torsdag 13. juni 2019

Bergen 28.8 – Arild Underdal: Kan Parisavtalen oppfylles?

Forum for vitenskap og demonkrati arrangerer onsdag 28. august et møte med foredrag av Arild Underdal, som bærer tittelen

"Kan Parisavtalen oppfylles? – Kan vi mestre befolkningsvekst, forbruk og teknologiutvikling?"


Arild Underdal er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Centre for International Climate and Environmental Research. Han deltar i forskernettverk som analyserer vilkårene for global miljøstyring, blant annet i tilknytning til bærekraftsmålene og Parisavtalen.

Foredraget inngår i en serie møter med relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftsmål. Serien er et samarbeid mellom Forum for vitenskap og demokrati, SDG Bergen og Bergen Global.

Cafe Christie (Godt brød) 28. august kl 8.30–10.00
Kaffe og scones fra kl 8.00