torsdag 23. mai 2019

Nytt senter skal forske på rettferdig omstilling til fornybar energi

Ytre Vikna vindpark. Foto: Kommunikasjonsavdelingen NTFK, lisens CC BY 2.0
Hvordan legge om til et fornybart energisystem på en rettferdig måte? Det er oppgaven Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) har satt seg fore å skaffe kunnskap om. Senteret samler forskere fra NTNU, Sintef, Universitetet i Oslo, NHH og SNF fra Bergen, Institutt for energiteknikk (IFE), Høgskolen på Vestlandet og Vestlandsforskning i Sogndal. I tillegg omfatter NTRANS 30 brukerpartnere fra deler av næringsliv og forvaltning og ti internasjonale partnere fra ledende globale miljøer. Senteret har fått status som Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Gjennom denne statusen vil det dele en bevilgning på 200 millioner kroner fra Forskningsrådet over 8 år med ett annet FME-senter.

Tusenvis av våpen fra politi og forsvar solgt ulovlig på nettet

Maskingeværer fra forsvaret til salgs på nettet. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter. Lisens: CC-by-sa 3.0
Politiet er i ferd med å rulle opp et omfattende nettverk som har handlet våpen fra politi og forsvar. For en stor del skulle våpnene vært destruert. Av 1600 Colt-pistoler som skulle destrueres i 2008, har 54 dukket opp i beslagene. – Vi vet ikke hva som har skjedd med resten, sier seksjonsleder for spesiell etterforskning Skule Worpvik til Aftenposten.

onsdag 22. mai 2019

Opererte inn feil kneprotese på sju pasientar

Bildet er tatt av naturwohl-gesundheit fra Pixabay
Sju pasientar ved Voss sjukehus har fått operert inn feil kneprotese. Dei skulle hatt usemtenterte proteser, men fekk sementerte – utan at protesene blei festa med sement.

tirsdag 21. mai 2019

Rettsak startar: 45 organiserte arbeidarar krev erstatning for diskriminering

I går starta rettssaka der LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeidarforbund (NNN) har saksøkt Sund Laksepakkeri for diskriminering av 45 arbeidarar. Forbundet krev oppreising av erstatning for at ingen av dei organiserte arbeidarane fekk jobb då Sund Laksepakkeri etter at Norse Production slo seg konkurs. Alle saksøkarane var tilsette i Norse Production fram til det gjekk konkurs, og Sund Laksepakkeri starta opp ny drift berre tre dagar etter konkursen.

NTL krev forhandlingar om kontorlandskap på Campus Kronstad

Nybygg Kronstad. 3d-tekning frå Kruse Smith og L2 arkitekter as
NTL ved Høgskulen på Vestlandet krev forhandlingar om arealdisponering i det nye K2-bygget på Campus Kronstad. Det nye bygget er lansert som eit flaggskip for moderne undervisning. Men no ser det ut til at stort sett berre administrativt tilsette ønskjer seg til nybygget, medan ingen fagmiljø som driv undervisning og forsking, og som idag held til i K1-bygget, ønskjer seg til det nye bygget. Årsaka er truleg at i nybygget er Statsbygg si ramme på 23 kvadratmeter per ansatt lagt til grunn. Det vil føre til at dei fleste arbeidsplassane i bygget blir i landskap.

– Kor mykje er arbeidslokale?

Hovudtillitsvald for NTL ved HVL, Tone Skjerdal, fortel til Khrono at foreininga ikkje har fått svar frå leiinga ved høgskulen på kravet om forhandlingar. — Vi vil se på kartet hvor mye areal som faktisk blir regnet som arbeidslokaler, og mener at dette må fastsettes i en protokoll. Vi vil forsikre oss om at det er avsatt nok areal til arbeidslokaler i forhold til antall ansatte som skal jobbe der. Areal avsatt til andre formål kan for eksempel være hvilerom eller spiserom, men disse skal ikke regnes som arbeidslokaler. Og rommene som skal regnes som arbeidslokaler, må selvsagt tilfredsstille Arbeidstilsynets krav når det gjelder dagslys, luft og kvadratmetre, seier Skjerdal til Khrono.
Rektor Berit Rokne viser til at kravet frå NTL vil bli tatt opp seinare i eit møte med alle organisasjonane på høgskulen.

