SA 2.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
6 artikler i Klassekampen diskuterer Pikettys data om forskjeller i Norge.
Thomas Piketty brukte 15 år på forskningen bak suksessboka Kapital i det 21. århundre, der han bruker offentlig tilgjengelige kilder, særlig og skattelistene, til å analysere utviklingen av fordeling av rikdom mellom dagens mennesker. Pikettys funn har forandret debatten om ulikhet i store deler av verden, også i Norge. Han finner at forskjellene øker kraftig, og at det i høy grad er arv som bestemmer hvordan man lykkes i livet. Norge er ett av landene Piketty har undersøkt.


Klassekampen publiserte i 2014 seks artikler basert på samme data som Piketty brukte. Avisen fant at de rikeste de siste tiårene har tatt et stort jafs av den samlede rikdommen i samfunnet sammenlignet med resten av folket. Skatt blir holdt fram som den avgjørende faktoren som styrer utviklingen av økonomiske forskjeller i samfunnet.

Disse 6 artiklene er publisert under merkelappen "Ulikhet på norsk":
  • Vi er på vei tilbake til 1800-tallet
  • Gamle penger vokser som gress
  • Å eie bolig er det nye privilegiet
  • Jakter på den rettferdige ulikhet
  • Gir mer til landets aller rikeste
  • Slik kan pengegaloppen stoppes
Les mer i Klassekampen