fredag 26. april 2019

Rapport: En fossilfri verden – med rimelig strøm – mulig i 2050

Foto: Oregon department of transportation. Flickr.com. Lisens CC-by-2-0
En finsk-tysk vitenskapelig rapport har beregnet at verden kan være hundre prosent fossilfri i 2050. Studien er utført for Energy Watch Group av LUT-universitetet i Finland. Den er utført gjennom modellberegninger med mål om å fnne den mest kostnadseffektive bruken av fornybar energi ut fra lokale forhold. Det viser seg å være mest sol i sør, vind i nord.

Rapporten konkluderer med at 69 prosent av verdens energiforsyning vil komme fra solenergi i 2050, med 18 prosent vindenergi som nest største leverandør. Bare to prosent vil komme fra kjernekraft. Og altså 0 prosent fossilt, mot dagens 84 prosent.


Fred, velstand og nye jobber

Det nye energisystemet vil være forsynt av lokale kilder, og vil dermed forårsake færre konflikter i verden utløst av rivalisering om oljeressurser. Antallet arbeidsplasser i energisektoren vil øke med 15 millioner til 35 millioner i 2050.

Overgangen vil koste investeringer på 650 billioner kroner. Prisen og modellene baserer seg på eksisterende teknologi og energipotensiale. Prisen på elektrisk kraft vil i 2050 i følge rapporten være hårfint lavere enn i dag – 53 euro per megawattime, mot dagens 54 euro. Men samtidig vil gevinsten være redusert luftforurensning, bedre folkehelse og mindre klimaødeleggelser.

Noen store utfordringer peker seg ut, som langdistanse flyging. Her mener forskerne at løsningen er syntetisk FT-drivstoff, hydrogen og flytende gasser fra 2040.

Krever politisk vilje


Forutsetningen for å kunne nå dette målet, er ifølge forskerne  politisk vilje til å gjennomføre omstillingen. Det vil blan annet kreve  innmatingstariffer for fornybar energi, skattefordeler og avgiftsfritak til ny teknologi, kombinert med avgifter på fossilt, metan og radioaktivitet.

Last ned rapporten og bakgrunnsinformasjon fra Energy Watch Group

Les mer om rapporten på Sysla.no