torsdag 3. mai 2018

Pensjonsselskapet visste det ikke kunne dekke forpliktelsene – vervet kunder likevel

Skjermdump fripolise.no januar 2017
Januar 2017:
synlige problemer for Silver.
En fersk rapport fra Forbrukerrådet viser at forsikringsselskapet Silver allerede i 2011 visste at de neppe kunne dekke forpliktelsene overfor kundene. Likevel fortsatte markedsføringen av pensjoner i flere år, som om alt var i orden.


Selskapet skrev til Finanstilsynet i 2011, og meldte at det ville bli umulig for selskapet oppfylle kapitalkravet i henhold til Solvens II-regelverket. Etter dette fortsatte likevel selskapet markedsføringen.

Les mer på E24