mandag 4. mars 2019

Britiske krav om åpenhet: Amerikanske konserner bryr seg knapt

Tax Justice Network logo
Det britiske finansdepartementet fikk gjennom en ny finanslov fra 2016 adgang til å kreve at selskaper skulle offentliggjøre skattestrategiene sine. Dette var ett av flere tiltak som søkte å få tak i mer av de anslagsvis 2,5 milliarder pund som amerikanske storkonserner unndrar fra britisk skattlegging.


Tax Justice Network (TJN) har gjort en analyse av effekten av dette tiltaket. Resultatene ser ut til å være svært magre. Noen selskaper har ikke oppgitt noe om skattestrategier, mens mange beskriver strategiene i sjablong-aktige vendinger. For to av de store, Nike og Google, er tekstene så like at det nærmest bare er navnene på selskaper og underselskaper som er forskjellige.

Tiltakene fra finansdepartementet bygger på prinsipper for ansvarlig skattebetaling fra de fire store revisjonsbyråene – Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young og KPMG. Konklusjonen i rapporten fra TJN er at disse prinsippene ikke har nevneverdig virkning i å få storkonsernene til å opptre ansvarlig.  Men mer effektive verktøy er tilgjengelige, heter det i rapporten, som spesielt peker på tre tiltak:
  • Langt strengere standarder for hvordan skattestrategiene skal oppgis.
  • Krav om at konsernene offentliggjør tall for økonomisk aktivitet, overskudd og skatt i alle land de opererer i.
  • Opprusting av skattemyndighetene slik at de blir i stand til å følge opp konsernene aktivt.
Les mer i rapporten Brass necks and boilerplate: How US multinationals treat UK requirements for tax strategy disclosure (pdf)