mandag 31. desember 2018

Tyrkia: Mer enn firedoblet antall fanger på 12 år

Recep Tayip Erdogan. Pixabay, fri bruk.
Under president Recep Tayip Erdogan har Tyrkia opplevd en eksplosiv økning i antall fanger i landet. 80.000 av dem er fengslet i  utrenskningene etter det mislykkete militærkuppet i 2016, men økningen i antall arrestasjoner begynte lenge før dette. I 2016 var allerede fangebefolkningen nær firedoblet siden 2005.

torsdag 27. desember 2018

Greta Thunberg: – I stedet for å se etter håp, se etter handling!

Den svenske 15-åringen Greta Thunberg har oppnådd heltestatus blant klimainteresserte verden over, etter at hun begynte med sin private skolestreik for klimaet foran Riksdagsbygningen i Stockholm. Ved klimatoppmøtet COP-24 i Katewice i Polen holdt hun det mange ser som den viktigste talen ved konferansen, der han fortalte delegatene at hun ikke var i Katowice for å be verdensledere bry seg.

Paven: – En umettelig grådighet preger all menneskelig historie

Korea.net / Korean Culture and Information Service (Jeon Han) [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]
Paven advarte i sin preken ved midnattsmessen i Peterskirken mot den umettelige grådigheten som han mente har preger menneskenes historie. – I våre dager, for mange mennesker, handler livet om å eie ting og å ha et overskudd av materialistiske ting. En umettelig grådighet har markert all menneskelig historie. Til og med i dag, hvor noen fråtser i mat, mens altfor mange går uten det daglige brødet de trenger for å overleve, sa paven til de frammøtte.

tirsdag 18. desember 2018

104 millioner til hydrogendrift på Kystruten

Kystruten - et vesentlig større
hydrogenskip.
Foto: Ganita via wikimedia. CC-by-sa-3.0
Havyard-prosjektet for utvikling av hydrogendrift på ett av de nye skipene til Kystruten har fått 104 millioner kroner i støtte fra Pilot-E, som er et felles initiativ fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Skipet er planlagt å være driftsklart i 2022.

fredag 14. desember 2018

Miljøgift i feit fisk farlegare enn vi trudde

Feit fisk - sunn men giftig. Wikimedia, fri bruk
Feit fisk – sunn, men giftig?
Ein ny rapport frå organet for mattryggleik i EU, EFSA, finn at miljøgiftene i mat er tre gonger giftigare for menneske enn vi har trudd til no. Derfor tilrår no EU-organet at grenseverdien for dioksinar og DL-PCB blir sett til berre ein sjudel av det dei der i dag. Det kan få store konsekvensar for eksporten av norsk fisk, og det kan komme endringar i dei offentlege råda for sunt kosthald.

Det er først og fremst i feit fisk som markell, sild, kveite  og laks ein finn desse miljøgiftene. Men dei finst òg i fiskelever, brunmat i krabbe og i ost og kjøt frå husdyr.

onsdag 12. desember 2018

Forbrukerrådet: Forbruksbankene må holdes erstatningsansvarlige

Tore Sætre [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons
Bjørn Kjos, tjener godt
på forbrukslån.
Foto: Tore Sætre
Finanstilsynet foreslår å gjøre retningslinjene for forbrukslån om til forskrifter. Forbruksbankene har i dag ikke plikt til å rette seg etter dagens retningslinjer. Tilsynet mener dette fører til en bekymringsfull økning i forbrukslån. Men Forbrukerrådet vil gå lenger. Til E24.no sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet:

– Vi er utålmodige etter å få en ny finansavtalelov på plass, der vi både kan få frem en avvisningsplikt for bankene, og selvfølgelig også et erstatningsansvar. Vi er opptatt av at de som innvilger slike lån får et profesjonsansvar, og kan bli holdt ansvarlig dersom de faktisk innvilger lån til kunder som helt åpenbart ikke har betalingsevne.

tirsdag 11. desember 2018

Nobelprisvinner Mukwege om kobolthandelen: – Å lukke øynene er å være medskyldig

Barnearbeid i gruve, Kongo. Julien Harneis [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
Fredsprisvinneren Denis Mukwege løftet på pressekonferansen søndag et tema som inntil da hadde vært lite framme: hvordan teknologiindustriens sult etter sjeldne metaller er den underliggende årsaken til den uendelige borgerkrigen i Kongo. Litium-ion-batterier brukes i en rekke moderne industriprodukter – spesielt i batterier til mobiltelefoner og biler.

Kritiker av kvotehandel fikk økonomiprisen

Nobel_prize_medal-wikimedia-bruker: gusme CC by-sa-3.0.png
Den amerikanske forskeren William Nordhaus fikk i går utdelt Nobelprisen i økonomi, som den ene av to vinnere. Nordhaus får prisen for sitt arbeid med å beregne prisen på klimatiltak kontra klimakrisen. Jon Naustdalslid stiller spørsmålet om hvorfor det er så stille rundt denne prisutdelingen, sammenlignet med forrige gang en nobelpris ble gitt til en klimaforsker – Al Gore og IPCC. Svaret kan være at Nordhaus er en skarp kritiker av kvotehandel som klimatiltak, og mener det ville være mye enklere og sikrere å satse på karbonprising som det fremste tiltaket.

mandag 10. desember 2018

EU innfører regelverk mot farlig opphogging av skip

user:Wranzl - CC-BY-SA-3.0 from Wikimedia Commons
Skip som seiler med flagg fra EU-stater må heretter forholde seg til et nytt regelverk når den siste reis skal gjennomføres. Norge var første land til å signere Hong Kong-konvensjonen i 2013. Denne skulle sørge for miljømessig gjenvinning av skip.

fredag 7. desember 2018

2018: Globale klimautslipp stiger igjen - kraftig

Karbonutslippene globalt ligger an til å øke med 2 prosent i 2018. Det er dårlige nyheter, når det i følge FNs klimapanel er nødvendig å kutte utslippene med omlag 50 prosent på bare 12 år. Det er først og fremst bruken av kull som øker, men også olje og gass øker.

tirsdag 4. desember 2018

Investeringer i skatteparadiser gir dårligere kursutvikling

Starbucks logo
For ett år siden offentliggjorde EU svartelista over land som ikke gjør nok i kampen mot globale skatteundragelser. Aija Polakova ved NHHs institutt for foretaksøkonomi har i en artikkel undersøkt hvordan kursutviklingen har vært for konserner som har investert i disse landene. Resultatet er tydelig. Tidligere har blant andre Starbucks (bildet) fått erfare tilsvarende effekter utløst av forbrukerboikott.

Gjorde Hayeks store ide om markedet menneskene om til 'likes' og 'klikk'?

Friedrich Hayek. Lisens: fri bruk
Blir våre sinn og vilje redusert til algoritmer og abstrakte markedsprinsipper? Spørsmålet stilles i en artikkel i The Guardian av Stephen Metcalf. Forfatteren er ikke nådig overfor verken Hayek og hans begrensete kapasitet som økonom, overfor nyliberalismen eller resultatene av denne, og heller ikke overfor "sentrister" som Clinton og Blair som ble nyliberalismens nyttige verktøy.

mandag 3. desember 2018

UHR støtter åpen publisering av forskning

Universitets og høgskolerådet mener at offentlig finansiert forskning må være tilgjengelig for alle. Rådet slutter seg til Plan S, initiativet for åpen publiserng av forskning, som ble lansert av Science Europe 4. september. Planen krever at vitenskapsfolk og forskere som får offentlig støtte til sin forskning publiserer forskningen på åpne lagringssteder (repositories) på nettet.