tirsdag 17. desember 2019

Klimaåret 2019: utslippene stiger fortsatt

Njord-plattformen. Foto: A.Tom Jervis via Wikimedia. Lisens CC-by-2.0
2019 nærmer seg slutten. Den viktigste kurven peker fortsatt feil veg: De globale klimagassutslippene vil sannsynligvis øke med 0,6 prosent i 2019. Hovedårsak til fortsatt økning er at utslippene fortsetter å stige i Kina og India, selv om svakere vekst i begge landene legger en demper på veksten.

Utslippene faller i USA og EU – mest i USA, der gass overtar for kull. Kull faller globalt, men olje og gass øker så mye at de globale utslippene totalt likevel øker.

Ny bok maner til universitetskamp

Tjora mfl: Universitetskamp, Scandinavian Academic Press
29 forfattere bidrar i den nye boka Universitetskamp, der de analyserer kritisk de store endringene universitets- og høgskolesektoren har vært gjennom de siste to tiåra. I Norge har det vært fusjoner og strukturendringer, og ledelsen ved institusjonene har i større grad blitt profesjonalisert. Styringsideologier som New Public Management har satt sterkt preg på sektoren. Måling gjennom antall publiseringer i internasjonale tidsskrifter er blitt nøkkel til karriere i akademia.

Tre forskerkurs ved Senter for Profesjonsstudier, OsloMet

Senter for Profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet  tilbyr tre forskjellige forskerkurs det neste halvåret:
  • Profesjoner, klasse, kjønn og (velferds-)stat i det 19. og 20. århundre
  • PhD workshop Street-Level Bureaucracy
  • Vitenskapsteori

mandag 16. desember 2019

Lønnsfest i heleide statsselskap – ikke i departementene

Yngve Slyngstad, avdelingsleder.
Yngve Slyngstad,
avdelingleder.
Lønn kr 6,7 millioner.
Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum gikk forrige uke ut med et forslag om å fryse lønna for ledere i staten. VGs Astrid Meland kommenterer at Vedum har et poeng. Men det er ikke i departementer og direktorater sjefene tjener mye. Det gjør de derimot i statens heleide bedrifter.

Tallene fra Finansdepartementet ga Senterpartiet viste at 67 personer i departementer og direktorater tjener over 1,5 millioner. Men Meland fant bare en håndfull som tjener over 2 millioner.

Millioner til to store prosjekter for grønn hydrogen

Geiranger. Foto BazzaBoy, Pixabay. Fri bruk CC0
Hydrogen kan erstatte diesel i
Geiranger fra 2024.
Hydrogen blir tilgjengelig for skip og vogntog: Ei industrigruppe med BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) i spissen og et miljø rundt Flakk Gruppen i Ålesund har fått 71 millioner kroner på deling fra Enova for å utvikle forsyningskjeden til maritim næring med grønn hydrogen.

– Dette prosjektet gir dermed stort potensial for både industribygging og betydelige utslippsreduksjoner, sier Jannicke Hilland, som er konsernsjef i BKK, til Sysla Grønn.


fredag 13. desember 2019

Intern gransking i NAV: Flere stilte spørsmål – praksisen fortsatte

Sigrun Vågeng. Foto Blair175 via Wikimedia CC by-sa 3.0
NAVs internrevisjon la i går fram rapporten sin om NAV-skandalen, som har ført til at minst 48 mennesker er uriktig dømt til fengselsstraffer for svindel av trygdepenger. Rapporten forklarer at årsaken til den vedvarende feilaktige praksisen med "mangelfull kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon, både internt og eksternt".

Svensk uran-forbud: Gruveselskap saksøker Sverige for 17 milliarder

Radioaktiv ikon
Etter at Sverige for et drøyt år siden innførte forbud mot å leite etter og utvinne uran, saksøker nå det australske gruveselskapet Aura Energy den svenske staten for 17 milliarder svenske kroner for tapte inntekter.

onsdag 11. desember 2019

– Næringslivet kan tjene på endringer innen transport

Forside Transport21 rapport
Rapporten Transport21 presenterer en nasjonal forskningsstrategi for samferdselsområdet. Strategien fra Forskningsrådet peker på hvilke måter forskning, utvikling og innovasjon best kan være med på å løse de store transportutfordringene.
Arbeidet har skjedd i en såkalt 21-prosess, med representanter fra næringsliv og kunnskapsmiljø som er samlet i en strategigruppe.

tirsdag 10. desember 2019

Ny bok: Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning

Jon P. Knudsen, Torunn Lauvdal (redaktører): Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning.

