torsdag 4. juli 2019

GMO-forslaget fra bioteknologirådet publisert internasjonalt

Forside EMBO Reports vol 20
Bioteknologirådet la i desember fram et forslag til mer "nyansert og fremtidsrettet" regulering av genmodifiserte organismer (GMO). 1. mai ble forslaget publisert internasjonalt gjennom en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet EMBO Reports.


Rådet går inn for å gjøre muligheten til genmodifisering av organismer mer fleksibel, avhengig av hvor trygge, samfunnsnyttige og etisk forsvarlige de er. Det blir blant annet foreslått at meldeplikt er tilstrekkelig for produkter  med rette egenskaper og genetisk endring, slik at myndighetene skal kunne følge med og gripe inn om nødvendig.

Norge må inntil videre holde seg til EUs regelverk, som er teknologibasert. Bioteknologirådet ber EU klargjøre hvilke muligheter som finnes for å differensiere godkjenningsregimet for GMO. Det foreslår at EU om nødvendig gjør endringer i regelverket, og da involverer alle relevanter politiske aktører for å komme fram til et nytt og mer fleksibelt regelverk.

Les mer på biolteknologiradet.no