søndag 17. mars 2019

Mangler i arbeidet med Njord A-plattformen

Petroleumstilsynet har hatt tilsyn på Njord A-plattformen og funnet regelbrudd på flere områder. Equinor får påtale for regelbrudd innen materialhåndtering, løfteutstyr og arbeidsmiljø. Equinor får frist til 4. april med å forklare hvordan konsernet planlegger å løse problemene.


Kritikken fra Petroleumstilsynet dreier seg om mangler i styring av arbeidsmiljø, ingen overordnet filosofi for materialhåndtering, problemer med overgang fra gammelt til nytt regelverk for materialhåndtering og med organiseringen av operasjonelt ansvarlig.
Tilsynet mener Equinor ikke har fulgt opp Njord A på en systematisk måte.

Les mer på Sysla.no