tirsdag 30. april 2019

Vil Norge vil beholde unntak fra EU-rett som åpner for justismord?

Harshitha BN [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
Norge har i flere år arbeidet for å beholde en unødvendig streng lov mot innsidehandel, selv om den er i strid med EUs lovverk. Dette skriver professor dr. juris Morten Kinander i Dagens Næringsliv.
Kinander peker på at EU har valgt en løsning for å ramme innsidehandel som åpner for at den anklagede kan forsøke å motbevise at innsidekunnskap hadde betydning for at en handel fant sted.

fredag 26. april 2019

Rapport: En fossilfri verden – med rimelig strøm – mulig i 2050

Foto: Oregon department of transportation. Flickr.com. Lisens CC-by-2-0
En finsk-tysk vitenskapelig rapport har beregnet at verden kan være hundre prosent fossilfri i 2050. Studien er utført for Energy Watch Group av LUT-universitetet i Finland. Den er utført gjennom modellberegninger med mål om å fnne den mest kostnadseffektive bruken av fornybar energi ut fra lokale forhold. Det viser seg å være mest sol i sør, vind i nord.

Rapporten konkluderer med at 69 prosent av verdens energiforsyning vil komme fra solenergi i 2050, med 18 prosent vindenergi som nest største leverandør. Bare to prosent vil komme fra kjernekraft. Og altså 0 prosent fossilt, mot dagens 84 prosent.

onsdag 24. april 2019

FNs Naturpanel: 1 million arter kan bli utryddet

Rapsåker og kraftverk for biodrivstoff. Fri bruk - maxpixel.net
Biodrivstoff – en trussel mot naturen.
Tap av biologisk mangfold er en like stor trussel som klimaendringene. Også luftforurensning og mangel på reint drikkevann er i samme farekategori. De forskjellige miljøtruslene henger ofte tett sammen.

Det er i en ny rapport fra FNs Naturpanel IPBES som skal offentliggjøres 6. mai, at disse alarmerende nyhetene legges fram.

tirsdag 23. april 2019

Bergen: Nils Brunsson to give the March Olsen honorary lecture 2019

Nils Brunsson, Uppsala University photo
The Department of Administration and Organization Theory is proud to introduce the annual lecture series; the March/Olsen Honorary Lecture. This lecture series pays tribute to the great scholarly contributions by James G. March and Johan P. Olsen within the fields of organizational and institutional theory.

Brunsson's lecture is titled
“Organization unbound. The abundance of partial organization in social life”

tirsdag 16. april 2019

EU vedtok "slutten på internett slik vi kjenner det"

Nye tider også for Google
EU-kommisjonen  har vedtatt opphavsrettloven – også kalt "døden for internett slik vi kjenner det". 19 land stemte for loven, seks stemte imot. Loven begrenser sterkt hva slags innhold nettsider og søkemotorer har lov til å vise uten å betale for det. Den vil også gjelde i Norge, som ikke har hatt noen vesentlige innvendinger.

torsdag 11. april 2019

Debatt på OsloMet: Blir profesjonene kvasi-akademisert?

pxhere.com fritt tilgjengelig uten kreditering
OsloMet arrangerer i dag en debatt om faren for kvasiakademisering av profesjonene når høgskolene skal bli universiteter. Senter for Profesjonsstudier arrangerer seminar på Litteraturhuset med temaet Fra høgskole til universitet – hva vil vi med de nye universitetene?

tirsdag 9. april 2019

Rapport: Nærpolitireformen flytter politiet fra hjelp til kontroll

Foto carsten R D CC BY-SA 4.0
Venter i beredskap.

Større enheter og avstander i politiet har ført til frustrasjon hos mange tjenestemenn. Mens politifolk tidligere kunne bruke tid på å bygge relasjoner og lokalkunnskap, blir nå politiet først tilkalt etter at noe har skjedd, til lokalmiljøer de ikke har noen inngående kunnskap om. Dette går fram av en rapport som legges fram på torsdag.

torsdag 4. april 2019

Etikkdager ved HVL 2-4. april: FNs bærekraftsmål, etiske trusselbilder

2.-4. april arrangerer tradisjonen tro Høgskolen på Vestlandet etikkdager. Årets tema er
FNs bærekraftsmål, Etiske trusselbilder i kapital, digitalisering og robotisering


Program for etikkdagene 2019 (endelig versjon)

Blant innlederne finner vi

Tema FNs bærekraftsmål:
Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret: Klima og FNs bærekraftsmål
Natur og ungdom utfordrer lokale politikere:
Bærekraftsmålene som politisk utfordring lokalt

tirsdag 2. april 2019

Aktuelle norske bøker om profesjonsetikk

Det har de siste årene kommet ut en rekke bøker om profesjonsetikk på norsk. Flere av dem er aktuelle som lærebøker ved universitet og høgskoler.

I listen under har de fleste med lenke til forlag, bibliotek eller salgssted.

Savnet etikkbok, fikk forfatterjobben selv

Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar, Samlaget 2019
Høgskolelektoren savnet en etikkbok for bioingeniører. Turid Aarhus Braseth er høgskolelektor i bio- og kjemiingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet. Så  endte det med at hun, sammen med tre andre, skrev boka Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar. Medforfatterne er Anne Synnøve Røsvik, Enar Aadland og Milka Satinovic.

mandag 1. april 2019

Kongen forstår de klimastreikende barna

Sámediggi Sametinget [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]
– Fremtiden for dem kommer uansett. De har hastverk med å få dette på plass, for det er deres verden de snakker om, ikke vår, sa kong Harald under en pressekonferanse i forbindelse med delegasjonsreisen til Chile. Kongen forstår godt de klimastreikende barna, men siden han var på reise, hadde han ikke oversikt over om hans egne barnebarn hadde deltatt i streiken sammen med 40.000 andre barn og ungdom 22. mars.

Kongen siterte den chilenske Nobelprisvinneren Gabriela Mistral:
– Mange av tingene vi trenger, kan vente. Barna kan ikke.

Les mer på Familieklubben.no

95 prosent av bitcoinhandelen finnes ikke

Handelen med bitcoin har et totalt volum på 51 milliarder kroner. Men en ny rapport har konkludert med at hele 95 prosent av disse transaksjonene er fiktive. Slike fiktive transaksjoner blir reversert øyeblikkelig med en identisk transaksjon som nullstiller handelen. I følge analyseselskapet Bitwise ser det ut til at denne praksisen foregår fordi børsene som omsetter bitcoin kan tjene store beløp på kryptovalutaemisjoner. Disse blir iverksatt når handelen ved børsen når en viss størrelse.