tirsdag 30. oktober 2018

Brev fra Clintons epostserver forteller mer om franske motiver bak krigen mot Libya

Nicolas Sarkozy. Foto: European Peoples Party, CC2-0
Brev som er offentliggjort fra Hillary Clintons private epostserver viser at den franske iveren etter at NATO skulle gå aktivt inn i krigen i Libya, ikke bare hadde edle motiver. I et brev fra  Clintons "uoffisielle etteretningsmedarbeider" Sidney Blumenthal hevder han at Sarkozy hadde følgende motiver for intervensjonen (vår oversettelse):

  1. Et ønske om å få tilgang til større andel av libysk oljeproduksjon
  2. Øke fransk inflytelse i Nord-Afrika
  3. Bedre den interne politiske situasjonen i Frankrike
  4. Gi det franske militæret en mulighet til å gjenopprette sin posisjon i verden
  5. Ta tak i bekymringene som rådgiverne hans hadde over Khaddafis langsiktige plan om å erstatte Frankrike som den dominerende makten i det frankofone Afrika
Sarkozy var ifølge brevet bekymret for libyske planer om å bruke den store gullreserven landet satt på til å etablere en felles valuta for det frankofone Afrika basert på libyske dinarer.

I et annet brev til Hillary Clinton, som på det tidspunktet var amerikanske utenriksminister, skriver  Blumenthal at en kommandant i opprørsbevegelsen mot Khaddafi-regimet innrømmet summariske henrettelser av "utenlandske leiesoldater". Disse var i realiteten hovedsaklig mørkhudete libyere fra den sørlige delen av landet. Han omtaler også fransk bekymring over at Al Qaida og andre terroristgrupper infiltrerer opprørsbevegelsen.

Les mer i Foreign Policy Journal