Diskusjonen har gått høgt om det nye bygget over lang tid. Arbeidstilsynet gjorde i juni i fjor ein inspeksjon, og konkluderte med at bygget ikkje var kome lenger enn at det var mogleg å gjere om på romplanen. Men på hausten annonserte leiinga at romløysinga var vedtatt og ikkje var til å endre. Nyleg blei saka teken opp i styret for HVL der Tom Skauge i ein protokolltilførsel sa seg lei for mellom anna at dei tilsette ikkje har blitt tekne tilstrekkeleg med på råd.

Les meir på khrono.no

mandag 20. mai 2019

Boeing innrømmer feil på simulator-programvaren

Boeing 747 MAX 8-fly hos Norwegian. Foto Russel Wikipedia CC-BY-2.0
Boeing innrømte lørdag at det var feil i programvaren til flysimulatoren flygerne brukte for å lære seg å styre flytypen Boeing 737 MAX. To av denne nye flytypen har styrtet i løpet av få måneder, og alle 346 ombord omkom i ulykkene. Ifølge Boeing var det feil i simulatoren slik at den ikke klarte å gjengi oppførselen til flyet i alle værsituasjoner.

24 millioner i bot for norskstiftet spillselskap i Storbritannia

Gaming Innovations Group - GiG, logo
Britiske myndigheter har gitt to datterselskaper av spillselskapet GIG, Gaming Innovations Group, 24 millioner kroner i bot for brudd mot reglene for hvitvasking og sosialt ansvar. Boten skal betales til frivillige organisasjoner som arbeider mot uansvarlig gamingvirksomhet.

fredag 10. mai 2019

Grønt skifte? 90 nye leitekonsesjoner en direkte stimulans til petroleumsforskning

Oselvar-Ula-2012. Foto: varodrig, via wikimedia. Lisens gpl1.2
— Når myndighetene gjør det de kan for å stimulere aktiviteten på norsk sokkel, inkludert rekordtildeling av nye letelisenser, hindrer det vridningen fra fossil til grønn forskning. Dette sier professor William Helland-Hansen til Khrono.no. Helland-Hansen er professor i geologi ved Universitetet i Bergen, og har gjennom mange år forsket på oljeleiting.

torsdag 9. mai 2019

Tre-fire ganger mer forskning på fossil energi som fornybar

DIKU-rapport nr 5 -2019. Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019, forside.
Tilstandsrapporten for høyere utdanning finner ikke spor av det mye omtalte "grønne skiftet" i forskningen ved institusjonene. Bærekraft og grønn omstilling har vært fokusområde for årets tilstandsrapport. Tre-fire ganger så mye blir rapportert fra forskning på petroleumsutvinning som fra forskning på fornybar energi.

mandag 6. mai 2019

Når høgskular blir universitet: – Det handlar om image

I, Finnrind [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]
Lærarutdanninga, Universitetet Nord.
Leggjast ned?
Kor mykje internasjonalt anerkjent forsking må skje i Sogndal for at det skal vera forsvarleg å utdanna lærarar der? spør kommentator Ingebjørn Bleidvin i dagens Bergens Tidende. Han slår fast at hovudtanken bak høgskulane ikkje lenger er å skaffe regionen sjukepleiarar, ingeniørar og lærarar.

tirsdag 30. april 2019

Vil Norge vil beholde unntak fra EU-rett som åpner for justismord?

