tirsdag 26. februar 2019

Norges Banks styring av investeringene i oljefondet: 1500 selskapsmøter i 2018

Yngve Slyngstad, Foto: Andr'e Clementsen. CC BY-ND 2.0
Årsrapporten fra Norges Bank Investment Management NBIM, som står for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, heter det at det ble drevet aktiv oppfølging av selskapene fondet er investert i gjennom året. Ifølge rapporten har NBIM i 2018 hatt 1500 selskapmøter med selskapene det er investert i.

NBIM ledes av Yngve Slyngstad.  Blant temaene som er tatt opp er selskapsstyring, miljø og sosiale forhold, klimarapportering, utlån i forbindelse med avskoging, skatt og åpenhet, samt markedsføring av morsmelkerstatning.

Også problemstillinger i forbindelse med overgangen til lavutslippssamfunnet blir i følge NBIM tatt opp. Et eksempel er at NBIM har fokusert på risikoen for menneskerettsbrudd i forbindelse med bruk av kobolt i batterier til elbiler.

Les mer på NBIMs hjemmesider