onsdag 20. mars 2019

Etikkdager ved HVL 2-4. april: FNs bærekraftsmål, etiske trusselbilder

2.-4. april arrangerer tradisjonen tro Høgskolen på Vestlandet etikkdager. Årets tema er
FNs bærekraftsmål, Etiske trusselbilder i kapital, digitalisering og robotisering

Oppdatert program per 20.3.

Blant bekreftede innledere finner vi

Tema FNs bærekraftsmål:
Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret: Klima og FNs bærekraftsmål

Tema Bærekraftige penger:
Niklas Valter Kreander, USN: Etiske fond
Sigrid Klæboe Jacobsen, Tax Justice Network – Norge: Skatt, skjulte penger og skatteparadis.

Tema Bærekraftig robotisering og digitalisering:
Arne Krokan, NTNU: Tentativ: Etiske utfordringer ved digitaliseringsbølgen
Tarjei Heggernes, HVL: Digitalisering – noe å bekymre seg for?

mandag 18. mars 2019

Ønsker forbud mot at maskiner skal velge drapsmål i krig

– Diplomatiet snubler etter teknologien, sier Stephen Goose i Human Rights Watch til E24. Han var sist uke i Norge for å advare mot farene ved at kunstig intelligens (AI) brukes i våpensystemer uten noen lovmessig regulering. Han mener militære roboter med kunstig intelligens ikke lenger er science fiction, men allerede er på vei inn i våpensystemene.

– Er det moralsk riktig å la en maskin bestemme hvem som lever og hvem som dør? Kan vi risikere å bruke våpen som er utenfor menneskets kontroll, og som vi ikke kan garantere at vil følge internasjonale lover? spør Noel Sharkey, som er  en av verdens ledende eksperter på kunstig intelligens. Han leder organisasjonen International Committee for Robot Arms Control (ICRAC).

North Sea Giant med banebrytende miljøteknologi

North Sea Giant. Foto: Rossographer. Via Wikimedia. Lisens: CC-by-sa-2.0
Supplyskipet North Sea Giant utstyres nå med tre batteripakker og en ny modul som skal sørge for optimal utnyttelse av energien levert fra dieselmotoren og batteripakkene. Til sammen vil den nye løsningen redusere utslippene av CO2 med 5,5 millioner kilo, 30 tonn nitrogenoksider og 1200 kilo svoveldioksider.

Forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor

Forskernettverket INNOFFs logo
Et nytt nasjonalt forskernettverk er etablert for innovasjon i offentlig sektor. Nå lanseres nettsiden for nettverket INNOFF.

Forskernettverket er etablert på dugnadsbasis, og ledes av ei arbeidsgruppe av forskere fra forskjellige institusjoner rundt i landet. På nettverkets nye side heter det:

søndag 17. mars 2019

Mangler i arbeidet med Njord A-plattformen

Petroleumstilsynet har hatt tilsyn på Njord A-plattformen og funnet regelbrudd på flere områder. Equinor får påtale for regelbrudd innen materialhåndtering, løfteutstyr og arbeidsmiljø. Equinor får frist til 4. april med å forklare hvordan konsernet planlegger å løse problemene.

fredag 15. mars 2019

Tidenes elevstreik og klimademonstrasjon i Bergen


Torgallmenningen i Bergen var godt fylt opp av engasjerte skoleelever i går. 3-4000 fulgte oppfordringen fra "Klimaopprøret" om å stikke fra skolen for å demonstrere for framtidens klima.

Hovedparolen for dagen var "Stans klimaranet fra barn og ungdom". Appellantene Vilja Helle Bøyum fra Natur og Ungdom, Eira Garrido fra Studentparlamentet og spesialagent Lukas fra Miljøagentene fikk aktiv respons fra publikum. Svært mange av elevene hadde lagd sine egne plakater, med budskap som No action – no future, Skjerp dokkar, Nok prat – klima krever handling.

onsdag 13. mars 2019

Tolldirektoratet får gebyr for ulovlig overvåking

Tolldirektoratet har blitt ilagt et gebyr fra Datatilsynet på kr 900.000 for ulovlig overvåking av 80 millioner bilpassinger. Gebyret ble så lavt fordi det var den gamle personvernloven som gjaldt på det tidspunktet.