Harshitha BN [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
Norge har i flere år arbeidet for å beholde en unødvendig streng lov mot innsidehandel, selv om den er i strid med EUs lovverk. Dette skriver professor dr. juris Morten Kinander i Dagens Næringsliv.
Kinander peker på at EU har valgt en løsning for å ramme innsidehandel som åpner for at den anklagede kan forsøke å motbevise at innsidekunnskap hadde betydning for at en handel fant sted.

fredag 26. april 2019

Rapport: En fossilfri verden – med rimelig strøm – mulig i 2050

Foto: Oregon department of transportation. Flickr.com. Lisens CC-by-2-0
En finsk-tysk vitenskapelig rapport har beregnet at verden kan være hundre prosent fossilfri i 2050. Studien er utført for Energy Watch Group av LUT-universitetet i Finland. Den er utført gjennom modellberegninger med mål om å fnne den mest kostnadseffektive bruken av fornybar energi ut fra lokale forhold. Det viser seg å være mest sol i sør, vind i nord.

Rapporten konkluderer med at 69 prosent av verdens energiforsyning vil komme fra solenergi i 2050, med 18 prosent vindenergi som nest største leverandør. Bare to prosent vil komme fra kjernekraft. Og altså 0 prosent fossilt, mot dagens 84 prosent.

onsdag 24. april 2019

FNs Naturpanel: 1 million arter kan bli utryddet

Rapsåker og kraftverk for biodrivstoff. Fri bruk - maxpixel.net
Biodrivstoff – en trussel mot naturen.
Tap av biologisk mangfold er en like stor trussel som klimaendringene. Også luftforurensning og mangel på reint drikkevann er i samme farekategori. De forskjellige miljøtruslene henger ofte tett sammen.

Det er i en ny rapport fra FNs Naturpanel IPBES som skal offentliggjøres 6. mai, at disse alarmerende nyhetene legges fram.

tirsdag 23. april 2019

Bergen: Nils Brunsson to give the March Olsen honorary lecture 2019

Nils Brunsson, Uppsala University photo
The Department of Administration and Organization Theory is proud to introduce the annual lecture series; the March/Olsen Honorary Lecture. This lecture series pays tribute to the great scholarly contributions by James G. March and Johan P. Olsen within the fields of organizational and institutional theory.

Brunsson's lecture is titled
“Organization unbound. The abundance of partial organization in social life”

tirsdag 16. april 2019

EU vedtok "slutten på internett slik vi kjenner det"

Nye tider også for Google
EU-kommisjonen  har vedtatt opphavsrettloven – også kalt "døden for internett slik vi kjenner det". 19 land stemte for loven, seks stemte imot. Loven begrenser sterkt hva slags innhold nettsider og søkemotorer har lov til å vise uten å betale for det. Den vil også gjelde i Norge, som ikke har hatt noen vesentlige innvendinger.

torsdag 11. april 2019

Debatt på OsloMet: Blir profesjonene kvasi-akademisert?

pxhere.com fritt tilgjengelig uten kreditering
OsloMet arrangerer i dag en debatt om faren for kvasiakademisering av profesjonene når høgskolene skal bli universiteter. Senter for Profesjonsstudier arrangerer seminar på Litteraturhuset med temaet Fra høgskole til universitet – hva vil vi med de nye universitetene?

tirsdag 9. april 2019

Rapport: Nærpolitireformen flytter politiet fra hjelp til kontroll

Foto carsten R D CC BY-SA 4.0
Venter i beredskap.

Større enheter og avstander i politiet har ført til frustrasjon hos mange tjenestemenn. Mens politifolk tidligere kunne bruke tid på å bygge relasjoner og lokalkunnskap, blir nå politiet først tilkalt etter at noe har skjedd, til lokalmiljøer de ikke har noen inngående kunnskap om. Dette går fram av en rapport som legges fram på torsdag.

torsdag 4. april 2019

Etikkdager ved HVL 2-4. april: FNs bærekraftsmål, etiske trusselbilder

2.-4. april arrangerer tradisjonen tro Høgskolen på Vestlandet etikkdager. Årets tema er
FNs bærekraftsmål, Etiske trusselbilder i kapital, digitalisering og robotisering


Program for etikkdagene 2019 (endelig versjon)

Blant innlederne finner vi

Tema FNs bærekraftsmål:
Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret: Klima og FNs bærekraftsmål
Natur og ungdom utfordrer lokale politikere:
Bærekraftsmålene som politisk utfordring lokalt

tirsdag 2. april 2019

Aktuelle norske bøker om profesjonsetikk

Det har de siste årene kommet ut en rekke bøker om profesjonsetikk på norsk. Flere av dem er aktuelle som lærebøker ved universitet og høgskoler.

