mandag 4. mars 2019

FN-rapport: Israels angrep på Gaza-demonstranter trolig krigsforbrytelser


FNs undersøkelseskommisjon om Gaxa-protestene i 2018 konkluderer i sin rapport med at det er rimelig grunn til å tro at Israels bruk av skarp ammunisjon mot demonstranter, journalister, helsearbeidere og funksjonshemmede utgjør brudd på humanitærretten og menneskerettene. Noen av bruddene kan også være krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.


Kommisjonen har gjennomført 325 intervjuer med ofre, vitner og kilder, og har samlet mer enn 8.000 dokumenter, analysert sosiale medier og dronefilmer.

Kommisjonen mener det er rimelig grunn til å tro at Israel skjøt på jornalister, helsearbeidere, barn og funksjonshemmende vel vitende om hvem de skjøt på. Hamas blir også kritisert for at de ikke hindret demonstranter som sendte brennende drager som forårsaket ødeleggelser på israelsk side.

Israel har nektet å delta i undersøkelsen, og hevder at konklusjonen var gitt før undersøkelsene tok til.

Les mer på CNNLes rapporten og se videoklipp hos FNs menneskerettsråd