torsdag 11. april 2019

Debatt på OsloMet: Blir profesjonene kvasi-akademisert?

pxhere.com fritt tilgjengelig uten kreditering
OsloMet arrangerer i dag en debatt om faren for kvasiakademisering av profesjonene når høgskolene skal bli universiteter. Senter for Profesjonsstudier arrangerer seminar på Litteraturhuset med temaet Fra høgskole til universitet – hva vil vi med de nye universitetene?


— Prosessen med å bli et universitet har vært mye styrt av hva som skal til for å bli akkreditert, eller godkjent, som universitet. Det kan føre til ensporethet. Senter for profesjonsstudier ble grunnlagt på en idé om at akademisering potensielt er noe positivt. Samtidig er det fallgruver. Det er gode og dårlige måter å bli akademisert på, sier Fredrik Thue.

Roger Strand, professor ved senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen, peker på at vitenskapeliggjøring i dag anses for å gi økt legitimitet.

— Dette fenomenet handler om at vitenskapelighet er gitt svært stor autoritet i vårt samfunn. Da er det klart at alle utdanninger som føler et behov for å styrke sin legitimitet og autoritet velger å akademisere seg, sier han til Khrono.no.

Les mer på Khrono.no