I listen under har de fleste med lenke til forlag, bibliotek eller salgssted.

Savnet etikkbok, fikk forfatterjobben selv

Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar, Samlaget 2019
Høgskolelektoren savnet en etikkbok for bioingeniører. Turid Aarhus Braseth er høgskolelektor i bio- og kjemiingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet. Så  endte det med at hun, sammen med tre andre, skrev boka Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar. Medforfatterne er Anne Synnøve Røsvik, Enar Aadland og Milka Satinovic.

mandag 1. april 2019

Kongen forstår de klimastreikende barna

Sámediggi Sametinget [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]
– Fremtiden for dem kommer uansett. De har hastverk med å få dette på plass, for det er deres verden de snakker om, ikke vår, sa kong Harald under en pressekonferanse i forbindelse med delegasjonsreisen til Chile. Kongen forstår godt de klimastreikende barna, men siden han var på reise, hadde han ikke oversikt over om hans egne barnebarn hadde deltatt i streiken sammen med 40.000 andre barn og ungdom 22. mars.

Kongen siterte den chilenske Nobelprisvinneren Gabriela Mistral:
– Mange av tingene vi trenger, kan vente. Barna kan ikke.

Les mer på Familieklubben.no

95 prosent av bitcoinhandelen finnes ikke

Handelen med bitcoin har et totalt volum på 51 milliarder kroner. Men en ny rapport har konkludert med at hele 95 prosent av disse transaksjonene er fiktive. Slike fiktive transaksjoner blir reversert øyeblikkelig med en identisk transaksjon som nullstiller handelen. I følge analyseselskapet Bitwise ser det ut til at denne praksisen foregår fordi børsene som omsetter bitcoin kan tjene store beløp på kryptovalutaemisjoner. Disse blir iverksatt når handelen ved børsen når en viss størrelse.

torsdag 28. mars 2019

Fylkesmannen: for lav bemanning på barnekreftavdeling

Oslo Universitetssykehus, Gaustad 2005. J. P. Fagerback. BSD-lisens.
Oslo Universitetssykehus får påtale etter en tilsynssak fra Fylkesmannen i Oslo. Det var avdelingstillitsvalgte for sykepleierne ved barnekreftavdelingen som først sendte bekymringsmelding til Fylkesmannen i 2014. Fem år seinere kommer rapporten, som inneholder sterk kritikk. Tallene viser at det ofte bare er 8–10 sykepleiere på vakt på avdelingen, mens det skal være 13–14.

Et tapt tiår for grønne jobber – nedgang på 10 år

Hywind. Foto: Carl Frederid Salicath. Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)
– 2010-tallet kan bli husket som det «tapte tiåret» for grønne arbeidsplasser i Norge. Det er færre sysselsatte innen sol- og vindenergi her i landet enn for ti år siden. Det virkelig grønne jobbskiftet hører 2020-årene til, håper Ivar Slengesol på Energi og Klima.

I 2017 var det omlsag 3.500 arbeidsplasser innen sol- og vindenergi i Norge. Det er noen hundre færre enn i 2009. Viktigste årsak er konkursen i REC. Men det gror i asken fra konkursen, både i Årdal, Glomfjord og på Herøya.

onsdag 27. mars 2019

EU-parlamentet vedtok nye internettregler

Demonstrasjon mot internett-direktivet 2.3.2019, Berlin. Foto: Gero Nagel [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]
Det omstridte EU-direktivet om opphavsrettigheter på internett ble tirsdag vedtatt av EU-parlamentet med 348 mot 274 stemmer. Det betyr at det bare gjenstår formell godkjenning av ministerrådet før direktivet kan tre i kraft.

lørdag 23. mars 2019

Robot skal autoriseres som rådgivere først etter eksamen

Finansnæringen har begynt å ta i bruk roboter som finansrådgiver for kunder. Men bransjen har et sett med etiske regler som menneskelige rådgivere må kunne og rette seg etter for å bli autorisert. Nå skal også roboter autoriseres etter at de først har tatt eksamen.

