onsdag 26. juni 2019

Revolusjonerende, men langsom prosess mot skattlegging av 'digital virksomhet'

Foto: Tracy Le Blanc fra Pexels
G20-landene har vedtatt en arbeidsplan for at OECD skal komme i gang med skattlegging av digital virksomhet. Tax Justice Network Norge karakteriserer vedtaket som både revolusjonerende og skuffende.


Enigheten kan karakeriseres som revolusjonerende fordi det går langt ut over rammene for det opprinnelige BEPS-prosjektet som ble satt i gang for ti år siden. BEPS er et prosjekt for å motvirke Base Erosion and Profit Shifting –  de multinasjonale selskapenes forskjellige praksiser for å utnytte sprekker i regelverket til å flytte skattbare penger til land med lav eller ingen skatt.

Skuffende er en karakteristikk som brukes fordi uenigheten blant landene er så stor at det skal mye til å komme i mål innen januar 2020, som er satt som måldato for PEPS-prosjektet.

Les mer på taxjustice.no