Tema i denne antologien er universitets- og høgskolesektorens utvikling og forhold til nasjon og region. Tidlig på 90-tallet hadde Norge antakelig et av verdens mest desentraliserte UH-systemer i forhold til folketallet. Deretter fulgte tiår med konsertrasjon og samling for å styrke kvalitet, forskning og nasjonal konkurranseevne.

Forskningsrådets budsjett for 2021: Raskere grønn omstilling

– Klimaendringer, reduksjon av artsmangfoldet og et altfor langsomt grønt skifte i samfunn og næringsliv, gjør at samfunnet raskt blir mindre bærekraftig. Derfor har Forskningsrådet lagt en grønn omstilling til grunn i sitt budsjettforslag for 2021.

Slik presenterer Forskningsrådet budsjettet for 2021. Rådet fremmer hele 27 forskjellige satsingsområder for 2021. Det er mange fordi Forskningsrådet har ansvaret for et vidt spekter av fagområder, og alt fra grunnforskning til innovasjon og anvendelse.

Budsjettet satser spesielt på disse områdene:

mandag 9. desember 2019

Bergen Media City og UiB vil utvikle ansvarlig medieteknologi for 300 millioner

Media City Bergen logo
Visjonen for Media City Bergen var å styrke samarbeidet mellom partnerne og bli en kunnskapsklynge like mye som en produsent av medieinnhold og medieteknologi. Nå er visjonen omsatt i en konkret plan om å etablere et MediaFutures, et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i Media City Bergen, med et totalt budsjett på over 280 millioner kroner. Av dette vil partnerne bidra med over 111 millioner, mens resterende er søkt om fra Forskningsrådet.

fredag 6. desember 2019

Siri Carson ny leder for NTNU Havrom

Siri Carson, NTNU
Siri Carson, tidligere leder i Profesjonsetisk nettverk, er ny leder for NTNU Havrom, et tematisk satsingsområde under NTNU.  Carson sitter allerede i den tverrfaglige ledergruppen. Der har hun utviklet et pilotprogram som skal forske på etiske, sosiale, historiske, estetiske og kulturelle aspekter ved havteknologi.

Carson er i dag førsteamanuensis på Program for anvendt etikk.

Les mer i Universitetsavisa

– Organisasjonsgraden blant norske påvirkes ikke av arbeidsinnvandring

Bygningsarbeidere. Maxpixel.net Lisens: fri bruk / CC0
Organisasjonsgraden blant bygg- og anleggsarbeidere har falt fra 43 prosent i 2004 til 34 prosent i 2017. Forskerner Henning Finseraas, Marianne Røed og Pal Schøne konkluderer en undersøkelse av organisasjonsgrad sett opp mot arbeidsinnvandring og offentlige kvalifikasjonskrav med at det ikke har noen systematisk effekt på organisasjonsgraden blant norsk om bransjen får sterk rekruttering av uorganiserte arbeidsinnvandrere.

3 prosent nedgang i produksjon av kullkraft i 2018

Kullkraftverk i Tianjin, Kina. Foto: Shubert Ciencia Lisens cc-by-2-0
Verdens kullkraftproduksjon ligger an til å falle med tre prosent i 2019. Det kan være nok til at den globale økningen i klimagassutslipp flater ut i år. Årsak til nedgangen er at det stadig stenges kullkraftverk både i Europa, USA og Kina. Kina åpner samtidig et nytt kullkraftverk hver uke, men utnyttelsesgraden er bare 50 prosent.

UiB-rektor: – FNF i grenseland mellom forskning og konsulentvirksomhet

Oppdrett i Torsken, Senja. Foto: Ximonic (Simo Räsänen) via Wikipedia, lisens CC by-sa 4.0
Da regjeringen oppnevnte et utvalg for å utrede ekstraskatt på lakseoppdrett, satte Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FNF) i gang et forskningsprosjekt om konsekvensene av en slik skatt. Oppdraget ble plassert hos Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, der flere professorer allerede har vært involvert i en rekke FNF-finansierte prosjekter. De aktuelle professorene har i flere år vært aktive i debatt i media med kritikk av grunnrenteskatt.

onsdag 4. desember 2019

17.500 fikk ikke igjen skatten for penger de måtte tilbakebetale

Hans Kristian Holte, skattedirektør
Skattedirektør Hans Kristian Holte beklager at 17.500 mennesker ikke har fått tilbakebetalt skatt som de har innbetalt for NAV-ytelser de ikke fikk beholde.

