fredag 4. januar 2019

11.1 - Boklansering i Bergen: Anarkisme og økologisk økonomi

Ove Jakobsen, Universitetet Nord
Ny bok: Anarchism and ecological economics - a transformative approach to a sustainable future av Ove Jakobsen.
Jakobsen, som er professor i økologisk økonomi ved Universitetet Nord, presenterer sin nye bok i samtale med professor emeritus Gunnar Skirbekk fredag 11. januar på Litteraturhuset i Bergen.


Det ser ut til å være umulig å løse problemene knyttet til miljø, klima, økende ulikhet og uro innenfor det eksisterende økonomiske paradigmet – vekstøkonomien. Økologisk økonomi går lengre enn de løsningene som skisseres i det grønne skiftet, som i høy grad er basert på markedsøkonomiens grunnprinsipper. Den argumenterer for et økonomisk system basert på desentralisering og samarbeid, i stedet for sentralisering og konkurranse.

I boken som lanseres, utforsker Ove Jakobsen (professor i økologisk økonomi ved Nord universitet) i hvilken grad anarkismen representerer et relevant politisk grunnlag for økologisk økonomi. Jakobsen argumenterer for behovet for et radikalt skifte i retning av en ny økonomi for det 21. århundre. Etter presentasjonen møter han Gunnar Skirbekk (filosofiprofessor em. ved UiB) til samtale.