tirsdag 30. april 2019

Vil Norge vil beholde unntak fra EU-rett som åpner for justismord?

Harshitha BN [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
Norge har i flere år arbeidet for å beholde en unødvendig streng lov mot innsidehandel, selv om den er i strid med EUs lovverk. Dette skriver professor dr. juris Morten Kinander i Dagens Næringsliv.
Kinander peker på at EU har valgt en løsning for å ramme innsidehandel som åpner for at den anklagede kan forsøke å motbevise at innsidekunnskap hadde betydning for at en handel fant sted.


Norge kjemper derimot for å beholde vår gjeldende lov, som innebærer at alle handler som har funnet sted når innsidekunnskap er kjent for en av partene, er lovstridige. Da er det ifølge Kinander heller ikke relevant å forsvare seg med at handelen var planlagt før man fikk tilgang til innsidekunnskap. Dette mener han innebærer at Norge ikke lever opp til folkerettslige forpliktelser, i tillegg til at det kan føre til justismord.

Les mer i Dagens Næringsliv