Tolldirektoratet har ikke bare lagret opplysninger fra grensen, men også fra en rekke kameraer andre steder i landet. Direktoratet skal ikke ha tilgang til disse kameraene.

Les mer i vg.no

mandag 4. mars 2019

FN-rapport: Israels angrep på Gaza-demonstranter trolig krigsforbrytelser


FNs undersøkelseskommisjon om Gaxa-protestene i 2018 konkluderer i sin rapport med at det er rimelig grunn til å tro at Israels bruk av skarp ammunisjon mot demonstranter, journalister, helsearbeidere og funksjonshemmede utgjør brudd på humanitærretten og menneskerettene. Noen av bruddene kan også være krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Britiske krav om åpenhet: Amerikanske konserner bryr seg knapt

Tax Justice Network logo
Det britiske finansdepartementet fikk gjennom en ny finanslov fra 2016 adgang til å kreve at selskaper skulle offentliggjøre skattestrategiene sine. Dette var ett av flere tiltak som søkte å få tak i mer av de anslagsvis 2,5 milliarder pund som amerikanske storkonserner unndrar fra britisk skattlegging.

Amazon betale ikke skatt i USA. Monopolet er netto mottaker.

Skatt og overskudd hos Amazon.
Kilde: Washington Post
Amazon er verdens nest mest verdifulle selskap, bare såvidt overgått av Apple. Samtidig er det kanskje verdens mest dominerende monopol. Nå viser tall fra ei amerikansk gruppe for skatterettferdighet at samtidig som selskapet de siste åra har hatt formidabel økning i overskuddet, har det fått så store fradrag i skatten i USA at den er blitt netto negativ. Amazon mottar mer fra det offentlige enn selskapet betaler i skatt.

fredag 1. mars 2019

Strengere utslippskrav i verdensarvfjordene

Gudvangen, Nærøyfjorden. Foto: Gunnar Bruvik via Wikipedia. Fri bruk.
Det blir forbud mot utslipp av gråvann og kloakk i verdensarvfjordene. I tillegg får vi strengere krav til utslipp av svovel- og nitrogenoksider. Dette er de nye reglene fra regjeringen spesielt rettet mot den voksende cruisetrafikken i verdensarvfjordene Geirangerfjorden og Nærøyfjorden.

Sjøfartsdirektoratet har kartlagt utslippene i verdensarvfjordene og kommet med forslag til nye regler basert på funnene. Nå skal direktoratet se nærmere på behovet for reguleringer i andre fjorder.

Les mer i Bergens Tidende

tirsdag 26. februar 2019

Spørsmål i Davos: Hvorfor betaler dere ikke skatt?

– Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit in my opinion, sa den nederlandske historikeren Rutger Bregman i et panel på det økonomiske toppmøtet i Davos. Han bemerket kort det paradoksale i at 1.500 personer reiste med privatjet til Davos for så høre David Attenborough snakke om klimaendringene, men gikk så over til kampen for mer likhet: hvorfor betaler ikke de rike sin rettferdige andel skatt?

– Det føles som jeg er på en konferanse for brannmenn, der det er forbudt å snakke om vann, sa Bregman.

Norges Banks styring av investeringene i oljefondet: 1500 selskapsmøter i 2018

Yngve Slyngstad, Foto: Andr'e Clementsen. CC BY-ND 2.0
Årsrapporten fra Norges Bank Investment Management NBIM, som står for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, heter det at det ble drevet aktiv oppfølging av selskapene fondet er investert i gjennom året. Ifølge rapporten har NBIM i 2018 hatt 1500 selskapmøter med selskapene det er investert i.

søndag 24. februar 2019

Korrupsjonsindeksen 2018: Ingen er perfekt, men Norge er bra

Korrupsjonsindeksen 2018 fra Transparency International
Transparency International har lagt fram korrupsjonsindensen for 2018. Den viser at Norge stadig ligger i toppskiktet av land som er relativt lite plaget av korrupsjon. Vi har falt ett poeng fra 85 til 84 poeng siste år. Minst korrupsjons finner indeksen i Danmark med 88 poeng av 100 mulige, fulgt av New Zealand, Finland, Singapore, Sverige og Sveits på de neste plassene. Norge følger på 7. plass.

