tirsdag 28. mai 2019

– Hordfast gjennom regnskog må stoppes

Statens Vegvesen: Hordfast
Den fergefrie kyststamveien fra Stord til Os er planlagt å gå over Reksteren, der det er flere områder med temperert regnskog med sjeldne lav-arter. Kristin Flynn Steinsvåg, som er biolog i Miljøfaglig Utredning, mener denne skogen er svært viktig å ta vare på. Norge har ifølge Steinsvåg en viktig del av det som finnes igjen av denne naturtypen i verden. – I fremtiden kan vi også finne ut at en art kan ha en økonomisk verdi for oss, for eksempel i medisinforskning, sier Steinsvåg til NRK.no


Nylig kom FNs naturpanel med sammendraget av en stor rapport om den dramatiske globale utryddelsen av arter. SV mener at rapporten gjør det nødvendig å stanse bygging av veien på grunn av sannsynlig tap av svært viktig natur. Men statssekretær Tommy Skjervold (FrP) sier det er "fullstendig uaktuelt" for regjeringen å stanse E39. – Det er et prosjekt som sikrer bo- og arbeidsmiljø på Vestlandet, og et viktig samferdselsprosjekt, sier han.

Les mer på nrk.no