mandag 18. mars 2019

North Sea Giant med banebrytende miljøteknologi

North Sea Giant. Foto: Rossographer. Via Wikimedia. Lisens: CC-by-sa-2.0
Supplyskipet North Sea Giant utstyres nå med tre batteripakker og en ny modul som skal sørge for optimal utnyttelse av energien levert fra dieselmotoren og batteripakkene. Til sammen vil den nye løsningen redusere utslippene av CO2 med 5,5 millioner kilo, 30 tonn nitrogenoksider og 1200 kilo svoveldioksider.


North Sea Giant er et av verdens største skip for undervannskonstruksjoner, og var først i verden med et hybridsystem. Nå blir motorsystemet kraftig forbedret. Wärtsilä-verftet som leverer energisystemet forteller i en pressemelding at systemet i tillegg til miljøfordelene vil gi store reduksjoner i drifts- og vedlikeholdsutgifter og vil komme hele bransjen til gode.

Les mer på Wärtsiläs hjemmeside