torsdag 28. mars 2019

Et tapt tiår for grønne jobber – nedgang på 10 år

Hywind. Foto: Carl Frederid Salicath. Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)
– 2010-tallet kan bli husket som det «tapte tiåret» for grønne arbeidsplasser i Norge. Det er færre sysselsatte innen sol- og vindenergi her i landet enn for ti år siden. Det virkelig grønne jobbskiftet hører 2020-årene til, håper Ivar Slengesol på Energi og Klima.

I 2017 var det omlsag 3.500 arbeidsplasser innen sol- og vindenergi i Norge. Det er noen hundre færre enn i 2009. Viktigste årsak er konkursen i REC. Men det gror i asken fra konkursen, både i Årdal, Glomfjord og på Herøya.


De store serviceselskapene for oljeindustrien, Kværner og Aker Solutions, satser nå på vind. Equinor har installert offshore vindprosjektet Hywind i Storbritannia. Så håpet er at 2020-tallet skal gi det forventede gjennombruddet for denne industrien. I så fall kan vi håpe å se mellom 16 og 43 tusen arbeidsplasser i Norge i løpet av de neste 10 årene.

Les mer på Energi og Klima