torsdag 13. september 2018

Åsa Wikforss: Kunnskapen og dens fiendarFørelesing av professor Åsa Wikforss i Bergen:
Lyg president Trump? Eller produserer han berre sine eigne «alternative fakta»? Ifølge Åsa Wikforss er presidenten i USA eit symptom på eit internasjonalt problem.


Verda over blir etablert kunnskap og fakta mistenkeleggjort, og det offentlege rommet for dialog om kva som er sant blir borte. Ein av konsekvensane er at demokratiet mister ein viktig basis for rasjonell debatt, ein annan at universitet og forsking blir svekka.

I boka Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender (2017) hevdar Wikforss at kunnskaps- aktørane sjølve har ansvar for å ta eit oppgjer med denne relativismen. Har universiteta svikta si oppgåve som forsvarar og formidlar av sanning?

Åsa Wikforss er professor i filosofi ved Stockholms universitet

Café Christie Godt Brød), Bergen,
Mandag 1. oktober kl 14.30-16