onsdag 24. april 2019

FNs Naturpanel: 1 million arter kan bli utryddet

Rapsåker og kraftverk for biodrivstoff. Fri bruk - maxpixel.net
Biodrivstoff – en trussel mot naturen.
Tap av biologisk mangfold er en like stor trussel som klimaendringene. Også luftforurensning og mangel på reint drikkevann er i samme farekategori. De forskjellige miljøtruslene henger ofte tett sammen.

Det er i en ny rapport fra FNs Naturpanel IPBES som skal offentliggjøres 6. mai, at disse alarmerende nyhetene legges fram.

AFP har fått tak i utkastet til sammendrag for politikkutformere. Rapporten forespeiler raskt aksellererende takt i utryddelsen av arter. Spesielt tap CO2-absorberende skog, pollinerende insekter, proteinrik fisk og stormdempende mangrover er store og voksende utfordringer for menneskeheten.

– Klimatiltak kan gjøre stor skade på naturen

Subsidier av fiskerier, industrielt landbruk, husdyravl, skogbruk og fruvedrift, samt produksjonen av biodrivstoff og fossil energi oppmuntrer til sløsing, ineffektivitet og overforbruk, heter det i rapporten. Det advares også mot produksjon av biodrivstoff kombinert med karbonfangst og -lagring – et av de sentrale forslagene til løsning av klimakrisen – vil gjøre stor skade på naturen.

Les mer på AFP.com