torsdag 23. august 2018

Mindre tillit til militarisert politi

Fra Wikimedia Commons - fri bruk CC0
Ny forskning viser at militarisering av politiet har en rekke negative konsekvenser. Studien, publisert i tidsskriftet PNAS, så på såkalte swat-teams, beredskapstropper som bruker militarisert utstyr og taktikk, i USA. Den fant at bruken av disse ikke hadde noen effekt på kriminalitet eller sikkerhet for politimenn. En annen del av studien fant at befolkningens støtte til politiet ble betydelig svekket med økende grad av militarisering.

Oljefondet tungt inne i våpenproduksjon til krigen i Jemen

Sanaa 2015. Bilde fra Voice of America
Statens pensjonsfond utland solgte seg i 2005 ut av våpenprodusenten Raytheon på grunn av at selskapet produserte klasebomber. I 2016 avsluttet Raytheon denne produksjonen, og  Etikkrådet anbefalte at fondet igjen kunne investere i våpenprodusenten. Men ikke lenge etter var det Raytheon-bomber som drepte hundrevis av sivile i Jemen.

tirsdag 21. august 2018

LA Times: Pressekampanjen mot Trump styrker konspirasjonsteorier

By Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America (Donald Trump) [CC BY-SA 2.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
En nesten samlet amerikansk presse protesterte torsdag 16. august med felles tema for lederartiklene: Alle tok avstand fra president Trumps angrep på pressen for å være en "folkefiende". Men Los Angeles Times var ikke med.

torsdag 16. august 2018

Yara bygger verdens største elektriske selvkjørende kontainerskip

Yara Birkeland. Foto: Ørnulf Rødseth, via Flickr. Lisens: CC BY-ND 2.0
Yara har bestilt bygging av verdens største selvgående kontainerskip fra Vard Brevik i Porsgrunn. Skroget bygges i Romania.

tirsdag 14. august 2018

For dårleg litteratursøk kan bli fatalt

Bilete frå pxhere.com. Fri bruk, CC0
Vitskapen sit på enorme mengder kunnskap og data. Det er naudsynt å sjekke kva som alt finst av kunnskap, før ein set i gang med nye eksperiment. Men det er for freistande å ta snarvegar. Og konsekvensane kan bli fatale. Stevie Wonder er blind fordi han fekk behandling med oksygen som prematur fødd. Om det hadde vore gjort grundigare søk i eldre forsking, ville det ikkje skjedd. Mange premature babyar har mist synet på grunn av denne feilen.

mandag 13. august 2018

Flere hundre skadd i omfattende anti-korrupsjonsprotest i Romania

Fredag og lørdag samlet flere titusen mennesker seg i gatene i Bucuresti og andre byer i Romania, i protest mot regjeringens forslag om å gjøre det vanskeligere å dømme noen for korrupsjon. Demonstrantene ble møtt med omfattende bruk av tåregass og køller. 455 mennesker ble skadd på fredag. Presidenten i landet kritiserte politiet for voldsbruken.

Massesøksmål mot Aleris for utnyttelse av 'konsulenter'

Foto: GGAADD via Flickr.com - Lisens: CC BY-SA 2.0
Fagforbundet har saksøker Aleris Ungplan & BOI på vegne av tidligere ansatte i konsernet. Blant påstandene er grove brudd på arbeidsmiljøloven, arbeidsuker på opp til 120 timer, mulige økonomiske bedragerier og dokumentfalsk og mulig uforsvarlig omsorgsarbeid.

Danske Bank etterforskes for hvitvasking av milliardbeløp

Hvitvasking av penger. CC0 - pexels.com
Danske Bank er under etterforskning av estiske og danske myndigheter for hvitvasking av milliardbeløp. Etter at den danske avisen Berlingske avslørte at hvitvaskingen skal ha omfattet hele 53 milliarder danske kroner, har den danske statsadvokaten for særlig økonomisk og internasjonal kriminalitet satt i verk etterforskning mot banken.

fredag 3. august 2018

Aker BP driver ikke grønnvasking. Gjør Equinor det?

– Vi driver ikke grønnmaling. 
Sjefen i Aker BP legger ikke skjul på at han er stolt av å utvinne olje og gass. I et intervju med Aftenposten sender han et stikk til Equinor, som etter navnebyttet blir anklaget av blant andre Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet for å drive grønnvasking. Hun mener Equinors investeringer i fornybart er forsvinnende små sammenlignet med olje- og gassvirksomheten.

Advarer mot juridifisering av forskningsetikken

Har formuleringen ‘vitenskapelig uredelig’ en annen betydning enn 'forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis'? Stadig flere i akademia mener at den nye forskningsetikkloven har et annet og mer uklart innhold enn den gamle loven.