tirsdag 19. februar 2019

Hele jus-Norge bak felles etiske retningslinjer

Fredrik Agdestein. Foto:privat
Et initiativ fra jusstudentene for et drøyt år siden har nå ført til at hele jus-Norge har samlet seg om nye, gjennomtenkte etiske retningslinjer. Det hele begynte med at jusstudentene ved Universitetet i Oslo tok kontakt med fakultetet, og startet arbeidet med nye etiske retningslinjer for arenaer der jusstudenter møttes og der de hadde omgang med folk fra fakultetet og utenfra.

torsdag 14. februar 2019

Riksadvokaten: Hiv forslaget til lov for E-tjenesten

Riksadvokat Tor Aksel Busch. Foto Tore Sætre via Wikimedia. CC-by-sa-4.0
Riksadvokaten leverte like før fristen inn en svært kritisk høringsuttalelse til regjeringens nye forslag til lov for Etteretgningstjenesten. Oversatt til dagligtale, ber riksadvokat Tor-Aksel Busch Forsvarsdepartementet om å kaste hele forslaget i bosset.

Regjeringen foreslår i lovutkastet at E-tjenesten skal ha anledning til å sitte på metadata for all digital kommunikasjon i Norge i 18 måneder. Det vil ifølge kritikerne gi tjenesten tilgang til å overvåke lovlydige norske borgere på en måte vi aldri tidligere har sett.

Tap av innflytelse for ansatte ved HVL

NIFU rapport 2.2019
NIFU har gjennomført en spørreundersøkelse om fusjonen blant ansatte ved Høgskulen på Vestlandets (HVL). Undersøkelsen avdekket optimisme om fremtiden, men frustrasjon over dagens arbeidssituasjon.

Et flertall mener fusjonen har ført til mer byråkrati knyttet til internt samarbeid. Det er forholdsvis negative holdninger til ledelsens håndtering av fusjonsprosessen. Undersøkelsen viser at det er vanskelig å ta avgjø­relser på lavest mulig nivå, og et stort flertall mener de ansattes innflytelse er svekket. I mange andre spørsmål er det sterkt delte meninger om konsekvensene av fusjonsprosessen.

tirsdag 12. februar 2019

CROP Newsletter 2-2018: Mobilizing critical research for eradicating poverty

CROP—Comparative Research Programme on Poverty has published its newsletter about the second semester 2018 under the title Mobilizing critical research for preventing and eradicating poverty.

The table of contents has these entries:

Poverty Brief: Critical argument against the outcome of 'neoliberal' agricultural development process


The long-held view that agricultural research, education and extension belong to the public domain has been undermined since the late 1970s and replaced by a neoliberal conception of the role and functioning of such agents in the agricultural development process.

However, Reidar Øygard argues in CROP Carbon Poverty Brief 49 that the actual results of these reforms deviate strongly from the projected outcome in terms of sector progress.

Read the full paper her: Agricultural Development, the State and the Role of Knowledge

Tolga-rapporten: Grove feil, men ikke bevisst fra kommunen

For flittig bruk av Vergemålsportalen i Tolga kommune
Rapporten som regjeringen bestilte fra flere etater om Tolga-saken, konkluderer med at grove feil er gjort, men at Tolga kommune ikke bevisst har rapportert feil. Feilrapporteringen ved at to personer ble feilregistrert som utviklingshemmede ga kommunen til sammen 7 millioner kroner i ekstra tilskudd.

Ifølge Verdens Gang er dette hovedfunnene i rapporten:
  • Feilført diagnose og diagnoser brukt feil.
  • Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålet vært opphevet tidligere.
  • Feil ved kommunen registrering som grunnlag for rammetilskudd.

torsdag 7. februar 2019

Universitetet i Bergen tildelt lederrolle for SDG 14 – Livet under vann

Universitetet i Bergen er blitt inkludert i ‘SDG-klyngen’ under den Internasjonale assosiasjonen av universiteter IAU. UiB har fått ansvaret for å lede og koordinere arbeidet med bærekraftsmål 14 "Livet under vann".