Det er likevel et stykke igjen til folket har tillit til roboter som rådgivere. En undersøkelse viser at 22 prosent har høy tillit til en robotrådgiver, mens hele 77 prosent har høy tillit til en menneskelig rådgiver.

Les mer i Dagens Næringsliv

Tysk kompromiss: slutt for kullkraft i 2038

Garzweiler dagbrudd i Nordrhein-Westfahlen. Foto Martin Falbisoner, CC-BY-SA-4.0
Den tyske kommisjonen for energiomstilling har levert sin rapport etter et år med intense diskusjoner. Det siste kullkraftverket skal stenge i 2038. Det vil kreve kraftige grep. For tilgangen på billig kull har vært en kraftig motor for det tyske industieventyret.

Boeing tok ekstra betalt for sikkerhetsutstyr

Norwegian_Boeing_737-8_MAX. foto: Edward Russel-Wikipedia CC-BY 2.0
De to Boeing 737 MAX 8-flyene som styrtet i Indonesia og Etiopia hadde ikke fått installert enkelte sikkerhetssystemer, fordi produsenten krevde ekstra betalt for dem.

Mistanken ser ut til å konsentrere seg om at en datafeil kan ha forårsaket de to ulykkene. En automatisk kompensasjon for for bratt stigningskurve kan ha slått inn og tvunget nesa på flyene nedover, uten at pilotene var i stand til å korrigere automatikken.

Statsministeren slettet Facebook-innlegg etter rasistiske kommentarer


Statsminister Erna Solberg la ut et innlegg på den offisielle Facebooksiden til statsministeren etter massakren av muslimer i en moské i New Zealand, men måtte slette det etter kort tid da det hopet seg opp hatefulle og rasistiske meldinger i kommentarfeltet. Statsministeren ble blant annet anklaget for at hun bryr seg mer om muslimer enn om norske.

mandag 18. mars 2019

Ønsker forbud mot at maskiner skal velge drapsmål i krig

– Diplomatiet snubler etter teknologien, sier Stephen Goose i Human Rights Watch til E24. Han var sist uke i Norge for å advare mot farene ved at kunstig intelligens (AI) brukes i våpensystemer uten noen lovmessig regulering. Han mener militære roboter med kunstig intelligens ikke lenger er science fiction, men allerede er på vei inn i våpensystemene.

– Er det moralsk riktig å la en maskin bestemme hvem som lever og hvem som dør? Kan vi risikere å bruke våpen som er utenfor menneskets kontroll, og som vi ikke kan garantere at vil følge internasjonale lover? spør Noel Sharkey, som er  en av verdens ledende eksperter på kunstig intelligens. Han leder organisasjonen International Committee for Robot Arms Control (ICRAC).

North Sea Giant med banebrytende miljøteknologi

North Sea Giant. Foto: Rossographer. Via Wikimedia. Lisens: CC-by-sa-2.0
Supplyskipet North Sea Giant utstyres nå med tre batteripakker og en ny modul som skal sørge for optimal utnyttelse av energien levert fra dieselmotoren og batteripakkene. Til sammen vil den nye løsningen redusere utslippene av CO2 med 5,5 millioner kilo, 30 tonn nitrogenoksider og 1200 kilo svoveldioksider.

Forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor

Forskernettverket INNOFFs logo
Et nytt nasjonalt forskernettverk er etablert for innovasjon i offentlig sektor. Nå lanseres nettsiden for nettverket INNOFF.