I følge Holte var det spørsmål fra NRK som hjalp Skatteetaten å finne fram tidligere til disse sakene "enn de ellers ville gjort".

Saken kommer på toppen av at NAV-brukere har blitt urettmessig dømt til fengselsstraffer for svindel av støtte fra NAV.

Les mer i VG

Klimagasser: Nytt rekordnivå i atmosfæren – ingen tegn til nedgang

Njord A-plattformen. Foto: Tom Jervis wikimedia CC by 2.0
Det har aldri vært så mye CO2 i atmosfæren de siste 3 millioner årene, som det var i fjor. Også utslippene av lystgass og metan steg til nye rekordnivåer.

– Det er ingen tegn til noen oppbremsing, og slett ingen nedgang, i konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren, tross forpliktelsene i Parisavtalen, sier WMO-sjef Petteri Taalas.

For tre millioner år siden var havnivået 10–20 meter høyere enn idag.

Les mer i Dagbladet

mandag 2. desember 2019

Realnedgang i budsjettet på HVL – store omstillinger i vente

I forkant av styremøte på Høgskulen på Vestlandet (HVL) skriver ledelsen ved høgskolen til styret:

«Med ambisjon om universitet og økte ressurser til forskning, må HVL derfor starte en relativt omfattende omstillingsprosess for å kunne klare sine forpliktelser og nå sine mål. Derfor er gjennomgang av studieportefølje, omfang av undervisning og emner, digitalisering, nye undervisningsformer og arealeffektivisering alle områder som er viktige å knytte tiltak til.»

"Forhandlere av tvil" – En politisk strategi mot elbilen

Opel Ampera.
Opel Ampera – oppskrytt klimaeffekt?
William Todt, sjef i Transport & Environment,  gir en nådeløs framstilling av elbil-kritikernes ustoppelige markedsføring av tvil rundt hvor miljøvennlig elbilen egentlig er:

– Vanligvis er opplegget slik: en mindre bensin- eller dieselbil sammenlignes med en større, kraftigere elektrisk bil; så blir fossilbilen antatt å være like effektiv  som EUs offisielle tester antyder (i virkeligheten er drivstofføkonomien alltid langt verre); og til slutt lar man elbilen kjøre i en region med veldig skitten strømmiks. Så antar du svært høye utslipp fra batteriproduksjonen basert på utdaterte studier, og til slutt later du som elektriske biler ikke holder særlig lenge, og at batteriene ikke blir brukt videre eller resirkulert.

Varsleren i Samherji: – Brukte DNB fordi Norge har godt rykte

Makrell. Foto: Vincent van Zeijst via Wikipedia. Lisens CC by-sa 3.0
Samherji: Alt for makrellkvoter.
Varsleren Johannes Stefansson sover godt om natta idag, selv om han kanskje må i fengsel for sin deltakelse i korrupsjonsvirksomhet i Namibia. Den tidligere sjefen for den islandske Samherji i Namibia forteller til NRK at han etterhvert fikk nok av jobben med å skaffe fiskekvoter gjennom bestikkelser til viktige personer i den namibiske eliten. Da saken sprakk, hadde Stefansson overlevert 30.000 dokumenter til Wikileaks, og en stor mengde til namibiske anti-korrupsjonsmyndigheter.

søndag 1. desember 2019

Den europeiske investeringsbanken kutter inversteringer i fossilt

Verdens største offentlige bank, Den europeiske investeringsbanken EIB, kutter det aller meste av sine fossile investeringer. I stedet skal banken investere et beløp tilsvarende hele det norske oljefondet i fornybar energi fram mot 2030. Banken melder at det klima er det viktigste temaet på den politiske agendaen for banken, og at investeringene i fornybar energi skal justeres i samsvar med målene fra Paris-avtalen.