Rektor Dag Rune Olsen var en av talerne på IAU-konferansen i Kuala Lumpur i høst.

onsdag 6. februar 2019

Dumhetsparadokset – kontorlandskap på universitetene

Oscar Amundsen, NTNU
Trond KongsvikOscar Amundsen
– Det er rett og slett sjeldent godt dokumentert at landskap er en dårlig idé, skriver NTNU-professorene Oscar Amundsen og Trond Kongsvik i en kronikk i Aftenposten. De peker på Statbygg som hovedansvarlig for at arealnormen på 23 kvadratmeter kunne bli fasttatt. Statsbygg var faglig rådgiver for regjeringen i denne prosessen.

Posten sentraliserer 300 stillinger

Foto: Kjetil Ree, via Wikimedia. Lisens CC-BY-SA 3.0
Papirbasert post faller så mye at Posten gjøre strakstiltak for å unngå økonomiske tap. 300 stillinger i Bergen, Trondheim, Stavanger, Molde og Stokke flyttes til Lørenskog fra og med 2. september. Brevvolumet har falt med 65 prosent siden 1999, og det har falt stadig raskere i 2018.

Det er ruteklargjøring og pakking av reklame som rammes i denne omgangen. Posten vurderer muligheter for at de som rammes tilbys annet arbeid i virksomheten.

Les mer på NRK.no

tirsdag 5. februar 2019

Over 300 trolig drept i jordskred i Brasil. ‘Gruveselskapet kjente til faren’

Fra damulykken ved Brumadinho, 25.1.2019. TV NBR [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)]
Det basilianske gruveselskapet Vale skal ha kjent til den høye risikoen for at spesielt et kontor og en restaurant samt deler av byen Brumadinho skulle bli rammet av leirras dersom demningen deres ved en jerngruve brast. Det melder en lokal avis, i følge Aftenposten. Så skjedde nettopp dette sist uke. 5. februar var 134 personer funnet døde, mange av dem var i de aktuelle bygningene. 212 personer var fortsatt savnet. Det er lite håp om at mange av de savnede kan ha overlevd.

Gruveselskapet Vale var også en av eierne av Samarco-demningen i samme region, som brast i 2015. Her døde 19 personer.

Les mer på Wikipedia

Hjemmehjelp på anbud i Storbritannia: 70 kroner timen på 0-timerskontrakter

Personen på bildet har ikke noe med saken å gjøre. Gratis bilde fra Pixabay.com
Bilde uten tilkytning til saken.
Pixabay.
Stadig flere i Storbritannia lever på 0-timerskontrakter, som betyr at de er fast ansatt, men bare får betalt når det er noe å gjøre. Opp mot en million arbeidere i Storbritannia arbeider på slike kontrakter. Dette går fram av boka Innleid og underbetalt av James Bloodworth. Den engelske journalisten driver med såkalt walraffing – han tar arbeid på dårlige arbeidsplasser uten å fortelle at han er journalist, og skriver bok om det etterpå. Metoden ble gjort kjent av den tyske journalisten Günther Walraff. Bloodworth har arbeidet som Uber-sjåfør, på lageret til Amazon, og sist som hjemmehjelp i privat firma på anbud.

torsdag 31. januar 2019

Facebook-dilemmaet - dokumentar på NRK

Hvilken trussel mot personvern og demokrati står Facebook for? Det har ikke manglet advarsler. Hvordan imøtegikk selskapet anklager om misbruk av personopplysninger mens de bygde opp sin globale posisjon?

Dokumentaren i to deler viser den eksplosive veksten Facebook opplevde, fra studenthybelen på Harvard til globalt monopol, og hvor sein og nølende reaksjonen var på gjentatte advarsler om brudd på etikk og personvern.

Som The Hollywood Reporter skriver: – The two-part 'Frontline' special presents a chilling portrait of a social media behemoth that cares more about profits than its users' privacy. 

Se dokumentaren på NRK.no

1,5 millioner norske passord i lekkasje

847 gigabyte med kompromitterte passord til epostkontoer og andre ressurser ligger åpen publisert på internett. Av disse er 1,5 millioner norske passord. Det er mulig å søke etter egen konto i basen for å sjekke om den finnes i lekkasjen.

