fredag 28. juni 2019

Følg det globale grønne skiftet på 'Global Green Shift'

Omslag Global Green Shift av John A. Mathews
Professor emeritus John Mathews ga i 2017 ut boka Global Green Shift — when Ceres meets Gaia. Mathews er en en australsk ledelsesekspert som har vært involvert i det grønne skiftet i flere land over lang tid. Han mener at verden faktisk er inne i et grønt skifte, ledet an av Kina og de asiatiske tigerøkonomiene. Boka handler blant annet om dette.


Bloggen globalgreenshift.org handler om de nye utfordringene som dukker opp underveis, og er ment å komplettere boka. Mathews nyter stor internasjonal respekt. På bloggen finner man kapitler fra boka, nye artikler fra Mathews og andre, med oppdaterte analyser av utviklingstendensene og -utfordringene for energiomstillingen.

https://www.globalgreenshift.org