Les mer på Sysla Grønn

Call for Papers: WorksDoing, Showing and Saying— Knowing our ways about in the world

Call for papers

The Department of Philosophy and Religious Studies and the Theory of Science Forum, NTNU The Norwegian University of Science and Technology,
organizes a workshop in Trondheim, June 10-11, 2020:

Doing, Showing and Saying

fredag 29. november 2019

Alle gjør det dårligere i kontorlandskap, og noen verre en andre

Kit_Out_My_Office's_office_furniture_CC-BY-SA-4-0
Mest effektivitet i stillhet.
Forskningen er entydig: alle gjør det dårligere i et arbeidsmiljø der en er utsatt for støy og forstyrrelser. Men noen gjør det dårligere enn andre. Det dreier seg om forskjellen på ekstroverte og introverte personer. De introverte blir slitne av støy og forstyrrelser, mens de ekstroverte bedre klarer å holde på energien i slike situasjoner.

onsdag 27. november 2019

DNB brukte flere år på å stenge hvitvaskingskonti

Tidligere fiskeriminister Bernard Esau
Tidligere fiskeriminister Esau,
anklaget for korrupsjon
Det islandske fiskeriselskapet Samherji har overført 29 milliarder kroner via DNB-kontoer fra 2008 til i dag. Papirer NRK har fått tilgang til gjennom Wikileaks og de islandske nettstedene Stundin og RUV viser at DNB ikke visste hvem som var reelle eiere av konti som ble brukt til overføringer som banken selv mente indikerte høy risiko. Likevel ble ikke kunden aktiv fulgt opp slik loven krever.

mandag 25. november 2019

Nå er klima er viktigste sak for norske velgere

Klimademonstrasjon i Bergen. Foto: klimaopprøret. Fri bruk.49 prosent av norske velgere ser på klimaendringer som en av de tre viktigste sakene. Dermed er nå for første gang klima viktigste sak for norske velgere. På andre plass kommer helse og omsorg med 45 prosent. På tredjeplass kommer innvandring og integrering med 35 prosent.

Årets avsløring i Sverige: Svenske banker formidlet flere titalls milliarder til skatteparadiser

Mikhail Abyzon. Foto open.gov.ru via wikipedia. Lisens CC-by 4.0
Swedbank-kunde: Korrup-
sjonsanklaget russisk minister
Verdien av de svenske storbankene Swedbank og SEB (Skandinaviske Enskilda Banken) er nærmest halvert etter avsløringer i serien Uppdrag Granskning på statskanalen SVT. Dokumentarene har avslørt at Swedbank har kanalisert mer enn 40 milliarder kroner fra svenske konti til Danske Bank i Baltikum – en bank som er avslørt for kanalisering av store beløp fra russisk korrupsjon til skatteparadiser.

fredag 22. november 2019

Nordea på bunnen i kåring av beste etikk-regler i bank

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har for fjerde gang undersøkt de etiske retningslinjene for bankene i Norge. Suverent på topp ligger Cultura bank, mens Nordea ligger nederst, på 14. plass. Framtiden i våre hender spesifiserer at undersøkelsen ikke gjelder hva bankene gjør i praksis, som er svært vanskelig å måle. Her er bare de etiske reglene rangert. Dermed skårer DnB bra og oppnår en fjerde plass, selv om banken i det siste har vært involvert i større hvitvaskingssaker og kanalisering av penger til skatteparadiser.

Politiet etterforsker ikke forsvaret etter store våpenlekkasjer

Carl Gustaf rekylløs kanon / granatkaster. CC0 fra det amerikanske forsvaret.
Rekylløs kanon i Basra 2009. Samme
ble funnet hos illegal våpensamler.
Hundrevis av våpen fra forsvaret som skulle vært destruert, er blitt funnet under Politioperasjonen Bonanza, som har gått over tre år. Etterforskningsleder Skule Worpvik i politiet mener operasjonen har avdekket systemsvikt og manglende kontrollrutiner bak våpenlekkasjene. Likevel etterforsker politiet ikke helheten, men bare konkrete lovbrudd. Flere forsvarsansatte er blitt dømt i saken denne høsten. Men helheten må forsvaret selv granske.

torsdag 21. november 2019

Slavearbeid i fiskeindustrien?

Public Domain CC0
20 fiskebruk i Lofoten og Vesterålen ble i vår kontrollert av A-krimsenteret i Nordland. I 19 av bedriftene ble det avdekket lovbrudd. To ble stengt på dagen. En økonomisk tommeskrue på ansatte arbeidere fra lavkostland i Øst-Europa hindrer dem i å reise hjem.

Menneskehandel?

Dermed oppstår det et slaveliknende arbeidsforhold, der arbeidere får ned i 40 kroner timen i lønn, ingen overtidsbetaling, blir truet av arbeidsgiver, bor under dårlige og ulovlige forhold, men likevel betaler skyhøy husleie. A-krimsenteret bekrefter at de fant indikasjoner på menneskehandel.