Det er uansett fornuftig å bytte passord fra tid til annen, og spesielt dersom det viser seg at dine kontoer er å finne i basen, som du kan finne her: https://haveibeenpwned.com/

onsdag 30. januar 2019

Sosialdemokratisk toppmøte – Nordisk modell for fall?

Tranmæl - tilhenger av
nordisk samarbeid.
Av Bjørgulv Braanen
Trykt i Klassekampen 25.1.2019

Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, Samak, møtes til årsmøte i Helsinki i Finland neste uke. Lederne for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene samles i en tid der ikke bare fagbevegelsens posisjoner er truet, men også hele grunnlaget for den nordiske modellen. Det nordiske samarbeidet i arbeiderbevegelsen har lange tradisjoner. Det startet tilbake i 1886 da 61 delegater møttes i Göteborg til den første nordiske arbeiderkongressen. I denne første brytningstida spilte det skandinaviske samarbeidet en svært viktig rolle. Det var også ideer om at fagbevegelsen skulle organiseres på nordisk og ikke nasjonalt grunnlag. Gunnar Ousland skriver i «Fagorganisasjonen i Norge» at det ble laget flere helt skandinaviske fagforbund, blant annet for steinhoggere, salmakere og tapetserere. Likevel valgte man til slutt å bygge sterke nasjonale fagorganisasjoner.

tirsdag 29. januar 2019

Helsetilsynet slakter kommunenes tilbud til utviklingshemmede

Foto: Stevepb, Pixabay. Pixabay licence
– Svakhetene er mange og store. Slik beskriver Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet, tilstanden i omsorgen for utviklingshemmede. Til VG fortsetter han slik: – Kort fortalt fremstår tjenesteytingen tilfeldig og vilkårlig. Det kunne ikke vært verre.

Både i et omfattende tilsyn i 2016 og et nytt i 2018 er funnene i følge Helsetilsynet bedrøvelige. I det siste tilsynet ble det funnet lovbrudd i fem av sju tilfeller.

søndag 27. januar 2019

Kontorlandskap vekker engasjement på UiB

dbifurnituresolutions.co.uk
Cellekontor under norsk standard.
DBI-furnituresolutions.co.uk
Statsbygg vil ha enda mindre kontorer enn regjeringens norm på 23 kvadratmeter. Dette kom fram etter et svært godt besøkt møte i universitetsaulaen i Bergen om kontorlandskap. I følge Oddvar Skjælåen i Mellomrom arkitekturpsykologi As har statsbedriften mål om bare 20 kvadratmeter per ansatt, inkludert toaletter, ganger, kantiner, møterom og lignende.

fredag 25. januar 2019

1. Invitasjon: Paper til særnummer av Professions and Professionalism

Invitasjon til artikkelutkast om Profesjon, etikk og samfunnsansvar.
Tittel: Professional Responsibility
som vil bli vurdert for et særnummer i tidsskriftet Professions and Professionalism

Det kan også være aktuelt å publisere i Tidsskrift for Professionsstudier –– Download invitation in english (pdf)

Arbeidstilsynet: 32 m2 norm på egne kontorer

https://lh3.googleusercontent.com/-LbKZxcuYDdk/WmcqS9ADebI/AAAAAAAABiU/BUO6xVk9g5QGmSFGpoqq7nWmO1pyLDJDwCEwYBhgL/w140-h104-p/640px-Lyons_Architects_Office-By-Peter-Bennets_Commissioned_Professional_Photography_CC-BY-3-0
En avtale mellom Arbeidstilsynet og de ansattes organisasjoner legger til grunn en norm på 32 kvadratmeter brutto som nødvendig gjennomsnitts størrelse på tilsynets egne kontorer. Det er nesten 50 prosent større kontorplass enn regjeringens retningslinjer på 23 kvadratmeter. Tallene inneholder foruten reine kontorer, også fellesarealer som toaletter, heiser, ganger og kantiner.

onsdag 23. januar 2019

Uavhengig forskningssenter på AI-etikk sponset av Facebook

Facebook bidrar med 7,5 millioner USD i støtte til et uavhengig forskningssenter som fokuserer på etiske problemstillinger som reiser seg ved utvikling av kunstig intelligens (AI).

