fredag 28. juni 2019

Følg det globale grønne skiftet på 'Global Green Shift'

Omslag Global Green Shift av John A. Mathews
Professor emeritus John Mathews ga i 2017 ut boka Global Green Shift — when Ceres meets Gaia. Mathews er en en australsk ledelsesekspert som har vært involvert i det grønne skiftet i flere land over lang tid. Han mener at verden faktisk er inne i et grønt skifte, ledet an av Kina og de asiatiske tigerøkonomiene. Boka handler blant annet om dette.

"Ubrukelig produkt" – Danske Bank-sjef må gå

RL0919 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
Sjef for Danmarks-avdelingen av Danske Bank må gå etter et internt varsel. Det viste seg prisen på banken sitt FlexInvest-produktet i 2017 ble hevet til et nivå som gjorde produktet ubrukelig for mange av kundene. Prisen ble satt opp samtidig som rentenivået nådde et bunnivå, slik at det knapt lenger var noen sammenheng mellom pris og forventet avkastning.

Det danske Finanstilsynet har startet etterforskning av saken, og banken skriver i en pressemelding at de forventer krass og berettiget kritikk fra tilsynet.

Les mer på E24

Neon 2019: Call for papers – frist for abstracts 4.9.

Photo by Lukas from Pexels. Fri brukÅrets tema for Neon dagene er organisasjonsformer og variasjon i organisering i vid forstand. Dette er et klassisk tema i organisasjonsfaget, som aktualiseres gjennom mangfold i og fornyelse av bedrifter og offentlige etater. Begrepet organisasjonsformer er vidt og favner om både byråkratiske strukturer og flate og mer fleksible strukturer; nettverk, interorganisatoriske relasjoner, partnerskap, projektbaserte organisasjoner, teamorganisering og utvikling mot mer virtuelle organisasjoner.

torsdag 27. juni 2019

21.–22. oct 2019 Ocean Sustainability Bergen Conference

SDG14 – Life Below Water: Conservation and Sustainable Use of the Ocean

The First Ocean Sustainability Bergen Conference will be at the University Aula of Bergen 21-22 October 2019

onsdag 26. juni 2019

Revolusjonerende, men langsom prosess mot skattlegging av 'digital virksomhet'

Foto: Tracy Le Blanc fra Pexels
G20-landene har vedtatt en arbeidsplan for at OECD skal komme i gang med skattlegging av digital virksomhet. Tax Justice Network Norge karakteriserer vedtaket som både revolusjonerende og skuffende.

Europeiske land har de verste skatteparadisene

UK har verdens verste skatteparadiser. Bildet er til fri bruk, wikipedia
Av de ti verste skatteparadisene i verden (les: de som mest effektivt legger til rette for at multinasjonale selskaper skal kunne slippe unna skatt) er de 7 øverste enten europeiske land eller europeiske områder i andre verdensdeler.
Tax Justice Network har lansert en ranking over verstingene blant skatteparadiser.

mandag 24. juni 2019

Regjeringen: Handlingsplan for grønn skipsfart

Handlingsplanen for grønn skipsfart er nå klar fra regjeringen, som skriver dette på sin nettside:
Regjeringen vil legge til rette for at vi får frem norske vinnere i skipsfartens grønne skifte.
Denne handlingsplanen vil presentere politikk for å kutte nasjonale klimagassutslipp, styrke norsk maritim næring og bidra i den globale teknologiutviklingen som er nødvendig for å nå internasjonale miljømål. Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser vil ofte også kutte andre miljøutslipp, slik som svovel og NOx.

mandag 17. juni 2019

Forskere vil forby drapsroboter

Amerikansk militær robot.Bildelisens: fri bruk
640 akademikere krever at Norge går for forbud mot autonome våpensystemer, også kalt drapsroboter. Blant underskriverne av oppropet er også flere forskere på kunstig intelligens. Offisiell lansering blir 18. juni.

Oppropet har støtte av mer enn 130 eksperter på kunstig intelligens, 195 it-eksperter, 30 instituttledere og 40 senterledere. Flere rektorer ved høyskoler og universiteter har også signert.

Generalsekretær i FN Antonio Guterres sa i fjor dette om drapsroboter: "Politisk uakseptabelt, moralsk forkastelig og bør forbys gjennom internasjonal lov."

Les mer på Khrono

Reiselivsdirektøren vil begrense cruisetrafikken

Kristin Krohn Devold, foto Thomas Kleiven, CC by-sa 3.0AReiselivsdirektør Kristin Krohn Devold vil begrense cruisetrafikken. TV2 forteller at hun på besøk hjemme i Ålesund møter Frode Jensen, som har fått nok av cruisebåter:

– Nå må det bli slutt på å tillatte disse jævla båtene å ligge her og forpeste nærmiljøet vårt. Jeg flytte fra sentrum fordi jeg ikke ønsker å oppdra barn i en sky av forurensing. Det er hyggelig å ha folk her, men det en grense for cruisepassasjerer og busser som skal ødelegg for oss som bor her, sier Jensen.

