torsdag 3. mai 2018

NORDPRPO-konferansen utvider frist for abstracts

NORDPRO-konferansen utvider fristen for innsendelse av abstracts til 15. mai 2018.

Ytterligere information om konferansen findes på https://ucc.dk/aktuelt/konferencer/nordpro-konferencen-2018.