tirsdag 30. oktober 2018

Brev fra Clintons epostserver forteller mer om franske motiver bak krigen mot Libya

Nicolas Sarkozy. Foto: European Peoples Party, CC2-0
Brev som er offentliggjort fra Hillary Clintons private epostserver viser at den franske iveren etter at NATO skulle gå aktivt inn i krigen i Libya, ikke bare hadde edle motiver. I et brev fra  Clintons "uoffisielle etteretningsmedarbeider" Sidney Blumenthal hevder han at Sarkozy hadde følgende motiver for intervensjonen (vår oversettelse):

Grov kriminalitet bak brasilianske leveranser til norsk fiskefôr

Brenning av regnskog, Brasil. Foto Nasa, fri bruk.
Brasilianske leverandører til norske fiskefôrkonserner er i følge en fersk rapport knyttet til grov kriminalitet. Rystende forhold blir avslørt i rapporten fra Framtiden i våre hender og Regnskogfondet i samarbeid med den brasilianske organisasjonen Reporter Brasil.

fredag 26. oktober 2018

Frå 2026 vil ikkje Bergen ta imot cruiseskip som forureinar

Cruise-skip legg ut frå Bergen. Fri bruk.
Bergen bystyre vil arbeide for at same reglar skal gjelde for cruiseskip som kjem til verdsarvbyen, som dei som skal gjelde for verdsarvfjordane. I mai vedtok Stortinget i klimameldinga at verdsarvfjordane så snart det er teknisk råd, og seinast i 2026, berre skal ta imot null-utsleppsskip.

Silicon Valley tjener godt på Trumps tiltak mot immigranter

Amerikask grensepoliti gjøre seg klar til immigrantjakt på grensa. Lisens: fri bruk
Amazon, Palantir, Microsoft og flere teknologiselskaper gjør gode penger på anti-immigrasjonspolitikken i USA. Det er en ny rapport fra firmaet Empower LLC som viser dette, og hvordan selskapene gjennom lengre tid har fremmet skylagring som offentlig politikk, som igjen har lagt til rette for at deres løsninger skulle tas i bruk av innvandringsmyndighetene. Customs Enforcement (ICE) får tilgjengelig automatiserte identifikasjonssystemer, mens hemmeligholdet øker, i følge grupper som arbeider for mer human behandling av immigrantene.

onsdag 24. oktober 2018

Økonomiprisvinner Paul Romer: Autonome byer nøkkel til framgang

Fra TED-talk av Paul Romer: Why the world needs charter cities
I en tankevekkende TED-talk forteller den ene av de ferske vinnerne av Nobels minnepris i økonomi hvordan autonome byer kan være motorer i utviklingen av vekst og velstand. Romer tar utgangspunkt i hvordan ungdom i Afrika må sitte utendørs under gatelyset for å få lys til å gjøre lekser, mens de har en mobiltelefon i lomma. Hvorfor har de topp moderne teknologi tilgjengelig, men ikke gammel teknologi som elektrisk lys i hjemmet?

mandag 22. oktober 2018

Høgskulen på Vestlandet rettar seg mot berekraft, profesjonar og arbeidsliv

HVL strategi 2019-2023, framsida
HVL strategi 2019-2023
Den nye strategiplanen for 2019–2023 annonserer Høgskulen på Vestlandet blei nyleg lansert under namnet "Samspel, berekraft, nyskaping". Dette seier mykje om kva høgskulen skal satse på. Bak mottoet ligg ønskjet om å rette skulen inn mot arbeidslivet og profesjonane i regionen.

I innleiinga heiter det: 
Høgskulen på Vestlandet skal bli eit universitet med ein tydeleg profesjons- og arbeidslivsretta profil.
I utdanning, forsking og utviklingsarbeid skapar vi ny kunnskap og kompetanse, forankra internasjonalt og omsett til løysingar som verkar lokalt.

Første rettsforfølgelse for ‘uforklarlige formuer’ i Storbritannia

Oljepumpe-aserbeidjsan-foto-Martin-Lopatka-Flickr-cc-by-sa-2-0
Den aserbaidjsanske kvinnen Zamira Hajiyeva er fengslet etter at hun har brukt 1,6 millioner pund i året på Harrods i London, samt flere andre tilfeller av ekstrem pengebruk. Hajiyeva er konen til tidliger sjef i den statseide banken International Bank of Azerbaijan i Baku, som i 2016 ble dømt til 15 års fengsel i hjemlandet for å ha svindlet banken for en sum på opp til 2.2 milliarder pund.

Lundin Petroleum risikerer tiltale for folkerettsbrudd i Sør-Sudan

Det svenske oljeselskapet Lundin Oil opprettet i 1997 avtale med Sudan om utvinning av olje i et område som seinere falt under den nye staten Sør-Sudan. Etter ti års etterforskning åpner nå den svenske regjeringen for at det kan reises tiltale mot oljeselskapet for brudd mot folkeretten. Lundin skal blant annet å ha betalt militære for å fordrive lokalbefolkning fra områder der selskapet ville operere.

fredag 19. oktober 2018

Allianse for ny fiskeri- og jordbrukspolitikk

Sjark i Ravnkloa, Trondheim. Fri bruk, wikimedia
Prisen for å bli kystfisker er tidoblet på fem år – ungdom har ikke sjans til å komme inn i yrket. Også i jordbruket blir det stadig tøffere å komme inn i yrket, gjelda øker, mens jordbruksarealet og beitet går ned.