Stortinget: oljefondet må ut av reine fossilselskaper

Havvind - pexels.com, fri bruk
Stortinget vedtok at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) må selge seg ut av selskaper som driver utvinning av fossile brensler. Nyheten blir lagt merke til å finansverden, selv om de fleste større oljeselskaper går fri. Nedsalget gjelder bare selskaper som ikke har noen satsing innen fornybar energi. Den totale summen som skal selges ut er 8 milliarder USD i olje- og gass selskaper, og 5,8 milliarder USD i kullselskaper.

torsdag 13. juni 2019

Bergen 28.8 – Arild Underdal: Kan Parisavtalen oppfylles?

Forum for vitenskap og demonkrati arrangerer onsdag 28. august et møte med foredrag av Arild Underdal, som bærer tittelen

"Kan Parisavtalen oppfylles? – Kan vi mestre befolkningsvekst, forbruk og teknologiutvikling?"

onsdag 12. juni 2019

FN sine berekraftsmål krev ein ny utviklingsmodell

Berekraftsmåla frå FN stiller svært utfordrande krav til verdssamfunnet. Tor Halvorsen peiker i ein artikkel på attac.no på at dei i realiteten krev ein heilt ny utviklingsmodell. Den vestlege modellen som har dominert etter krigen, har i følgje Halvorsen skapt mange av dei problema vi står oppe i no.

Slutten på Arktis slik vi kjenner det

Arktis. Bilde fra pxhere - fri bruk
Siden vi begynte å følge isen i arktis fra satelitter i 1979, har sommerisen i Arktis blitt 40 prosent mindre i utbredelse. Og volumet er redusert med 70 prosent. Vi kan få helt isfrie somre allerede om 20 år.

The Guardians Jonathan Watts er med på en ekspedisjon for å undersøke tilstanden i Arktis.

tirsdag 11. juni 2019

Royal Caribbean forurensar fire gonger meir i Europa enn alle europeiske bilar

www.GlynLowe.com from Hamburg, Germany [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]
Royal Caribbeans Anthem of the Seas.
Photo: Glyn Lowe, CC-by 2.0
Cruiseskipa frå det delvis norskeigde reiarlaget Royal Caribbean Cruises slepte i 2017 ut fire gonger meir svoveloksid ved europeisk kyst enn alle bilane i Europa til saman. Royal Caribbean er det nest største cruise-reiarlaget i verda. Størst, og verst, er Carnival Corporation. Skipa deira slepte ut 10 gonger meir enn bilane i Europa. Dette går fram av ein rapport frå stiftinga Transport & Environment -- One corporation to pollute them all.

torsdag 6. juni 2019

Kjempebatterier underveis for cruiseskip

Hurtigruten i Geirangerfjorden. CC 00, fri bruk.
Snart utslippsfri?
Corvus Energy lanserer denne uken en ny batterimodell spesielt egnet for cruiseskip og store lasteskip. Det kanadisk-norske selskapet har designet batteriene slik at de både blir 30 prosent lettere og bare tar halvparten av plassen som dagens batterialternativer gjør. Dette fører til at det tar lengre tid å lade batteriene, men det kan cruise- og lasteskip leve med.

Equinor: - Berekraftig framtid stadig meir vanskeleg

Oljedirektoratet: kart over 23. konsesjonsrunde
Oljeleitinga held fram.
Det samla globale energibehovet i verda auka med 2,3 prosent i 2018, det raskaste sidan 2010. Sjølv om det òg er stor auke innan fornybar energiproduksjon, blir det for smått til å kutte utslepp av drivhusgassar. Dette går fram av ein klimarapport frå Equinor som blei lagt fram i dag. Konklusjonen er at det blir stadig vanskelegare å oppnå ei berekraftig framtid.

tirsdag 4. juni 2019

Norske klimautslipp stiger på nytt

SSB: Norske og svenske klimautslipp
SSB: Norske og svenske
klimautslipp
Klimautslippene fra Norge steg med 0,4 prosent i 2018. Det viser nye tall fra SSB. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er ikke overrasket, og peker på at regjeringen har gjort mye for å redusere bruken av palmeolje i biodrivstoffet. Men det er fortsatt for lite av det 'gode' biodrivstoffet. Dermed stiger utslippene igjen, etter to år med fallende utslipp.

Utslippene fra veitrafikken øker med tre prosent. Elvestuen lover sterkere innsats for å erstatte palmeolje, og er sikker på at vi skal klare å redusere med minst 45 prosent innen 2030.