Forskernettverket er etablert på dugnadsbasis, og ledes av ei arbeidsgruppe av forskere fra forskjellige institusjoner rundt i landet. På nettverkets nye side heter det:

søndag 17. mars 2019

Mangler i arbeidet med Njord A-plattformen

Petroleumstilsynet har hatt tilsyn på Njord A-plattformen og funnet regelbrudd på flere områder. Equinor får påtale for regelbrudd innen materialhåndtering, løfteutstyr og arbeidsmiljø. Equinor får frist til 4. april med å forklare hvordan konsernet planlegger å løse problemene.

fredag 15. mars 2019

Tidenes elevstreik og klimademonstrasjon i Bergen


Torgallmenningen i Bergen var godt fylt opp av engasjerte skoleelever i går. 3-4000 fulgte oppfordringen fra "Klimaopprøret" om å stikke fra skolen for å demonstrere for framtidens klima.

Hovedparolen for dagen var "Stans klimaranet fra barn og ungdom". Appellantene Vilja Helle Bøyum fra Natur og Ungdom, Eira Garrido fra Studentparlamentet og spesialagent Lukas fra Miljøagentene fikk aktiv respons fra publikum. Svært mange av elevene hadde lagd sine egne plakater, med budskap som No action – no future, Skjerp dokkar, Nok prat – klima krever handling.

onsdag 13. mars 2019

Tolldirektoratet får gebyr for ulovlig overvåking

Tolldirektoratet har blitt ilagt et gebyr fra Datatilsynet på kr 900.000 for ulovlig overvåking av 80 millioner bilpassinger. Gebyret ble så lavt fordi det var den gamle personvernloven som gjaldt på det tidspunktet.

Tolldirektoratet har ikke bare lagret opplysninger fra grensen, men også fra en rekke kameraer andre steder i landet. Direktoratet skal ikke ha tilgang til disse kameraene.

Les mer i vg.no

mandag 4. mars 2019

FN-rapport: Israels angrep på Gaza-demonstranter trolig krigsforbrytelser


FNs undersøkelseskommisjon om Gaxa-protestene i 2018 konkluderer i sin rapport med at det er rimelig grunn til å tro at Israels bruk av skarp ammunisjon mot demonstranter, journalister, helsearbeidere og funksjonshemmede utgjør brudd på humanitærretten og menneskerettene. Noen av bruddene kan også være krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Britiske krav om åpenhet: Amerikanske konserner bryr seg knapt

Tax Justice Network logo
Det britiske finansdepartementet fikk gjennom en ny finanslov fra 2016 adgang til å kreve at selskaper skulle offentliggjøre skattestrategiene sine. Dette var ett av flere tiltak som søkte å få tak i mer av de anslagsvis 2,5 milliarder pund som amerikanske storkonserner unndrar fra britisk skattlegging.

Amazon betaler ikke skatt i USA. Monopolet er netto mottaker.

Skatt og overskudd hos Amazon.
Kilde: Washington Post
Amazon er verdens nest mest verdifulle selskap, bare såvidt overgått av Apple. Samtidig er det kanskje verdens mest dominerende monopol. Nå viser tall fra ei amerikansk gruppe for skatterettferdighet at samtidig som selskapet de siste åra har hatt formidabel økning i overskuddet, har det fått så store fradrag i skatten i USA at den er blitt netto negativ. Amazon mottar mer fra det offentlige enn selskapet betaler i skatt.

fredag 1. mars 2019

Strengere utslippskrav i verdensarvfjordene

Gudvangen, Nærøyfjorden. Foto: Gunnar Bruvik via Wikipedia. Fri bruk.
Det blir forbud mot utslipp av gråvann og kloakk i verdensarvfjordene. I tillegg får vi strengere krav til utslipp av svovel- og nitrogenoksider. Dette er de nye reglene fra regjeringen spesielt rettet mot den voksende cruisetrafikken i verdensarvfjordene Geirangerfjorden og Nærøyfjorden.

Sjøfartsdirektoratet har kartlagt utslippene i verdensarvfjordene og kommet med forslag til nye regler basert på funnene. Nå skal direktoratet se nærmere på behovet for reguleringer i andre fjorder.

