tirsdag 5. juni 2018

Nå kommer offentlig register over egentlige eiere

Etter et EU-direktiv mot hvitvasking melder finansminister Siv Jensen at Norge innfører et offentlig tilgjeng eierregister, som også viser egentlige eiere bak skallselskaper og lignende konstruksjoner.


Tax Justice Network - Norge har arbeidet for dette i mange år, og ser på innføringen som et avgjørende gjennomslag for åpenhet i finanssektoren. Disse selskapsformene, og mulighetene for anonymitet, er svært viktige for en stor andel av økonomisk kriminalitet.

Regjeringen har avvist innføring av et slikt register inntil EUs direktiv gir Norge og andre land plikt til å innføre offentlige arkiver over egentlige eiere.

Les mer på Tax Justice Network - Norges sider