torsdag 28. mars 2019

Fylkesmannen: for lav bemanning på barnekreftavdeling

Oslo Universitetssykehus, Gaustad 2005. J. P. Fagerback. BSD-lisens.
Oslo Universitetssykehus får påtale etter en tilsynssak fra Fylkesmannen i Oslo. Det var avdelingstillitsvalgte for sykepleierne ved barnekreftavdelingen som først sendte bekymringsmelding til Fylkesmannen i 2014. Fem år seinere kommer rapporten, som inneholder sterk kritikk. Tallene viser at det ofte bare er 8–10 sykepleiere på vakt på avdelingen, mens det skal være 13–14.


Dagens tillitsvalgte på avdelingen forteller til NRK at det ofte går vel fort i svingene. – Å jobbe på avdeling for barnekreft og blodsykdommer er i utgangspunktet en utrolig spennende jobb med store utfordringer. Men, det er periodevis altfor høyt tempo og altfor stort arbeidspress på de ansatte, sier Hanne Linnesholm til NRK. Hun er bekymret for at det lett kan forekomme medisineringsfeil når presset blir for stort.

Les mer på nrk.no