tirsdag 19. februar 2019

Hele jus-Norge bak felles etiske retningslinjer

Fredrik Agdestein. Foto:privat
Et initiativ fra jusstudentene for et drøyt år siden har nå ført til at hele jus-Norge har samlet seg om nye, gjennomtenkte etiske retningslinjer. Det hele begynte med at jusstudentene ved Universitetet i Oslo tok kontakt med fakultetet, og startet arbeidet med nye etiske retningslinjer for arenaer der jusstudenter møttes og der de hadde omgang med folk fra fakultetet og utenfra.


 — Vi er veldig fornøyd med at samarbeidet rundt disse retningslinjene ble så omfattende. Nå er «alle» med, og vi er sikre på at dette vil bidra til en tryggere hverdag for studenter som skal ut i ulike typer situasjoner i bransjen, sier Agdestein til Khrono.no. I tillegg til initiativtakerne har nå de juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø, Norges Juristforbund og Advokatforeningen sluttet seg til de nye retningslinjene.

#metoo ble et stort tema også i jus-miljøet. Historiker Trine Rogg Korsvik ved Senter for tverrfaglig kjønnsforsking gjorde før #metoo en undersøkelse av årsakene til at et flertall av kvinnelige jusstudenter gjennom 20 år ikke har gitt større utslag i økt andel kvinner i akademiske toppstillinger. Hun fant da at flere informanter fortalte om seksuell trakassering ved fakultetet.

Samtidig viser en undersøkelse fra Juristforbundet at bare 25 prosent av jusstudentene vet hvordan de skal gå fram om de skal rapportere om seksuell trakassering. Sju prosent fortalte at de hadde vært utsatt for slik behandling, men bare drøyt 30 prosent ville føle seg komfortable med å melde fra om slik behandling.

Les de nye retningslinjene (pdf) — Les mer på khrono.no