tirsdag 15. mai 2018

Kappløp mot bunnen

Color Fantasy. Photo: Jallafilm. CC-BY-SA-2.0. Bilde
Ferjerederiet Fjord Line, som er Color Lines fremste konkurrent på ferjetrafikken til og fra Norge, hevder at de nye reglene for registrering i NIS-registeret er spesielt tilpasset Color Line. I en artikkel i Klassekampen hevder Fjord Line dette skyldes at Color Line har et langvarig kundeforhold til konsulentselskapet Menon. Dette selskapet har skrevet rapporten det offentlige Fartsområdeutvalget bygger på i sin innstilling til nye regler for registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister – NIS.

Fjord Line hevder at en innføring av forslaget til nye regler, vil starte et kappløp mot bunnen, siden også konkurrentene vil bli nødt til å gjøre endringer slik at de også kan basere seg på utenlandske lavtlønnsarbeidere.De nye reglene vil føre til at 700 norske sjøfolk vil miste arbeidet, som i stedet vil tas over av lavtlønnete utenlandske arbeidere. Fjord Line hevder at forslaget til endringer er utformet slik at bare Color Line vil ha fordel av dem. Det har vært spekulert i om Fremskrittspartiet på Stortinget vil stanse de nye reglene, men partier annonserer nå at det ikke kommer til å skje. I stedet vil partiet ha en nærmere gransking av faktagrunnlaget for rapporten fra Fartsområdeutvalget, og habiliteten til selve utvalget, som er oppnevnt av regjeringen.

Les Klassekampens artikkel om Colorline  (pdf)

I et intervju i Klassekampen avviser daglig leder i konsulentselskapet Menon, Erik W. Jakobsen, at arbeidet med rapporten for Fartsområdeutvalget har vært påvirket av bindinger til Color Line. I følge Jakobsen har ikke Menon noe spesielt forhold til Color Line etter 2010.

Les Klassekampens artikkel om Menon Economics (pdf)