Det er det tekniske universitetet i München som står bak forskningssenteret. 

tirsdag 22. januar 2019

Fusjon skaper usikkerhet i nåtiden, men positive forventninger til framtiden


Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU utgir paper om fusjonsprosessen på Høgskulen på Vestlandet. Forfattere: Siv-Elisabeth Skjelbred og Mari Elken

En spørreundersøkelse blant Høgskulen på Vestlandets (HVL) ansatte, som er gjennomført midt i fusjonsprosessen, viser at ansatte mener at fusjonen vil styrke HVLs posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Flertallet tror også fusjonen vil styrke forskningen og at det vil bli mer fokus på høyere grads utdanninger. Samtidig skaper fusjonen også usikkerhet.

Arne Johan Vetlesen om berekraftig utvikling på HVL, Bergen

Arne Johan Vetlesen, UiO
“Hva skal vi fortelle våre barn om klimakrisen?” Den profilerte filosofen Arne Johan Vetlesen kommer til HVL 24. januar for å snakke om klimaproblemene og sitt syn på hvordan vi kan forstå den å løse den. Vetlesen er en aktiv debattant i norske medier.

Tid: torsdag 24.01.2019, klokka 13:00 – 15:00
Sted: F119 på Kronstad
Foredraget blir strømmet

fredag 18. januar 2019

– Lite ressurser fører til lovbrudd fra Bergen fengsel

Glattcelle (ikke Bergen fengsel)
Sivilombudsmannen har på uanmeldt besøk i Bergen fengsel funnet flere lovbrudd i fengselsdriften. Det er spesielt den omfattende bruken av isolasjon som kritiseres. Det er ingen fast grense for hvor mange timer fanger kan settes på glattcelle i fengsel, mens tiden er begrenset til 48 timer i varetekt.

Ny rapport: – OsloMet må utvikle universitetsdemokrati

OsloMet hovedinngang - Lisens: fri bruk, Wikimedia
OsloMet – storbyuniversitetet sliter med at de ansatte har fått redusert medbestemmelse, og må forholde seg til fire parallelle styringslinjer i organisasjonen i stedet for én. Det siste er en konsekvens av at man fra 2015 avskaffet ordningen med valgt rektor og ansatt direktør, og gikk over til både ansatt rektor, to prorektorer og to direktører.

I en ny rapport fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR  konkluderer forskerne Einar Braathen og Sigrid Stokstad med at OsloMet i dag er et av universitetene i Norge med minst utviklet universitetsdemokrati.

tirsdag 15. januar 2019

Day Zero: – Bærekraftsmålene og profesjonene. Hvordan skal vi nå målene?

6. februar, dagen før SDG-konferansen 2019 på Universitetet i Bergen arrangeres Day Zero-konferansen:

Bærekraftsmålene og profesjonene. Hvordan skal vi nå målene?

mandag 14. januar 2019

Bergen først i verden: Miljøavgifter for cruiseskip

Cruiseskip i Bergen. Foto: Gabriel Fliflet. Lisens CC-by-sa-4.0.
Bergen havn innfører fra 1. mai et avgiftssystem som premierer cruiseskip med lave utslipp i havn, og som straffer skip med høye utslipp. Bergen havn og 11 andre havner har samarbeidet med DNV GL om å lage et system for elektronisk registrering av miljøregnskap (EPI / Environmental Port Index). Avgjørende for størrelsen på avgiften er miljøavtrykket fra skipet mens det ligger i havn.

mandag 7. januar 2019

Russiskeid selskap på norsk sokkel: Millionbonus til konsernsjef etter milliardtap

Foto TASS. Lisens <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en">CC-by-4.0</a>
Putin besøker Rosneft 2012
Konsernsjef Halvdan Millang får flere millioner kroner i bonus etter at selskapet han leder – RN Nordic Oil – har tapt over en milliard kroner. Store deler av bonusen og milliardtapet til selskapet dekkes av den norske staten gjennom leterefusjonsordningen.