Les mer i Bergens Tidende

tirsdag 26. februar 2019

Spørsmål i Davos: Hvorfor betaler dere ikke skatt?

– Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit in my opinion, sa den nederlandske historikeren Rutger Bregman i et panel på det økonomiske toppmøtet i Davos. Han bemerket kort det paradoksale i at 1.500 personer reiste med privatjet til Davos for så høre David Attenborough snakke om klimaendringene, men gikk så over til kampen for mer likhet: hvorfor betaler ikke de rike sin rettferdige andel skatt?

– Det føles som jeg er på en konferanse for brannmenn, der det er forbudt å snakke om vann, sa Bregman.

Norges Banks styring av investeringene i oljefondet: 1500 selskapsmøter i 2018

Yngve Slyngstad, Foto: Andr'e Clementsen. CC BY-ND 2.0
Årsrapporten fra Norges Bank Investment Management NBIM, som står for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, heter det at det ble drevet aktiv oppfølging av selskapene fondet er investert i gjennom året. Ifølge rapporten har NBIM i 2018 hatt 1500 selskapmøter med selskapene det er investert i.

søndag 24. februar 2019

Korrupsjonsindeksen 2018: Ingen er perfekt, men Norge er bra

Korrupsjonsindeksen 2018 fra Transparency International
Transparency International har lagt fram korrupsjonsindensen for 2018. Den viser at Norge stadig ligger i toppskiktet av land som er relativt lite plaget av korrupsjon. Vi har falt ett poeng fra 85 til 84 poeng siste år. Minst korrupsjons finner indeksen i Danmark med 88 poeng av 100 mulige, fulgt av New Zealand, Finland, Singapore, Sverige og Sveits på de neste plassene. Norge følger på 7. plass.

tirsdag 19. februar 2019

Hele jus-Norge bak felles etiske retningslinjer

Fredrik Agdestein. Foto:privat
Et initiativ fra jusstudentene for et drøyt år siden har nå ført til at hele jus-Norge har samlet seg om nye, gjennomtenkte etiske retningslinjer. Det hele begynte med at jusstudentene ved Universitetet i Oslo tok kontakt med fakultetet, og startet arbeidet med nye etiske retningslinjer for arenaer der jusstudenter møttes og der de hadde omgang med folk fra fakultetet og utenfra.

torsdag 14. februar 2019

Riksadvokaten: Hiv forslaget til lov for E-tjenesten

Riksadvokat Tor Aksel Busch. Foto Tore Sætre via Wikimedia. CC-by-sa-4.0
Riksadvokaten leverte like før fristen inn en svært kritisk høringsuttalelse til regjeringens nye forslag til lov for Etteretgningstjenesten. Oversatt til dagligtale, ber riksadvokat Tor-Aksel Busch Forsvarsdepartementet om å kaste hele forslaget i bosset.

Regjeringen foreslår i lovutkastet at E-tjenesten skal ha anledning til å sitte på metadata for all digital kommunikasjon i Norge i 18 måneder. Det vil ifølge kritikerne gi tjenesten tilgang til å overvåke lovlydige norske borgere på en måte vi aldri tidligere har sett.

Tap av innflytelse for ansatte ved HVL

NIFU rapport 2.2019
NIFU har gjennomført en spørreundersøkelse om fusjonen blant ansatte ved Høgskulen på Vestlandets (HVL). Undersøkelsen avdekket optimisme om fremtiden, men frustrasjon over dagens arbeidssituasjon.

Et flertall mener fusjonen har ført til mer byråkrati knyttet til internt samarbeid. Det er forholdsvis negative holdninger til ledelsens håndtering av fusjonsprosessen. Undersøkelsen viser at det er vanskelig å ta avgjø­relser på lavest mulig nivå, og et stort flertall mener de ansattes innflytelse er svekket. I mange andre spørsmål er det sterkt delte meninger om konsekvensene av fusjonsprosessen.

tirsdag 12. februar 2019

CROP Newsletter 2-2018: Mobilizing critical research for eradicating poverty

CROP—Comparative Research Programme on Poverty has published its newsletter about the second semester 2018 under the title Mobilizing critical research for preventing and eradicating poverty.