Sjømat Norge er sjokkert over forholdene, og mener det er en viktig for bransjen å rydde opp.

onsdag 20. november 2019

21.11.: Lanseringskonferanse "Energiomstilling Vest"

De neste par tiårene krever klimatrusselen at det må skje en stor omveltning av energiforsyningen i hele verden – fra fossil til fornybar.

I Bergen er det fire store kunnskapsinstitusjoner som har gått sammen for å arbeide med energiomstilling i kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST.

9.12. Nasjonal utdanningskonferanse: Høgskolereformen og NPM

Konferanse om New Public Management (NPM) og NPM-rasjonalitetens erobring av utdanningsinstitusjonene.

Påmeldingsfrist: 4. desember

Konferansen er arrangert av Forum for fagkritikk og støttet av Fritt Ord.

Fra programmet:

Åpning
Professor Anders Breidlid og forsker Sigurd Haga, OsloMet: Om behovet for en grunnleggende debatt om institusjonenes fag- og vitenskapsforståelse og rolle i en verden i rask endring

DNB brukt til omfattende hvitvasking av bestikkelser

Det islandske nettstedet Stundin avslørte for en uke siden at fiskerigiganten Samherji skal ha sluset 70 milliarder dollar via DNB til et skallselskap i et skatteparadis. En ukjent del av pengene skal være brukt til bestikkelser i Namibia for at Samherji skulle få tilgang til fiskerikvoter i landet. Informasjonen skal ha kommet fram gjennom dokumenter fra Wikileaks.

tirsdag 19. november 2019

Day Zero Conference of the SDG Conference 2020

The Day Zero Programme, SDG Conference Bergen 5th February, is ready!

Breakfast meeting 08:00 - 09:30

The social (human) sciences and the SDGs in the Anthropocene
No attending

5-7 Feb: National SDG Conference Bergen: Action/InAction – Technologies and Partnerships

The annual National SDG Conference Bergen was initiated by the University of Bergen and planned in dialogue with the other Norwegian universities, the Ministry of Education and Research, and the Ministry of Foreign Affairs. SDG Bergen, a strategic initiative of the University of Bergen, acts as the day to day programming committee and secretariat for the conference.

Register here 

Read more about the conference on UIB.no

fredag 15. november 2019

Professorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen

Fra FNFs hjemmeside
Tre professorer ved Universitetet i Stavanger har i en rekke kronikker og intervjuer i media kritisert innføring av grunnrenteskatt på 40 prosent i oppdrettsnæringen. Samtidig har de tre arbeidet med prosjektet Grunnrenteskatt i havbruksnæringen: Kunnskapsgrunnlag, et prosjekt på 3,3 millioner kroner, som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF). I de fleste av medieoppslagene er ikke dette opplyst.

torsdag 14. november 2019

Opp til 15 prosent forskjell i Orklas priser til dagligvarekjedene

Foto Kjetil Ree via Wikimedia, CC by-sa 3.0
De tre dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema oppnår tildels svært forskjellige innkjøpspriser fra leverandørene. Norgesgruppen, som er størst av kjedene, får hele 15 prosent lavere pris enn konkurrentene på mange varer, viser den ferske rapporten Kartlegging av innkjøpsbetingelser i norsk dagligvaresektor (pdf) fra Konkurransetilsynet. Tilsynet gjennomførte tirsdag en razzia hos Orkla-konsernet på bakgrunn av funnene i rapporten.

onsdag 13. november 2019

FNs berekraftsmål, korleis gjer vi det?

Hordaland fylkeskommune arrangerte 23.-24. oktober ein plankonferanse med tema
FNs berekraftsmål – korleis gjer vi det?

Fleire har etterspurt grunnlagsdokumenta frå Planstrategiarbeidet for nye Vestland, som det vart referert til under konferansen.

Stockholm Resilience Centre: It is ime to reconnect people and nature

Economies and societies are fundamentally integrated with what is called the biosphere, the thin sphere around the planet which supports all life on Earth. However, this integration is often not reflected in either policies or human behavior.
The Stockholme Resilience Centre calls for a global shift in perception – from people and nature seen as separate parts to interdependent social-ecological system.