– Klimaendringene har doblet risikoen for tørkesomre som 2018

Meteorologer og klimaforskere ved Meteorologisk Institutt har presentert en rapport om tørkesommeren 2018. Tørken blir omtalt som den mest ekstreme som har vært siden værmålingene startet. Tørken knyttes til klimaendringer som allerede har inntrådt, ved at jet-strømmene som skiller det polare været fra det tempererte på våre breddegrader, tok en annen bane enn vanlig. Dermed ble denne gangen et høytrykk liggende over Skandinavia i uvanlig lang tid. Konsekvensene ble alvorlige, spesielt for jordbruket.

Professions and Professionalism in Market-Driven Societies, tidsskrift publisert

Tidsskriftet Professions & Professionalism har publisert utgave nr 8 (Nr 3 2018), som kan lastes ned eller leses online. Dette er en spesialutgave med tittel Professions and Professionalism in Market-Driven Societies.

Les hele tidsskriftet eller enkelte artikler her

fredag 4. januar 2019

Facebook vil rapporterer 'reell omsetning' i Norge

Facebook vil i løpet av 2019 begynne å rapportere inntekter som lokale salgskontor har vært med å generere til skattemyndighetene i det aktuelle landet. I Europa har konsernet så langt rapportert inntektene til hovedkontoret i Irland, der selskapsskattene for konserner som Facebook er mikroskopiske. Facebook gjør ifølge deres egen erkæring endringen for å "gi mer transparens til myndigheter og politikere i hele verden".

11.1 - Boklansering i Bergen: Anarkisme og økologisk økonomi

Ove Jakobsen, Universitetet Nord
Ny bok: Anarchism and ecological economics - a transformative approach to a sustainable future av Ove Jakobsen.
Jakobsen, som er professor i økologisk økonomi ved Universitetet Nord, presenterer sin nye bok i samtale med professor emeritus Gunnar Skirbekk fredag 11. januar på Litteraturhuset i Bergen.

torsdag 3. januar 2019

UiB: Debattmøte om arbeidsplassutforming

Alle fagforeningene ved Universitetet i Bergen går sammen om et debattmøte om arbeidsplassutforming. De har invitert autoritetene på området til debatt og vil komme til bunns i hva som er forskningen på området. Deltakerne i panelet er:
  • Jan Vilhelm Bakke, arbeidsmedisiner og overlege i arbeidstilsynet
  • Knut Inge Fostervold, psykolog og førsteamanuensis i psykologi ved psykologisk
  • institutt, UiO
  • Oddvar Skjæveland, arkitekturpsykolog samt partner og rådgiver i Mellomrom A/S
  • Tore Tungodden (assisterende universitetsdirektør UiB og leder av prosjektet tjenesteutvikling/Nygårdsgaten 5)
Last ned plakat med program her (pdf)

Sted og tid: Universitetsaulaen 23. januar kl 14–16.

France Télécom kvitt tusenvis av ansatte ‘gjennom vinduet eller døren’


Tidligere sjef i France Télécom Didier Lombard (beskåret). Foto: MEDEF [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
Toppledere i Orange, tidligere France Télécom, blir tiltalt for å ha mobbet tusenvis av ansatte ut av jobben. Dette kan ha ført til flere titalls selvmord. 

Av Anje Müller Gjesdal. Trykt i Klassekampen 2.1.2018

For bare tjue år siden hadde de fleste av oss fasttelefon, og Televerket sørget for at innbyggerne landet over skulle ha tilgang til telenettet, selv i den ytterste avkrok. I dag shopper vi mobilabonnement etter den leverandøren som gir best dekning, mest 3G for pengene, eller ny mobil hvert år. 

onsdag 2. januar 2019

Overlege i Arbeidstilsynet: Arealnormen på 23m2 bryter loven

Overlege Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet. Foto uib.no
Jan Vilhelm Bakke som er overlege i Arbeidstilsynet hevder at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) brøt loven da de utarbeidet og lanserte nye forskrifter for areabruk i nye offentlige bygg uten å involvere Arbeidstilsynet eller andre offentlige fagorganer.

– Jeg lurer på hvorfor KMD utredet og arbeidet med arealnormen og «aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser» (ABW) i flere år uten å kontakte Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets byggesaksbehandlere kan og skal godkjenne de enkelte byggesakene hvis de er i tråd med arbeidsmiljølovens krav, sier overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet til FriFagbevegelse.