mandag 17. juni 2019

Stortinget: oljefondet må ut av reine fossilselskaper

Havvind - pexels.com, fri bruk
Stortinget vedtok at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) må selge seg ut av selskaper som driver utvinning av fossile brensler. Nyheten blir lagt merke til å finansverden, selv om de fleste større oljeselskaper går fri. Nedsalget gjelder bare selskaper som ikke har noen satsing innen fornybar energi. Den totale summen som skal selges ut er 8 milliarder USD i olje- og gass selskaper, og 5,8 milliarder USD i kullselskaper.


Fondet får i stedet instruks fra Stortinget om å investere mer i mindre selskaper innen fornybar energi som ikke er børsnotert.

Christiana Figueres, tidligere klimasjef i FN, er begeistret: – Dette er et monumentalt signal til regjeringer og investorer over hele verden om at endringstakten vi trenger å se i retning en rein energiframtid begynner å ta seg opp, sier hun til NewScientist.