11 organisasjoner har sluttet seg sammen i en allianse for å "ta havet tilbake og jorda i bruk". De stiller politiske krav som fokuserer på at markedsinrettingen av jordbruk og fiske må reverseres, fiskekvoter skal ikke være omsettelige, jordbruket må leve av norske ressurser, og selvforsyningsgraden må økes.

Cumex-svindelen – ‘århundrets kupp’

Også norske skattepenger ble tappet.
38 journalister i tolv land har samarbeidet for å avdekke Cum-ex-svindelen: Styrtrike finansfolk har i årevis unndratt milliarder i utbytteskatt i over ti europeiske land. En avhopper kaller opplegget «djevel­maskinen», skriver Klassekampen idag.

torsdag 18. oktober 2018

– Å redde klimaet vil svi

bilde fra pixnio.com CC0, fri bruk
– Vindmøllene er representantar for den minst smertefulle delen av løysinga, skriv Hans K. Mjelva i Bergens Tidende. – Verda treng energi. Å tru at vi kan møte klimakrisa ved å dramatisk kutte ned på energiforbruket er naivt. Det vil senke den økonomiske veksten, og det vil senke livskvaliteten til folk på ein måte som vil gjere klimatiltak endå vanskelegare å gjennomføre.

Storbankar, advokatar og finansfolk svindla statar for 500 milliardar

Dubai, der fleire bakmenn lever. Foto Skatebiker, via Wikimedia. Lisens CC-BY-SA 4.0
Eit nettverk av hundrevis av finansfolk, aksjehandlarar og advokatar i toppen av den internasjonale finansverda har svindla 9 europeiske land for meir enn 500 milliardar kroner gjennom 15 år frå årtusenskiftet. Svindelen har vore gjort ved å gjennomføre mange sal og kjøp av aksjar like før og etter dagen for utbetaling av utbytte. Det har opna for å krevje tilbake innbetalt skatt som aldri har vore betalt. I mange tilfelle har den same summen blitt kravd utbetalt fleire gonger, ein metode som også er brukt med hell overfor den norske statskassa.

Andre land som er råka, er Belgia, Austerrike, Sveits, Danmark og Tyskland.

mandag 15. oktober 2018

Milevis fra å nå klimamålene

Statsbudsjettet legger opp til kutt i utslipp av klimagasser som vil ende med 11.5 prosent kutt i 2030, til tross for at Norge har forpliktet seg til minst 40 prosent kutt ved samme årstall. FNs klimapanel sier i sin ferske rapport (bildet) at vi globalt må kutte 50 prosent i 2030, noe som betyr at Norge som et rikt land, må kutte enda mer.

Forsker ved Cicero senter for klima­forskning, Bjørn Samset, er hard i kritikken av regjeringen: – Regjeringen har ingen idé om hvordan vi skal klare målene, sier Samset til Klassekampen

Turistmål beskytter seg mot overturisme

Maya Bay, foto: kuroihikari, via devianart.com. Lisens: CC-BY 3.0
Ved flere kjente turistmål i verden fører overturisme, forsøpling og lokal motstand til at myndighetene innfører tiltak for å begrense turiststrømmen.

På Maya Baya-stranden i Thailand, kjent fra filmen The Beach, er mye av livet i havet og 80% av korallene døde som følge av den store tilstrømningen av turister. Stranden har vært stengt flere ganger, og det er innført forbud mot overnatting på stranden.

Vergemålssaka i Tolga: – Eit offentleg overgrep

Faksimile av VG si framside 12. oktober 2018
Det ser ut til at Tolga kommune har sytt for at innbyggjarar blir gjorde umyndige, for å hjelpe på kommuneøkonomien, skriv VGs kommentator Fridjtjof Jacobsen i ein kommentar 6.10. Han legg vekt på at vergemål etter lova berre må brukast når den det gjeld vil ha best av ei slik løysing. Slik var det ikkje i Tolga, der tre brør fekk fleire problem i livet enn dei alt hadde, etter at kommunen sytte for ein diagnose til dei tre, som ga kommunen pengar i kassa.

torsdag 11. oktober 2018

Professor Jørgen Randers vil avslutte norsk oljeproduksjon i 2040

Jørgen Randers, foto Akademikerne. Lisens: CC-BY-2.0. Via Wikimedia / Flickr.com
BI-professor Jørgen Randers, som var leder av Lavutslippsutvalget, mener norsk oljeproduksjon bør trappes ned og avsluttes innen 2040. Oljeproduksjonen er Norges viktigste inntektskilde, som selger for 442 milliarder kroner i året og sysselsetter 170.000 mennesker. Randers mener norsk olje vil bli ulønnsom dersom klimamålene nås.

onsdag 10. oktober 2018

Paper: The ethics of negative emissions

Paper by Dominic Lenzi.
Abstract:
Limiting dangerous climate change is widely believed to require negative emissions. This prospect has sparked concerns about whether negative emissions could be scaled up quickly enough, along with concerns about their likely ethical costs. Building upon scenario modelling, this paper examines ethical concerns with negative emissions via the comparison of three alternate climate futures.

tirsdag 9. oktober 2018

Etter 1,5-graders rapporten - er den nye olja fortsatt ... olje?