Read more, view videos and interviews on stockholmresilience.org

Grimstad June 2020: Learning Organization Conference

Modernizing the Concept and Practice of the Learning Organization for New Challenges
The “learning organization” has now for around 30 years been one of the most popular management concepts in the world. Peter Senge and his seminal book The Fifth Discipline was among the ones that helped to coin the idea.

fredag 8. november 2019

Tekna stiller seg bak FNs bærekraftsmål

I en resolusjon fra representantskapsmøtet i Tekna stiller organisasjonen seg bak FNs 17 bærekraftsmål. Tekna har 81.000 medlemmer, og organiserer medlemmer som har mastergrad innen teknologi, realfag og naturvitenskap, og er tilsluttet Akademikerne.

"De siste 200 årene har verden opplevd en enorm økonomisk og teknologisk utvikling. Den har sikret en levestandard og arbeidsvilkår for milliarder av mennesker som var utenkelig før den industrielle revolusjonen, heter det i resolusjonen."


mandag 4. november 2019

Utvalg foreslår grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen

Laksemerd, Toft, Brønnøy. Foto: Thomas Bjørkan. Wikimedia. Lisens: CC by-sa 3.0
Et utvalg oppnenvt av finansministeren foreslår at oppdrettsnæringen heretter skal betale ekstra skatt på høye overskudd. Flertallet mener at eksisterende konsesjoner driver virksomhet på en knapp ressurs som tilhører fellesskapet, og gjennom dette oppnår ekstra høye overskudd, også kalt grunnrente. Oljeindustrien og vannkraftprodusenter er i en tilsvarende posisjon, og betaler i dag en slik skatt.

torsdag 31. oktober 2019

Tingrettene skal gå gjennom 6.000 NAV-dommer

Sigrun Vågeng. Foto Blair175, Wikimedia. Lisens CC by-sa 3.0
NAV-direktør
Sigrun Vågeng
Den siste dommen i NAV-skandalen ble felt to uker etter at Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli ble varslet om NAV-feilen, som førte til at minst 48 personer feilaktig ble dømt for bedrageri. En mann fra Austefoll ble 17. september dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for bedrageri av 530.000 kroner. Dette var åtte måneder etter at NAV først hadde gjort Arbeids- og sosialdepartementet oppmerksom på kritikken fra Trygderetten av feilaktig lovforståelsen i sakene.

mandag 28. oktober 2019

Worldmapper - Verdenskartet slik du aldri før har sett det!

Worldmapper.org er en stadig økende samling kartogrammer, hvor områder blir forstørret eller forminsket i forhold til hvilket emne en vil undersøke. Blant kartene finner man The world through tweets of Donald Trump, Nobel prize awards, Biodiversity hotspots, Ecoogical Footprint of Consumtion 2019, CO2 Emissions per capita, CO2 emissions changes (som vises her som miniatyr - henholdsvis økning og reduksjon).

Se mer på worldmapper.org

4 av 5 kolkraftverk i Europa går med tap

Turow kraftstasjon, Polen. Foto: Vondraussen via Wikimedia. Lisens CC-by-3.0
Ein rapport frå Carbon Tracker Initiativet hevdar at 79 prosent av europeisk kraftproduksjon basert på kol går med tap, mot 46 prosent i 2017. Den førre rapporten frå CTI kom i 2017, og denne spådde at europeiske kolkraftselskap ville møte veggen så tidleg som i 2030. Den nye rapporten meiner at dette årstalet er for konservativt – det kjem til å skje tidlegare.

Ny bok: Ove Jakobsen: Økologisk økonomi

Ove Jacosen: Økologisk økonomi, forside
Ove Jakobsen argumenterer for at den grønne økonomiens symptomdempende tiltak ikke er tilstrekkelig for å løse dagens utfordringer knyttet til økonomi, samfunn og miljø. Med referanser til mer enn 40 sentrale forskere innenfor mange fagområder, fra øst og vest, kvinner og menn, innenfor en tidsperiode på mer enn 100 år, argumenterer forfatteren for at en endring forutsetter en ny politisk plattform der styrkeforholdet mellom liberalisme, marxisme og anarkisme er grunnleggende forskjellig fra det som kjennetegner dagens kapitalistiske system. 

torsdag 24. oktober 2019

– Oljefondet mangler uetisk skattepraksis som kriterium for uttrekk

Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Henriksen Ringstad i Tax Justice Network Norge mener den aktuelle vurderingen oljefondet sine etiske retningslinjer gir en gyllen mulighet til å få skatteetikk inn blant uttrekkskriteriene for fondet.

