mandag 4. mars 2019

Amazon betaler ikke skatt i USA. Monopolet er netto mottaker.

Skatt og overskudd hos Amazon.
Kilde: Washington Post
Amazon er verdens nest mest verdifulle selskap, bare såvidt overgått av Apple. Samtidig er det kanskje verdens mest dominerende monopol. Nå viser tall fra ei amerikansk gruppe for skatterettferdighet at samtidig som selskapet de siste åra har hatt formidabel økning i overskuddet, har det fått så store fradrag i skatten i USA at den er blitt netto negativ. Amazon mottar mer fra det offentlige enn selskapet betaler i skatt.


Analysen har ikke undersøkt hvordan Amazon kommer ut internasjonalt, men det er vel kjent at det gjør omfattende bruk av skatteparadiser som Luxembourg. Amazon legger gjerne opp til en konkurranse om hvem som kan gi dem best vilkår for byer som ønsker at selskapet skal etablere seg hos dem. Noen sammenligner denne konkurransen med Hunger Games.  Dette, sammen med stadig råere bruk av markedsmakt mot konkurrenter, fører til at profitten skyter i været, mens bidraget til samfunnet blir netto negativt.

Les mer på TaxJustice.net