Oselvar-Ula-2012-varodrig-GNU-free-document-licence-1-2
Talspersoner for oljebransjen og vår egen tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes er enige om at Norge skal produsere olje enda i mange, mange tiår. I Sverige krever Naturskyddsföreningen og den kjente klimaforskeren Johan Rockström at det innføres forbud mot fossile brennstoffer i 2030.

2018 - det året klimatrusselen endelig ble tatt på alvor?

Uttørket jord. Bilde fra pxhere.com. Fri bruk CC0
Etter 30 år med kunnskap om drivhuseffekten og klimatrusselen som følger med, er de globale utslippene langt høyere – og de fortsetter å stige. – Det er… i utgangspunktet egentlig deprimerende, sier Inger Hanssen-Bauer, leder for Norsk Klimaservicesenter.

mandag 8. oktober 2018

FNs klimapanel om 1,5 grader: Teknisk mulig, men svært krevende

Fritt tilgjengelig bilde, fra NPS via Flickr
FNs klimapanel la i natt fram spesialrapporten om verdens muligheter for å unngå høyere temperaturstigning enn 1,5 grader.  – Det er teknisk mulig å holde oppvarmingen under 1,5 grader, men det krever stor politisk vilje og oppslutning blant folk. Det vil være svært krevende, sier Bjørn Hallvar Samset, forskningsleder ved CICERO.

fredag 5. oktober 2018

Jubel for Nobelprisen til Mukwege og Murad

Nadia Murad. Foto: U.S. Department of State, public domain
By Docteur_Denis_Mukwege.jpg: Radio Okapiderivative work: César [CC BY 2.0  (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske jesidi-kvinnen Nadia Murad er blitt tildelt Nobels fredspris for 2018. De to får prisen for sin innsats mot seksualisert vold mot kvinner i krig.

Mukwege har brukt mye av livet til å hjelpe ofre for seksualiert vold under krigene i Kongo. Han er nominert til fredsprisen gjennom flere år, blant annet i 2008 av Jan Egeland, nåværende leder i Flyktningehjelpen, og seinere gjennom flere år av SV-representantene Audun Lysbakken og Karin Andersen.

onsdag 3. oktober 2018

IT-professor: Naivt å selge elevenes personopplysninger til Google

Flere norske byer har dumpet læringsplattformen It's Learing til fordel for Googles billige tjenester. I Bergen har kommunen kjøpt inn tusenvis av billige Google-PCer til skoleelever. All epost og alle dokumenter lagres i utgangspunktet på Googles skytjenester. Professor i digital kultur Jill Walker Rettberg er svært kritisk.

– Ampère viktig demonstrasjonsprosjekt for grønt skifte i maritim industri

Den elektriske ferja Ampère ble et viktig demonstrasjonsprosjekt, som har lagd bølger i maritim industri, skriver Svein Gunnar Sjøtun i en vitenskapelig artikkel i Norsk Geografisk Tidsskrift. Sjøtun er tilknyttet Mohn-senteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet.

Yrkeshygieniker: Arbeidsmiljø er gått av moten i olja

Benzen, kjemisk. CC BY-SA 3.0 via Wikimedia by Leyo.
Yrkeshygieniker Halvor Erikstein er bekymret over at arbeidsmiljø er "gått av moten" i oljeindustrien. Erikstein er også organisasjonssekretær i Safe, et fagforbund som organiserer oljearbeidere. Han mener mange oljearbeidere kan være skadd av kjemisk forurensing på arbeidsplassen. – Benzen er overalt, sier han til Stavanger Aftenblad.

Brasil: 40 prosent mener diktatur kan være bra

Federal Deputy Jair Bolsonaro at the Brazilian Chamber of DeputiesEn undersøkelse i Brasil viser at hele 40 prosent av folket mener diktatur kan være bedre enn demokrati. I 2017 var bare13 prosent fornøyd med demokratiet. Dette er noe av bakgrunnen for at en mann med tildels åpent fascistiske holdninger leder i presidentvalgkampen. Jair Bolsonaro beundrer militærdiktaturet som satt med makten i 21 år fram til 1985. Dette skriver Benedicte Bull i et innlegg i Dagsavisen.

– Danske bank risikerer bøter på 15 milliarder

Hvitvaskingsanklagene mot Danske Bank sin filial i Estland kan koste banken dyrt. Den amerikanske storbanken Morgan Stanley  mener at Danske Bank kan bli ilagt bøter på 12,6 milliarder danske kroner – over 15 milliarder norske.