I en artikkel på nettverkets hjemmeside peker de på at fondet aldri brukt  uetisk skattepraksis som begrunnelse for å trekke investeringer ut av noe selskap.

Tax Justice Network: Skuffende forslag til selskapsskatt fra OECD

OECD logo
OECD la 9. oktober fram sitt forslag til nye internasjonale regler for selskapsbeskatning. Reglene skulle nå være tilpasset den nye digitale økonomien. Dagens norske regler forutsetter at et selskap må være fysisk til stedet i landet for å bli skattlagt. Men i den moderne digitale økonomien er ofte bedrifter bare digitalt tilstede i mange land. Likevel kan de ha mange kunder og tjener mye penger der – penger som ikke blir skattlagt.

onsdag 23. oktober 2019

Aker Solutions går grønt: 20% fornybar, 25% lavkarbon i 2030

Floating wind turbine, Goto Sakyama. Flickr, foto: mmatsuura fri bruk
Aker Solutions tjener penger og vokser støtt med 12 prosent i året. Samtidig legger selskapet fram en ny strategi de mener er bærekraftig: Målsettingen for 2030 er at 20 prosent av omsetningen skal komme fra fornybar energi, 25 prosent fra lavkarbonløsninger, og resten fra olje og gass.

tirsdag 22. oktober 2019

Hittil i år: 13 straffereaksjoner fra USA for korrupsjon i utlandet

Den amerikanske korrupsjonsloven Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) har hittil  i år resultert i 13 straffereaksjoner mot selskaper som har virksomhet i USA for korrupsjon i utlandet.

Her er oversikten over korrupsjonssaker pådømt i USA tilbake til 1978.

https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-cases.shtml

Ny bok: Voldsbruk og livsfare – om norske og svenske soldaters i Afghanistan

Gudmund Waaler , Gerry Larsson og Sofia Nilsson: Voldsbruk og livsfare  Norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan. Forside
Gudmund Waaler, Gerry Larsson og Sofia Nilsson: Voldsbruk og livsfare
Norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan

Voldsbruk og livsfare dokumenterer norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan. Basert på grundige intervjuer med soldatene, tegnes et levende bilde av hvordan dramatiske krigserfaringer påvirker soldathverdagen og hvordan erfaringene fortolkes og bearbeides i etterkant – både individuelt og kollektivt.

Ny bok: Næringsliv og menneskeretter

Frode Elgesem, Njål Høstmælingen: Næringsliv og menneskeretter., forside
Frode Elgesem, Njål Høstmælingen: Næringsliv og menneskeretter.
Denne boken vil gi leseren innsikt både i statens ansvar for å beskytte mot næringslivets menneskerettskrenkelser og normer om næringslivets eget ansvar for å respektere menneskerettighetene.
Formålet med boken er å nå ut med informasjon om næringsliv og menneskerettigheter slik at norske selskaper, investorer, virkemiddelapparat og norsk forvaltning får bedre grunnlag for avgjørelser og strategier på dette feltet.

mandag 21. oktober 2019

Ny bok: Digital etikk – Big data, algoritmer og kunstig intelligens

Leonora Onarheim Bergsjø, Håkon Bergsjø: Digital etikk – Big data, algoritmer og kunstig intelligens

Målet med denne boken er å skape innsikt i de etiske aspektene ved ny teknologi og valgene som beslutningstakerne og forbrukerne må ta. Forfatterne ser først og fremst på Big data, algoritmer og kunstig intelligens.

Tidligere ansatt på Espresso House: For redd til å svare ærlig på medarbeiderundersøkelse

Espresso House, Lund. Foto David Hall, Flick.com. Lisens CC-by 2.0
En rekke ansatte har stått fram i media de siste dagene og fortalt om ekstremt arbeidspress og psykisk press for ansatte i Espresso House. Tidligere avdelingsleder Siri Rogne forteller til E24 at hun mener det var en "ukultur over hele kjeden", og at "den begynner øverst i Espresso House".

Arbeidstilsynet skal møte ledelsen i Espresso House denne uken for å gå gjennom arbeidsforholdene i bedriften. Konsernsjef Torodd Gøystdal hevder overfor E24 at bedriften hvert halvår gjennomfører anonymiserte medarbeiderundersøkelser, og at tallene herfra viser at de ansatte trives godt.