mandag 4. juni 2018

Attac: Norges Bank-rapporter om etikk-dialog lite nyttig

Norges Bank. Foto: Mahlum [Public domain], fra Wikimedia Commons. Bilde.
– Hvordan kan vi vite at forholdene blir bedre, hvis vi ikke engang vet hvilke selskaper Norges Bank snakker med, og hva de snakker med dem om, sier Petter Slaatrem Titland.


Norges Bank rapporterer sine selskapsmøter med antall møter per år i forskjellige sektorer. For eksempel har banken 257 møter i sektoren "materialer", 495 i sektor "konsumvarer". Titland mener en slik rapportering gjør det mulig for sivilsamfunnet å følge med, eller over hodet å danne seg noe bilde av om måten banken arbeider med etiske problemer for oljefondet har noen effekt.

Les mer hos Attac