The table of contents has these entries:

Poverty Brief: Critical argument against the outcome of 'neoliberal' agricultural development process


The long-held view that agricultural research, education and extension belong to the public domain has been undermined since the late 1970s and replaced by a neoliberal conception of the role and functioning of such agents in the agricultural development process.

However, Reidar Øygard argues in CROP Carbon Poverty Brief 49 that the actual results of these reforms deviate strongly from the projected outcome in terms of sector progress.

Read the full paper her: Agricultural Development, the State and the Role of Knowledge

Tolga-rapporten: Grove feil, men ikke bevisst fra kommunen

For flittig bruk av Vergemålsportalen i Tolga kommune
Rapporten som regjeringen bestilte fra flere etater om Tolga-saken, konkluderer med at grove feil er gjort, men at Tolga kommune ikke bevisst har rapportert feil. Feilrapporteringen ved at to personer ble feilregistrert som utviklingshemmede ga kommunen til sammen 7 millioner kroner i ekstra tilskudd.

Ifølge Verdens Gang er dette hovedfunnene i rapporten:
  • Feilført diagnose og diagnoser brukt feil.
  • Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålet vært opphevet tidligere.
  • Feil ved kommunen registrering som grunnlag for rammetilskudd.

torsdag 7. februar 2019

Universitetet i Bergen tildelt lederrolle for SDG 14 – Livet under vann

Universitetet i Bergen er blitt inkludert i ‘SDG-klyngen’ under den Internasjonale assosiasjonen av universiteter IAU. UiB har fått ansvaret for å lede og koordinere arbeidet med bærekraftsmål 14 "Livet under vann".

Rektor Dag Rune Olsen var en av talerne på IAU-konferansen i Kuala Lumpur i høst.

onsdag 6. februar 2019

Dumhetsparadokset – kontorlandskap på universitetene

Oscar Amundsen, NTNU
Trond KongsvikOscar Amundsen
– Det er rett og slett sjeldent godt dokumentert at landskap er en dårlig idé, skriver NTNU-professorene Oscar Amundsen og Trond Kongsvik i en kronikk i Aftenposten. De peker på Statbygg som hovedansvarlig for at arealnormen på 23 kvadratmeter kunne bli fasttatt. Statsbygg var faglig rådgiver for regjeringen i denne prosessen.

Posten sentraliserer 300 stillinger

Foto: Kjetil Ree, via Wikimedia. Lisens CC-BY-SA 3.0
Papirbasert post faller så mye at Posten gjøre strakstiltak for å unngå økonomiske tap. 300 stillinger i Bergen, Trondheim, Stavanger, Molde og Stokke flyttes til Lørenskog fra og med 2. september. Brevvolumet har falt med 65 prosent siden 1999, og det har falt stadig raskere i 2018.

Det er ruteklargjøring og pakking av reklame som rammes i denne omgangen. Posten vurderer muligheter for at de som rammes tilbys annet arbeid i virksomheten.

Les mer på NRK.no

tirsdag 5. februar 2019

Over 300 trolig drept i jordskred i Brasil. ‘Gruveselskapet kjente til faren’

Fra damulykken ved Brumadinho, 25.1.2019. TV NBR [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)]
Det basilianske gruveselskapet Vale skal ha kjent til den høye risikoen for at spesielt et kontor og en restaurant samt deler av byen Brumadinho skulle bli rammet av leirras dersom demningen deres ved en jerngruve brast. Det melder en lokal avis, i følge Aftenposten. Så skjedde nettopp dette sist uke. 5. februar var 134 personer funnet døde, mange av dem var i de aktuelle bygningene. 212 personer var fortsatt savnet. Det er lite håp om at mange av de savnede kan ha overlevd.

Gruveselskapet Vale var også en av eierne av Samarco-demningen i samme region, som brast i 2015. Her døde 19 personer.

Les mer på Wikipedia